ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #9
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #9
19:10
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง

จาก หัวลำโพง ถึง ปทุมธานี โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #135 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:50
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #135 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 52นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #75 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:12
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 44นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #75 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:04
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #7 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:20
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 43นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #7 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #146 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:25
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #146 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #71 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:00
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #71 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #3 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:40
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #3 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
11:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #211 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
13:55
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #211 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
13:45
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #145
16:30
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #145
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #9
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #9
19:10
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 57นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #77 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
19:32
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 49นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #77 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
19:24
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #139 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
19:55
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #139 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
19:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 57นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #13
20:32
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 48นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #13
20:23
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #25
21:00
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #25
20:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #107 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
21:10
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #107 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
21:00
ดอนเมือง, กรุงเทพ
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #23
21:20
เทศบาลนครรังสิต, ปทุมธานี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #23
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ ปทุมธานี

 • รถไฟ
  ฿ 134
 • แท็กซี่
  ฿ 750
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง ปทุมธานี

เวลา กรุงเทพ ถึง ปทุมธานี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Powernap Thai รถตู้ 9 ที่นั่ง 00:00 - 01:30฿ 1,190
Kim Taxi Thailand ชั้นประหยัด Any time฿ 750
Powernap Thai รถตู้ 9 ที่นั่ง 02:00 - 03:30฿ 1,190
Thai Railways ชั้น 2 นั่งพัดลม 12:55 - 13:55฿ 145

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 6,600 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 134 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง ปทุมธานี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 17 ไมล์ (27 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 134 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 6,600 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี:

 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 134 บาท จนถึง THB 785 บาท;
 • van+charter ราคาตั๋ว: THB 790 - THB 1,190. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี มีตั้งแต่ 00:00 นาฬิกา ที่ Power Nap Lounge จนถึง 23:00 นาฬิกา ที่ Power Nap Lounge
 • ตั๋วรถตู้ : THB 1,600 - THB 1,600;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 750 บาท ไปจนถึง THB 6,600 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ ปทุมธานี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 10 โดย van+charter จาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี ออกเดินทางตั้งแต่ 00:00 โมง จาก Power Nap Lounge จนถึงเวลา 23:00 ที่ Power Nap Lounge
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป ปทุมธานี มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 750$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง ปทุมธานี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.