ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #85
4.5+
10:55
+1
นครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที รายการแนะนำ
10:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7808 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.5
11:25
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
12:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #SL784 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:25
NST สนามบินนครศรีธรรมราช

จาก หัวลำโพง ถึง นครศรีธรรมราช โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 16ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #173
4+
09:55
+1
นครศรีธรรมราช
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 15ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #85
4.5+
10:55
+1
นครศรีธรรมราช

จาก สายใต้ใหม่ ถึง นครศรีธรรมราช โดย รถโดยสาร

Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
18:00
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Nakhon Si
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
04:30
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 5นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
06:05
+1
นครศรีธรรมราช
Sri Suthep Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
4
05:00
+1
นครศรีธรรมราช
Sri Suthep Tour
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:20
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
05:00
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 5นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
07:05
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 5นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
07:05
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Nakhon Si
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:50
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
06:30
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
19:00
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 5นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
08:05
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
19:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 11ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:30
+1
นครศรีธรรมราช
Nakhon Si Racha
อี-ทิกเก็ต ทันที
20:30
สายใต้ใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 13ชั่วโมง 5นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
09:35
+1
นครศรีธรรมราช

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง นครศรีธรรมราช โดย เครื่องบิน

Nok Air
ทันที
06:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7804 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.5
07:10
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai AirAsia
ทันที
06:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #FD3188 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
4.8
08:05
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai Lion Air
ทันที
08:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #SL782 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.8
09:50
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที รายการแนะนำ
10:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7808 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4.5
11:25
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai AirAsia
ทันที
10:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #FD3184 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
11:40
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
12:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #SL784 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:25
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที เร็วที่สุด
14:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD7810 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
15:15
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai Lion Air
ทันที
14:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #SL788 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
15:40
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที
15:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7814 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
17:00
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai Lion Air
ทันที
15:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #SL792 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
4
17:00
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai AirAsia
ทันที
16:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #FD3186 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
5
18:05
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที
17:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7824 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:15
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Nok Air
ทันที
17:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD7818 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
18:50
NST สนามบินนครศรีธรรมราช
Thai AirAsia
ทันที
18:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที ด้วยไฟลท์ #FD3182 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
20:05
NST สนามบินนครศรีธรรมราช

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ นครศรีธรรมราช

เวลา กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช

เวลา กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Nok Air ชั้นประหยัด #DD780406:00 - 07:10฿ 1,449
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL78208:40 - 09:50฿ 1,104
Nok Air ชั้นประหยัด #DD780810:15 - 11:25฿ 1,199
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL78412:15 - 13:25฿ 1,104
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL78814:30 - 15:40฿ 1,104
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 17:35 - 09:55฿ 938
Thai AirAsia ชั้นประหยัด #FD318616:45 - 18:05฿ 1,269
Nok Air ชั้นประหยัด #DD782417:05 - 18:15฿ 1,199
Nakhon Si Racha วีไอพี 17:00 - 06:05฿ 759
Sri Suthep Tour วีไอพี 17:20 - 05:00฿ 759
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 19:30 - 10:55฿ 988
Nakhon Si Racha วีไอพี 20:30 - 09:35฿ 759

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช

4.0
32 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
41%
4
34%
3
16%
2
0%
1
9%
GH
3
รถไฟ #173 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 29 ก.ค. 2019
OK trip. Hard to sleep because of the light and the AC.
NC
5
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 ก.พ. 2019
Classic Thai sleeper train. Staff were friendly & helpful and the food was fine. A great experience.
AR
5
รถไฟ #173 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 17 ก.ค. 2019
Absolutely good

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถไฟ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 1,722 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 650 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง นครศรีธรรมราช?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 494 ไมล์ (794 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 370 ไมล์ (595 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 17 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Nakhon Si Racha (นครศรีราชาทัวร์): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 650 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 1,722 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 650 บาท จนถึง THB 1,009 บาท;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 668 บาท จนถึง THB 1,722 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 1,104 บาท จนถึง THB 1,717 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ นครศรีธรรมราช กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช มีไฟลท์ประมาณ 14 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 20:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 11 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 5 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไป นครศรีธรรมราช ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 1,104 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช Nok Air (นกแอร์), Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Lion Air

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง นครศรีธรรมราช แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.