50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง นครราชสีมา โดย รถไฟ

06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:15
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
13:50
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:30
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:55
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:10
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:36
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 6นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:45
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
01:46
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 16นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:00
นครราชสีมา
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง ปากช่อง โดย รถตู้

07:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
10:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
13:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
18:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
20:00
ปากช่อง
3ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก หมอชิต ถึง นครราชสีมา โดย รถบัส

07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
11:30
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:20
หมอชิต, กรุงเทพ
14:20
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
13:30
หมอชิต, กรุงเทพ
17:30
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:15
หมอชิต, กรุงเทพ
23:15
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
01:30
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก หมอชิต ถึง ปากช่อง โดย รถบัส

07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
11:30
Tesco Lotus Pakchong, ปากช่อง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:20
หมอชิต, กรุงเทพ
14:20
Tesco Lotus Pakchong, ปากช่อง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
13:30
หมอชิต, กรุงเทพ
17:30
Tesco Lotus Pakchong, ปากช่อง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:15
หมอชิต, กรุงเทพ
23:15
Tesco Lotus Pakchong, ปากช่อง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
01:30
Tesco Lotus Pakchong, ปากช่อง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง นครราชสีมา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง นครราชสีมา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง นครราชสีมา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ปากช่อง, นครราชสีมา
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
นครราชสีมา
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
วังน้ำเขียว, นครราชสีมา
3ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ดอนเมือง ถึง นครราชสีมา โดย รถไฟ

07:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:15
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
13:50
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
10:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
14:30
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
20:55
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
20:55
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
19:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
00:10
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
01:36
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
01:45
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:11
ดอนเมือง, กรุงเทพ
01:46
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
02:05
นครราชสีมา
3ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:25
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:00
นครราชสีมา
4ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

เวลา กรุงเทพ ถึง นครราชสีมา

เวลา กรุงเทพ ถึง นครราชสีมา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower Premium 00:00 – 04:30฿ 2,438
Thailand Limo by Datum Comfort 00:00 – 03:10฿ 3,300
Team Holiday Economy 00:00 – 06:00฿ 3,630
Thai Railways Class II AC 09:30 – 13:50฿ 555
Thai Railways Class II AC 10:05 – 14:30฿ 455
Nakhonchai 21 VIP 32 13:30 – 17:30฿ 259
Thai Railways Class II Fan 15:20 – 20:55฿ 295
Pakchong Carrent 2009 Regional 14pax 17:00 – 20:00฿ 250
Thai Railways Class II Sleeper AC 18:55 – 00:10฿ 625
Thai Railways Class II Sleeper AC 20:30 – 01:36฿ 965

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง นครราชสีมา

4.3
55 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
53%
4
29%
3
16%
2
0%
1
2%
JP
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Thailand Limo by Datum, 22 พ.ย. 2019
Our driver was professional, friendly, and safe. He arrived on time in a clean, comfortable car and made the journey a wonderful and pleasant experience. I would highly recommend! Five stars for service!
EV
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Thailand Limo by Datum, 10 พ.ย. 2019
Great driver, beautiful car. Safe driving. Perfectly on time.
FV
5
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 3 พ.ย. 2019
Everything was ok, tickets available even before official opening hours of the office. Excellent staff.
AD
3
รถไฟ #145 ชั้น 2 นั่งพัดลม, Thai Railways, 23 ต.ค. 2019
Travelled from Bangkok to Nakon Ratchasima in 2nd class fan only. The coach pretty old, I had tge window seat, the staff of the train was very professional and polite, always had a smile on his face. The duration of journey was 6hrs and thankfully train was right on time. Overall journey was okay, I think Thai Railways should replace old coaches with new, they should also install mobile charging ports.
CY
5
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 15 ก.ย. 2019
Comfortable journey. Would be nice if there was some area to store big luggage.
SR
5
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Thailand Limo by Datum, 6 ส.ค. 2019
Very friendly driver, made an additional stop to grab some food on request. Safe drive
KB
4
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 19 ก.ค. 2019
Very nice attendant! She was very helpful and energetic.
ME
3
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 6 ก.ค. 2019
I liked the service but the buss drove too fast and didn’t mind the bumbs on the road.
RL
5
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 23 พ.ค. 2019
Absolutely no problem. Great service and unbelievably cheap in price. BKK to Nakhon Ratchasima was only $259 baht (less than $10/USD) with taxes included. Staff was friendly and very helpful. Had A/C and Wi-Fi. Definitely would recommend and will use again.
LK
5
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 13 เม.ย. 2019
Service is excellent! Keep in up! Will definitely use your services again!
CC
5
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 8 เม.ย. 2019
Great service! Bus left/arrived on time. The staff are so friendly and helpful. Wifi also available on board (ask the attendants for the password) Definitely recommend! :)
KG
4
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 18 มี.ค. 2019
Very efficient staff and no problem with tickets. Good choice of seats.
SR
3
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 16 มี.ค. 2019
12go did a great job of getting me a very good seat with space for my large bag in front of me. A lot of confusion at the station about which train. Also train arrived early at Nakhon Ratchasima and no announcement so a bit of a panicked rush to get off. Otherwise a good journey with pretty comfortable seats in 2nd class with AC.
MJ
3
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 31 ม.ค. 2019
I did not get what i paid for at 12GO. I booked a carriage seat with an aircon, but I got an fan carriage seat. The aircon seat is more expensove than the fan seat.
DG
5
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 18 ม.ค. 2019
Very scenic ride. Air conditioned carriage. Plenty of fresh food available to purchase.
KS
4
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 14 ก.ค. 2019
ทำไมได้ที่นั่งติดห่องน้ำละครับ
HW
5
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 19 ก.ย. 2019
Brilliant safe comfortable and affordable.
RB
5
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, Thailand Limo by Datum, 16 ก.ค. 2019
Pleasant and safe drive.
LH
5
รถบัส VIP 32, Nakhonchai 21, 8 เม.ย. 2019
Awesome service

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,500 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 227 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง นครราชสีมา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 161 ไมล์ (258 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 134 ไมล์ (215 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 227 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,500 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา:

 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 227 บาท จนถึง THB 1,085 บาท;
 • ตั๋วรถตู้ : THB 250 - THB 250;
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 259 บาท จนถึง THB 259 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 2,438 บาท ไปจนถึง THB 5,500 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ นครราชสีมา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 21:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 10 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป นครราชสีมา มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 2,438$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง นครราชสีมา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.