ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
  • ทันที - ยืนยันทันที
  • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
  • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:00
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:00
องครักษ์, นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
นครนายก

จาก หมอชิต ถึง นครนายก โดย รถโดยสาร

Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
05:30
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
03:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
05:00
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:00
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
04:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:30
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
09:00
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
07:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
08:30
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:00
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:10
บ้านนา, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:00
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
09:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:30
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
14:00
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
13:30
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:00
นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
14:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
15:30
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:00
องครักษ์, นครนายก
Aran
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:30
นครนายก

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง นครนายก โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
นครนายก

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง นครนายก โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
นครนายก

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง นครนายก โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
นครนายก
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
นครนายก

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ นครนายก

เวลา กรุงเทพ ถึง นครนายก

เวลา กรุงเทพ ถึง นครนายก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum ความสะดวกสบาย 00:00 - 01:40฿ 3,000
Aran ด่วน 03:30 - 05:30฿ 140
Aran ด่วน 04:30 - 06:30฿ 140
Aran ด่วน 07:00 - 09:00฿ 140
Aran ด่วน 08:00 - 10:00฿ 140
Aran ด่วน 12:00 - 14:00฿ 140
Aran ด่วน 14:00 - 16:00฿ 140
Aran ด่วน 17:30 - 19:30฿ 140

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง นครนายก

4.0
2 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
50%
4
0%
3
50%
2
0%
1
0%
FA
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Glassflower, 27 ส.ค. 2019
very punctual!

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถบัส. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,960 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 113 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง นครนายก?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 65 ไมล์ (103 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 54 ไมล์ (86 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป นครนายก?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Aran (แอร์อรัญพัฒนา): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 113 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,960 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป นครนายก:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 113 บาท จนถึง THB 157 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,000 บาท ไปจนถึง THB 3,960 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ นครนายก กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 03:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 17:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 16 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,000$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง นครนายก แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส