50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ถึง เมาะลำเลิง (MNU) โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:15
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 45 นาที)
12:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
18:20
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 20นาที
เวลารวม
11ชั่วโมง 20นาที
10:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
11:20
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 40 นาที)
15:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
21:20
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 20นาที
เวลารวม
11ชั่วโมง 15นาที
12:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:45
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 45 นาที)
20:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
03:00
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
15ชั่วโมง 25นาที
16:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:05
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 25 นาที)
20:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
03:00
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
11ชั่วโมง 5นาที
#SL206
17:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:25
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง
ทันที 
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 5 นาที)
21:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
03:30
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง
เวลารวม
10ชั่วโมง 5นาที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เมาะลำเลิง (MNU) โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที)
15:00
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
21:20
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 20นาที
เวลารวม
13ชั่วโมง 5นาที
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:40
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 8 นาที, 4.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 50 นาที)
20:30
ออง มิงกาลาร์, ย่างกุ้ง
03:00
เมาะลำเลิง
6ชั่วโมง 30นาที
เวลารวม
13ชั่วโมง 45นาที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ถึง เมาะลำเลิง (MNU) โดย เที่ยวบิน+รถไฟ ตั๋วร่วม

20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:55
RGN ท่าอากาศยานย่างกุ้ง
1ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 27 นาที, 13.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 35 นาที)
06:30
ใจกลางย่างกุ้ง
16:50
เมาะลำเลิง
10ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
เวลารวม
20ชั่วโมง 50นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย