ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
20:40
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
22:35
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
06:15
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
22:35
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
05:55
+1
บรบือ, มหาสารคาม

จาก หมอชิต ถึง มหาสารคาม โดย รถโดยสาร

Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
14:50
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
15:10
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:15
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
16:35
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:15
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
16:55
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
10:20
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
16:50
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
10:20
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 50นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
17:10
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
11:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
18:50
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
11:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
19:10
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
20:40
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
20:20
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
23:20
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
16:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
23:40
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
01:50
+1
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
18:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
02:10
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
03:20
+1
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
20:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
03:40
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 50นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
03:20
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
21:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
04:20
+1
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
21:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
04:40
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
22:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
04:30
+1
บรบือ, มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที
22:00
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 50นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 24
04:50
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
22:35
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
06:15
+1
มหาสารคาม
Rung Prasert
อี-ทิกเก็ต ทันที รายการแนะนำ
22:35
หมอชิต, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี
3.7
05:55
+1
บรบือ, มหาสารคาม

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ มหาสารคาม

 • รถโดยสาร
  ฿ 442
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง มหาสารคาม

เวลา กรุงเทพ ถึง มหาสารคาม
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Rung Prasert วีไอพี 07:30 - 14:50฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 09:15 - 16:35฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 24 10:20 - 16:50฿ 610
Rung Prasert วีไอพี 13:00 - 20:20฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 16:00 - 23:20฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 18:30 - 01:50฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 20:00 - 03:20฿ 442
Rung Prasert วีไอพี 24 22:00 - 04:30฿ 610

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง มหาสารคาม

3.8
21 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
38%
4
29%
3
10%
2
19%
1
5%
AP
4
รถบัส วีไอพี, Rung Prasert, 2 ก.ย. 2019
อันนี้จะพูดถึงด้าน การใสใจลูกค้านะครับ มีการเลือนเวลาการ ออกโดยไม่แจ้งลูกค้า แถม โดนย้ายที่นั่งด้วย ไม่ค่อยชอบเลยครับ
TO
2
รถบัส วีไอพี, Rung Prasert, 20 มี.ค. 2019
คือจะลงนาเชือก น่าจะบอกให้ขึ้นรถที่ท่าขนส่งบรบือก็จบ นี้มาครั้งแรกของชีวิตในการเดินทางแล้วบอกให้ไปนั่งรถที่มหาสารคาม คือสุดท้ายก็วนมาขนส่งบรบืออยู่ดี มาถึงมหาสารคาม15:30 จนตอนนี้ 16:45 ยังวนอยู่ที่เดิม คือ ทำไมต้องให้ผู้โดยสารวนไปวนมาอะคะ
JC
5
รถบัส วีไอพี, Rung Prasert, 11 ต.ค. 2019
Very good driver and staff. Very safe comfortable ride.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคามอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

 • รถบัส

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก มหาสารคาม แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม เป็นระยะทาง 295 ไมล์ส (474 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 253 ไมล์ส (406 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม ใช้เวลา 8 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 442 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม วิ่ง 23 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ มหาสารคาม โดย รถบัส การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

 • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
 • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
 • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 565 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก กรุงเทพ ไป มหาสารคาม ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.