ท่านทำการใช้ 1 ตัวกรองการค้นหา

Clear all filters
Special icons you can find in results:
 • ทันที - Instant confirmation
 • สามารถคืนเงินได้ - Cancelation possible (check rules)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
อี-ทิกเก็ต รายการแนะนำ
16:00
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 10ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
02:00
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที รายการแนะนำ
08:15
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
16:15
แม่สอด
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
13:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD8124 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:50
MAQ สนามบินแม่สอด

จาก Department of Land Transport ถึง แม่สอด โดย รถโดยสาร

Transport Co
ทันที รายการแนะนำ
08:15
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
16:15
แม่สอด
Transport Co
ทันที
09:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
17:00
แม่สอด
Transport Co
ทันที ราคาถูกที่สุด
19:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ 55
02:00
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
19:15
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
03:15
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
19:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
03:30
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
20:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
04:00
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
20:10
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
03:10
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
20:20
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
04:20
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
20:50
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
04:50
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
21:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
05:00
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
21:20
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
05:20
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
21:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
05:30
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
21:50
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
05:50
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที ราคาถูกที่สุด
22:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ปกติ 55
05:00
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
22:20
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
06:20
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
22:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
06:30
+1
แม่สอด
Transport Co
ทันที
22:40
Department of Land Transport, กรุงเทพ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น วีไอพี 31
06:40
+1
แม่สอด

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง แม่สอด โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต รายการแนะนำ
16:00
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
ใช้เวลา 10ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
2.5
02:00
+1
แม่สอด

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง แม่สอด โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในแม่สอด
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
โรงแรมใดก็ได้ในแม่สอด

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง แม่สอด โดย เครื่องบิน

ทันที
07:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #DD8100 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
5
09:05
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที เร็วที่สุด
09:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD8112 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:20
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที
09:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #DD8116 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:50
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที
11:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #DD8122 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:00
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที เร็วที่สุด
12:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD8118 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:00
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
13:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD8124 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:50
MAQ สนามบินแม่สอด
ทันที เร็วที่สุด
16:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #DD8126 โดยสายการบิน Nok Air ในชั้น ชั้นประหยัด
17:35
MAQ สนามบินแม่สอด

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ แม่สอด

เวลา กรุงเทพ ถึง แม่สอด

เวลา กรุงเทพ ถึง แม่สอด
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower พรีเมี่ยม 00:00 - 07:30฿ 8,366
Nok Air ชั้นประหยัด #DD810007:50 - 09:05฿ 2,579
Transport Co วีไอพี 31 08:15 - 16:15฿ 633
Nok Air ชั้นประหยัด #DD811209:15 - 10:20฿ 3,979
Nok Air ชั้นประหยัด #DD812211:45 - 13:00฿ 2,679
Nok Air ชั้นประหยัด #DD811812:55 - 14:00฿ 3,979
Nok Air ชั้นประหยัด #DD812616:30 - 17:35฿ 3,479
Tara Tour and Travel ด่วน 16:00 - 02:00฿ 800
Transport Co ปกติ 55 19:00 - 02:00฿ 318
Transport Co วีไอพี 31 20:00 - 04:00฿ 633
Transport Co ปกติ 55 22:00 - 05:00฿ 318

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง แม่สอด

2.5
4 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
0%
4
0%
3
50%
2
50%
1
0%
SO
2
รถบัส ด่วน, Tara Tour and Travel, 24 ส.ค. 2019
Much the same as the previous posts. I got there at 330 then the shuttle bus didn't leave till 430. Spent hours driving around the opposite direction before arriving at Morchit bus terminal. You're better of just going straight to Morchit and getting the ticket yourself.
EY
3
รถบัส ด่วน, Tara Tour and Travel, 13 ม.ค. 2019
I was expecting a sleeper bus. Apparently not. Cockroach in bus as well.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 8,366 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 318 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง แม่สอด?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 314 ไมล์ (505 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 248 ไมล์ (398 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transport Co (บริษัท ขนส่ง จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 318 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 8,366 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 318 บาท จนถึง THB 800 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 2,379 บาท จนถึง THB 3,179 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 7,376 บาท ไปจนถึง THB 8,366 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ แม่สอด กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 22:40 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 18 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด มีไฟลท์ประมาณ 7 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไป แม่สอด ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 2,379 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด Nok Air (นกแอร์)

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 7,376$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง แม่สอด แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกนั่งเครื่องบิน.