ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.1
11:20
ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.6
15:00
วัชรินทร์ทัวร์, ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี

จาก หัวลำโพง ถึง ลพบุรี โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 58นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #7 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:28
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #3 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
13:00
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #211 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
15:40
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 36นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #109 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
16:21
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #9
20:40
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 23นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #13
21:58
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #107 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
22:35
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
21:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #105 ชั้น ชั้น 3 (ปรับอากาศ)
23:15
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 27นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #51
00:27
+1
ลพบุรี

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง ลพบุรี โดย รถตู้

ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
08:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.1
11:20
ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้
08:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.6
11:00
วัชรินทร์ทัวร์, ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.6
13:00
วัชรินทร์ทัวร์, ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.6
15:00
วัชรินทร์ทัวร์, ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้
14:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.1
17:20
ลพบุรี
ทันที สามารถคืนเงินได้
18:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4.6
21:00
วัชรินทร์ทัวร์, ลพบุรี

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง ลพบุรี โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี
อี-ทิกเก็ต
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ลพบุรี โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง ลพบุรี โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ลพบุรี

จาก ดอนเมือง ถึง ลพบุรี โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #7 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:28
ลพบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
11:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #3 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
13:00
ลพบุรี

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ ลพบุรี

 • รถไฟ
  ฿ 185
 • แท็กซี่
  ฿ 3,300
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง ลพบุรี

เวลา กรุงเทพ ถึง ลพบุรี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
MCC VAN รถตู้ 9 ที่นั่ง 00:00 - 02:30฿ 4,070
Watcharin Tour ภูมิภาค 14pax 08:00 - 11:00฿ 180
Arunee Tour ภูมิภาค 14pax 08:00 - 11:20฿ 170
Thai Railways ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ 10:50 - 13:00฿ 504
Thai Railways ชั้น 2 นั่งพัดลม 12:55 - 15:40฿ 194
Arunee Tour ภูมิภาค 14pax 14:00 - 17:20฿ 170
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 18:10 - 20:40฿ 894
Watcharin Tour ภูมิภาค 14pax 18:00 - 21:00฿ 180
Thai Railways ชั้น 2 นอนปรับอากาศ 22:00 - 00:27฿ 951

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง ลพบุรี

3.9
55 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
40%
4
31%
3
18%
2
4%
1
7%
MR
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Arunee Tour, 4 ธ.ค. 2019
It was pretty cramped and the headrests were really low down so you couldnt comfortably lean your head back- bear this in mind if it's a long journey. The driver was literally about to drive away when I got there ten minutes before the departure time, so arrive with plenty of time. I rated it 4 stars because it was cheap and I didn't expect much, and got what I paid for.
RB
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Watcharin Tour, 28 พ.ค. 2019
Highly recommended transfer People working in the bus stations are very helpful
BB
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Watcharin Tour, 28 เม.ย. 2019
On time, comfortable, smooth ride with friendly helpful service
AR
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Arunee Tour, 17 ก.พ. 2019
The staff were really helpful especially as I don’t speak Thai.
HF
4
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Watcharin Tour, 27 ม.ค. 2019
I arrived early at the bus terminal and was allowed to get on an earlier trip. The driver did not speak any English but was friendly. I had to pay extra for having my suitcase carried on a seat beside me.
AT
3
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Arunee Tour, 18 ม.ค. 2019
A little confusing about when and where to get in the van and let off. But a pleasant ride in an A/C van
SC
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Arunee Tour, 27 ธ.ค. 2018
The driver was very friendly and helpful, we had a pleasant journey!
JM
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Watcharin Tour, 22 เม.ย. 2019
Excellent service, good people.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถตู้ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 4,730 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 170 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง ลพบุรี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 94 ไมล์ (151 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 73 ไมล์ (116 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Arunee Tour (อรุณีทัวร์): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 170 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 4,730 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี:

 • ตั๋วรถตู้ : THB 170 - THB 180;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 185 บาท จนถึง THB 1,279 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,300 บาท ไปจนถึง THB 4,730 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ ลพบุรี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 9 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป ลพบุรี มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 6 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,300$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง ลพบุรี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.