ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง แหลมฉบัง โดย แท็กซี่

PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Kim Taxi Thailand
อี-ทิกเก็ต
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Kim Taxi Thailand
อี-ทิกเก็ต
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Kim Taxi Thailand
อี-ทิกเก็ต
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง แหลมฉบัง โดย แท็กซี่

PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ชั้นประหยัด
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
5
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Team Holiday Team Holiday
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
แหลมฉบัง, แหลมฉบัง
Team Holiday Team Holiday
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
แหลมฉบัง, แหลมฉบัง
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
PGS
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
BangkokTaxi24 BangkokTaxi24
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง
Glassflower
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ท่าเรือแหลมฉบัง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง แหลมฉบัง โดย แท็กซี่

Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี
Thailand Limo by Datum Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ศรีราชา, ชลบุรี

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ แหลมฉบัง

 • แท็กซี่
  ฿ 1,400
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง แหลมฉบัง

เวลา กรุงเทพ ถึง แหลมฉบัง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง Any time฿ 2,100
Team Holiday ความสะดวกสบาย Any time฿ 1,900
PGS ความสะดวกสบาย Any time฿ 1,600
Glassflower พรีเมี่ยม Any time฿ 2,969
BangkokTaxi24 ความสะดวกสบาย Any time฿ 2,500
Kim Taxi Thailand ชั้นประหยัด Any time฿ 2,000

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบังอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

 • แท๊กซี่

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก แหลมฉบัง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง เป็นระยะทาง 74 ไมล์ส (118 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 51 ไมล์ส (82 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 1,400 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ แหลมฉบัง โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

 • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
 • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
 • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 512 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก กรุงเทพ ไป แหลมฉบัง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.