50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ข้าวสารทราเวลมาร์ท ถึง เกาะเสม็ด โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ข้าวสารทราเวลมาร์ท, กรุงเทพ
13:00
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ถนนข้าวสาร ถึง เกาะเสม็ด โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
12:00
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ถนนข้าวสาร ถึง ระยอง โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
10:50
บ้านแพ, ระยอง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง ระยอง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง เกาะเสม็ด โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากบ้านเพ, ระยอง
12:10
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
40นาที
ทันที 
เวลารวม
3ชั่วโมง 40นาที

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เกาะเสม็ด โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:15
เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากบ้านเพ, ระยอง
14:55
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
40นาที
ทันที 
เวลารวม
3ชั่วโมง 40นาที
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากบ้านเพ, ระยอง
12:10
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
40นาที
ทันที 
เวลารวม
3ชั่วโมง 40นาที

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ระยอง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง ระยอง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง เกาะเสม็ด โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:30
เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากบ้านเพ, ระยอง
12:10
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
40นาที
ทันที 
เวลารวม
3ชั่วโมง 10นาที
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บ้านเพ, ระยอง
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:15
เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากบ้านเพ, ระยอง
14:55
ท่าเรือหน้าด่าน เกาะเสม็ด, เกาะเสม็ด
40นาที
ทันที 
เวลารวม
3ชั่วโมง 10นาที

เวลา กรุงเทพ ถึง เกาะเสม็ด

เวลา กรุงเทพ ถึง เกาะเสม็ด
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 VIP Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,520
PGS Economy ตลอดเวลา฿ 2,500
Team Holiday Economy ตลอดเวลา฿ 3,520
MCC VAN Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,520
Glassflower Comfort ตลอดเวลา฿ 2,775
Thailand Limo by Datum Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,300
Kim Taxi Thailand Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,300
Mama Travel and Tour Regional 14pax 07:30 – 12:00฿ 520
Travel Mart Minivan 08:00 – 13:00฿ 550

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง เกาะเสม็ด

3.0
183 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
25%
4
21%
3
13%
2
14%
1
27%
AM
5
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Mama Travel and Tour, 12 ม.ค. 2020
Well organized and on time!
DP
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 10 ม.ค. 2020
The trip was fine overall, but there were a few annoyances: we first got onto a bus from Kao San Soonsiri that took us literally 5 minutes away before stopping. We were then told to get off and hop onto another bus. I think the reason was that the first one was only half full and they wanted to have just one be packed instead. From there we drove several hours and about 45 minutes before reaching Rayong's pier, we were again told to get off the bus and hopped into a mini-van. We then reached the pier and took a ferry to Koh Samet. Fine overall but the 3 bus switches were annoying.
JM
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 6 ม.ค. 2020
Efficient comfortable transport.
PN
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 4 ม.ค. 2020
Friendly and helpful staff
LG
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 28 ธ.ค. 2019
Amazing service! It was on time, the staff and driver were helpful and pleasant also. The van itself was very comfortable with aircon and plenty of space. A bottle of water and a snack was provided. I would highly recommend
JM
2
รถบัส รถตู้, Travel Mart, 25 ธ.ค. 2019
The driver first let us have a 15 minutes stop wich was nice. Then drove 2 minutes just to stop for lunch while we were left waiting in the mini van for 15 minutes while he ate.
CC
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 23 ธ.ค. 2019
Easy to find and quite organized. Just didn't mention while booking or checking in that I would be transferred from bus to minivan. Was pretty smooth otherwise but if I didn't read about similar things happening before hand it would have been stressful.
WF
3
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 20 ธ.ค. 2019
You' ll get there. Communication could be better. Had to wait a long time with no clue about what was happening.
MN
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 18 ธ.ค. 2019
Everything went really smoothly.Well organized!
OA
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 4 ธ.ค. 2019
All good
LW
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 17 พ.ย. 2019
Easy check-in, left on time. Van was a typical transit van that you see all over Thailand and driving was typical to how Thais drive. Easy check-in at the dock and quick boat ride over.
ED
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 7 พ.ย. 2019
Good service. Please note you have to change from the small bus to a smaller one so don’t fall asleep too deeply ????
MG
3
รถบัส รถตู้, Travel Mart, 3 พ.ย. 2019
The car was not clearly marked and did not stand at the point named in the confirmation. A guy on a bike came to us and brought us to the car.
KM
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 31 ต.ค. 2019
Good trip; everything on time. Check in time of 45 minutes is too long
GH
2
รถตู้ ภูมิภาค 14pax, Mama Travel and Tour, 5 ต.ค. 2019
Picked up from first meeting point by motorbike despite having luggage - waited over an hour for a minibus that was old, filthy and uncomfortable, arriving at destination over an hour late.
MC
3
รถบัส รถตู้, Travel Mart, 3 ต.ค. 2019
They asked us to be at the pickup point an hour before departure, but picked us up 5 minutes before the actual time. Almost an hour wasted.
MO
3
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 9 ก.ย. 2019
We had to wait too long for the boat.
MR
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 5 ก.ย. 2019
Arrived at the port almost 1 hour earlier because the driver was reckless! Anyway nice staff.
DG
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Boonsiri High Speed Ferries, 27 ส.ค. 2019
Only one remark about the pick up point as the "tourist hotel area" in BKK is mostly in Silom/Saton and it's really unconvenient to cross ny the town early in the morning, overall if later you discover that the bus must do the same way in the opposite direction.....it should be usefull to have a pick up point in another part of BKK near Lumpini Park or something similar.
HH
2
รถบัส รถตู้, Travel Mart, 20 ส.ค. 2019
Instructions for the bus stop were very unclear, were told to arrive an hour early but the bus arrived 40 minutes late

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,500 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว รถตู้+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 520 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง เกาะเสม็ด?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 156 ไมล์ (250 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 102 ไมล์ (164 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 5 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Mama Travel and Tour (มาม่า ทราเวล): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 520 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,500 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด:

 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 520 - THB 600. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด มีตั้งแต่ 05:00 นาฬิกา ที่ Khao San Boonsiri จนถึง 07:30 นาฬิกา ที่ Khao San Boonsiri
 • bus+ferry ราคาตั๋ว: THB 550 - THB 550. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด มีตั้งแต่ 08:00 นาฬิกา ที่ Khao San Travel Mart จนถึง 08:00 นาฬิกา ที่ Khao San Travel Mart
 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 3,596 - THB 3,794. รอบรถออกเดินทางจาก กรุงเทพ ไป เกาะเสม็ด มีตั้งแต่ 00:00 นาฬิกา ที่ Bangkok Hotel Transfer จนถึง 00:00 นาฬิกา ที่ Bangkok Hotel Transfer

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 2,500 บาท ไปจนถึง THB 5,500 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ เกาะเสม็ด กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 10 โดย charter+ferry จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ออกเดินทางตั้งแต่ 00:00 โมง จาก Bangkok Hotel Transfer จนถึงเวลา 00:00 ที่ Bangkok Hotel Transfer
 • เส้นทาง 3 โดย van+ferry จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ออกเดินทางตั้งแต่ 05:00 โมง จาก Khao San Boonsiri จนถึงเวลา 07:30 ที่ Khao San Boonsiri
 • เส้นทาง 1 โดย bus+ferry จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ออกเดินทางตั้งแต่ 08:00 โมง จาก Khao San Travel Mart จนถึงเวลา 08:00 ที่ Khao San Travel Mart

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 2,500$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง เกาะเสม็ด แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 35% เลือกเดินทางโดย van+ferry
 • 35% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 28% เลือกเดินทางโดย bus+ferry
 • 2% เลือกเดินทางโดย charter+ferry