กรุงเทพ ไป ฮ่องกง

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน

06:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
10:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
15:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
17:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน

#TG6021
02:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
04:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
04:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
04:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#HX6472
04:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
06:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG600
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG2630
10:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG628
10:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
11:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
11:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
12:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#EK384
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG638
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MS960
14:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG8548
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
14:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
14:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KQ860
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
15:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#HX6476
15:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#HX7352
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG606
15:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX6758
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#HX6782
16:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
17:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG602
18:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
19:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
20:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
00:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 

เวลา กรุงเทพ ถึง ฮ่องกง

เวลา กรุงเทพ ถึง ฮ่องกง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Airways Economy #TG602102:50 – 06:35฿ 5,724
Trans North Air Economy #HX78004:00 – 08:05฿ 10,861
Thai AirAsia Economy #FD50806:35 – 10:15฿ 3,058
Thai Airways Economy #TG60008:00 – 11:45฿ 5,724
Thai AirAsia Economy #FD50010:00 – 13:40฿ 3,730
Cathay Pacific Economy #CX61812:10 – 16:05฿ 7,471
Egyptair Economy #MS96014:15 – 17:50฿ 6,643
Hong Kong Express Economy #UO70514:40 – 18:40฿ 3,869
Kenya Airways Economy #KQ86015:05 – 18:40฿ 5,452
Thai AirAsia Economy #FD50217:55 – 21:30฿ 3,730
Thai Airways Economy #TG60218:40 – 22:25฿ 5,724
Trans North Air Economy #HX76620:05 – 00:35฿ 10,861

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกงอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก ฮ่องกง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง เป็นระยะทาง 1433 ไมล์ส (2305 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1102 ไมล์ส (1773 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 2,946 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง ให้บริการ 49 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง ฮ่องกง
    Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Cathay Pacific, Egyptair (อียิปแอร์), Emirates, Ethiopian Airlines, Hong Kong Express, Kenya Airways, Royal Jordanian, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Smile (ไทยสมายล์), Trans North Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 556 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป ฮ่องกง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.