รายละเอียดเส้นทาง

การเดินทาง
สถานี เวลารถออก
สนามบินดอนเมือง 13:10
สนามบินหาดใหญ่ 14:40
ข้อมูลบริษัท
ผู้ให้บริการ Nok Air
บริการ รายวัน
เส้นทาง ปกติ [เที่ยวบิน]
ประเภทรถ ชั้นประหยัด
ที่นั่ง 10
รหัสโดยสาร DD7108-85856
ระยะทาง 775.3 km