ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
00:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL38 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
21:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Southern Airlines
ทันที รายการแนะนำ
02:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #CZ3036 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Spring airlines
ทันที รายการแนะนำ
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #9C8894 โดยสายการบิน Spring airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
02:00
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง กว่างโจว โดย เครื่องบิน

Thai Lion Air
ทันที รายการแนะนำ
00:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL38 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
21:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai AirAsia
ทันที
00:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD536 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
04:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
06:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL504 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
03:25
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
08:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL506 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
05:20
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
10:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL508 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
07:45
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
11:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL510 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
08:15
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
12:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL520 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
09:40
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
13:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL512 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
10:00
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
14:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL514 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
11:55
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
16:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL516 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
13:50
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL1516 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
14:00
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
18:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL518 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
15:35
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai AirAsia
ทันที
18:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #FD532 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
22:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai AirAsia
ทันที
18:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #FD530 โดยสายการบิน Thai AirAsia ในชั้น ชั้นประหยัด
22:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
20:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 20ชั่วโมง ด้วยไฟลท์ #SL522 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
17:00
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Lion Air
ทันที
21:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #SL900 โดยสายการบิน Thai Lion Air ในชั้น ชั้นประหยัด
01:50
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง กว่างโจว โดย เครื่องบิน

China Southern Airlines
ทันที รายการแนะนำ
02:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #CZ3036 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
06:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Eastern Airlines
ทันที
02:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #MU2078 โดยสายการบิน China Eastern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
06:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Eastern Airlines
ทันที
03:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #MU252 โดยสายการบิน China Eastern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
07:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Shenzhen Airlines Shenzhen Airlines
ทันที
03:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #ZH9008 โดยสายการบิน Shenzhen Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
07:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Air China Air China
ทันที เร็วที่สุด
03:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #CA3308 โดยสายการบิน Air China ในชั้น ชั้นประหยัด
07:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Southern Airlines
ทันที
08:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #CZ362 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
12:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Airways
ทันที เร็วที่สุด
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #TG668 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
13:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Southern Airlines
ทันที
12:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ด้วยไฟลท์ #CZ358 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Kenya Airways Kenya Airways
ทันที
14:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 55นาที ด้วยไฟลท์ #KQ886 โดยสายการบิน Kenya Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
18:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Thai Airways
ทันที เร็วที่สุด
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #TG678 โดยสายการบิน Thai Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
19:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Southern Airlines
ทันที
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 50นาที ด้วยไฟลท์ #CZ3082 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
China Southern Airlines
ทันที
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 15นาที ด้วยไฟลท์ #CZ364 โดยสายการบิน China Southern Airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
23:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Spring airlines
ทันที
20:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #9C8544 โดยสายการบิน Spring airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
01:05
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
Spring airlines
ทันที รายการแนะนำ
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 40นาที ด้วยไฟลท์ #9C8894 โดยสายการบิน Spring airlines ในชั้น ชั้นประหยัด
02:00
+1
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ กว่างโจว

 • เครื่องบิน
  ฿ 2,176
 • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง กว่างโจว

เวลา กรุงเทพ ถึง กว่างโจว
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL3800:45 - 21:45฿ 4,434
China Southern Airlines ชั้นประหยัด #CZ303602:15 - 06:05฿ 8,323
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL50406:25 - 03:25฿ 4,434
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL50608:20 - 05:20฿ 4,434
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL50810:45 - 07:45฿ 4,434
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL52012:40 - 09:40฿ 4,434
Kenya Airways ชั้นประหยัด #KQ88614:40 - 18:35฿ 5,321
China Southern Airlines ชั้นประหยัด #CZ308215:45 - 19:35฿ 8,323
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL51616:50 - 13:50฿ 4,434
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL51818:35 - 15:35฿ 4,434
Thai Lion Air ชั้นประหยัด #SL52220:00 - 17:00฿ 4,434
Thai Airways ชั้นประหยัด #TG269622:15 - 02:05฿ 5,247

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจวอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

 • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก กว่างโจว แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว เป็นระยะทาง 1414 ไมล์ส (2274 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1088 ไมล์ส (1749 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว ใช้เวลา 20 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 2,176 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว ให้บริการ 30 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ กว่างโจว โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

 • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
 • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง กว่างโจว
  Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Kenya Airways, Shenzhen Airlines, Spring airlines, Thai AirAsia (แอร์เอเชีย), Thai Airways, Thai Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 569 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป กว่างโจว ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.