50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไป กว่างโจว ด้วย เที่ยวบิน

00:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
04:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
3ชั่วโมง
ทันที 
 
00:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
04:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
18:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
19:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
23:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไป กว่างโจว ด้วย เที่ยวบิน

#CA980 #CA1321
01:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 5m
Capital Airport
12:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA806 #CA1865
01:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 55m
Pu Dong Airport
19:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
17ชั่วโมง
ทันที 
 
#BR206 #CI521
01:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 35m
Taoyuan Airport
16:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#BR206 #BR707
01:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 25m
Taoyuan Airport
11:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#BR206 #BR2721
01:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 6h 55m
Taoyuan Airport
15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#CA750 #CA1387
02:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 6h 45m
Tianjin Binhai Airport
18:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CA750 #CA4548
02:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 15m
Tianjin Binhai Airport
20:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
16ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:00
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU2804 #CA3430
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 35m
Nanjing Airport
11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
8ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU2804 #CZ3514
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 30m
Nanjing Airport
13:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU2804 #CZ3844
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 5h 30m
Nanjing Airport
14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#MU2804 #MU2807
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 5h 50m
Nanjing Airport
15:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MU2804 #ZH9856
02:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 35m
Nanjing Airport
11:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
8ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU548 #FM9527
02:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 50m
Pu Dong Airport
18:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MU548 #MU9527
02:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 50m
Pu Dong Airport
18:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MU548 #CA1865
02:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 25m
Pu Dong Airport
19:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#HU7996 #CZ3112
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 55m
Capital Airport
14:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง
ทันที 
 
#HU7996 #CA1339
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 25m
Capital Airport
15:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HU7996 #CZ3102
02:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 55m
Capital Airport
15:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA744 #CA4586
03:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 45m
Wenzhou Airport
11:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#SG84 #6E1376
05:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 13h 30m
Netaji Chandra Airport
01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
19ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX616 #KA786
06:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 45m
Hong Kong Airport
21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#6E94 #6E1376
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 11h 55m
Netaji Chandra Airport
01:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
17ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MU2584 #MU5739
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 25m
Kunming Airport
17:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MU2584 #CZ3416
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 45m
Kunming Airport
17:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#MU2584 #CZ3408
07:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 6h 25m
Kunming Airport
19:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
08:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG668
09:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VN600 #BL154
11:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 35m
Ho Chi Minh Airport
02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#HU7940 #CZ6783
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 15m
Haikou Airport
20:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN610 #BL150
11:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 50m
Noibai Airport
02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX754 #KA786
12:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 40m
Hong Kong Airport
21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
7ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#UO705 #KA786
13:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 30m
Hong Kong Airport
21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG638 #KA786
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 30m
Hong Kong Airport
21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KQ886
14:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX654 #CX5786
15:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 10m
Hong Kong Airport
21:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#BL130 #BL154
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 5h 40m
Ho Chi Minh Airport
02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG678
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU742 #MU5743
15:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Kunming Airport
00:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
15:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX712 #CX5782
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 11h 55m
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX708 #KA782
17:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 10h 25m
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG556 #BL154
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 40m
Ho Chi Minh Airport
02:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
8ชั่วโมง
ทันที 
 
#TG564 #BL150
17:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 5m
Noibai Airport
02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
7ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#PR737 #PR382
18:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 25m
Manila Airport
04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
9ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA472 #CZ4989
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 25m
Chengdu Airport
08:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX704 #CX5782
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX704 #KA782
19:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#VN618 #VN506
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 15h 20m
Noibai Airport
15:20
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
19ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#VN618 #BL150
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Noibai Airport
02:25
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VN606 #VN502
19:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 12h 35m
Ho Chi Minh Airport
14:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#UO703 #KA782
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 15m
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง
ทันที 
 
#UO703 #CX5782
19:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 8h 15m
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
12ชั่วโมง
ทันที 
 
#EK370 #K6668
20:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 10h 45m
Phnom Penh Airport
12:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#UO703 #KA782
20:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 40m
Hong Kong Airport
08:55
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#3K514 #CZ3040
21:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 17h 5m
Singapore Airport
21:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
23ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#KE658 #KE5829
21:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 6h 20m
Incheon Airport
13:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#NH850 #NH923
21:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 15m
Haneda Airport
13:05
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
14ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#ZE512 #OZ369
22:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Incheon Airport
11:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
11ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
22:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
03:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#PR733 #PR382
22:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 22h 50m
Manila Airport
04:35
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
1วัน 4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#PR733 #5J288
22:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 15h 25m
Manila Airport
21:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
21ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TK69 #TK72
23:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 20h 10m
Istanbul New Airport
16:50
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
1วัน 16ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#OZ6764 #OZ369
23:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 45m
Incheon Airport
11:15
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KE652 #KE5829
23:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 20m
Incheon Airport
13:40
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
13ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#KE652 #KE5825
23:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 30m
Incheon Airport
19:10
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
18ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NH5952 #NH933
23:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 40m
Narita Airport
21:45
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
20ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MS961 #MS958
23:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 19h
Cairo Airport
15:30
CAN ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน
1วัน 14ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้งอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ: - เที่ยวบิน

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก กวางตุ้ง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง เป็นระยะทาง 1400 ไมล์ส (2252 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1077 ไมล์ส (1732 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง ใช้เวลา 18 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 45,750 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ กวางตุ้ง โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้. ##เที่ยวบินจาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง

การเดินทางโดยเครื่องบิน เป็นวิธีการที่รวดเร็วและสะดวกสบายที่สุด ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่ต้องนั่งรถเป็นเวลานาน หากบินภายในประเทศ จะใช้ระยะเวลาในการบินประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสนามบินที่เปิดให้บริการอาจจะไม่ได้มีรองรับในทุกจังหวัด หากจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการไป ไม่มีสนามบินคุณอาจจะต้องเลือกการเดินทางด้วยวิธีอื่นแทนเครื่องบิน ก่อนจะเดินทางทุกครั้งควรวางแผนและตรวจสอบตารางบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง หรือ ตารางเที่ยวบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง ให้เรียบร้อยก่อนจอง ไม่ว่าจะเป็นวันที่ เวลาเที่ยวบิน ต้นทาง และปลายทาง เป็นต้น

  • การจองตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง หากคุณต้องการได้โปรโมชั่นราคาที่ดีและถูกที่สุด แนะนำให้คุณทำการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนวันเดินทางหลายๆวัน ในปัจจุบันมีบริการระบบจองตั๋วออนไลน์ที่คุณสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินได้ โดยการเช็คเที่ยวบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง ในวันและเวลาที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณได้เลือกเที่ยวบินที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในแบบที่คุณชอบ ทั้งง่าย สะดวก ประหยัดเวลา และไม่ต้องเหนื่อยค้นหาทีละเว็บให้เมื่อยมือ เพราะ 12โก ได้รวบรวมมาให้คุณแล้ว
  • ราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง จะเริ่มต้นที่ THB 45,750 ไปจนถึง THB 45,750 ราคาของแต่ละสายการบินจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทหรือคลาสที่นั่งที่คุณเลือก นี้ยังรวมไปถึงช่วงเวลาของโปรโมชั่น หากคุณอยากได้ตั๋วที่ดีและราคาถูกแนะนำให้ทำการจองล่วงหน้าหลายๆวัน โดยคุณสามารถเช็คราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ กวางตุ้ง ได้จากข้อมูลด้านบน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 526 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก กรุงเทพ ไป กวางตุ้ง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.