50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Khao San Raja Ferry ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

17:30
Khao San Raja Ferry, กรุงเทพ
20:00
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
Khao San Raja Ferry, กรุงเทพ
20:00
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:30
Khao San Raja Ferry, กรุงเทพ
19:30
เวโรนิกาเรสซิเดนซ์, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ถึง กรุงเทพ โดย รถบัส

06:30
เวโรนิกาเรสซิเดนซ์, กรุงเทพ
07:30
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
19:30
เวโรนิกาเรสซิเดนซ์, กรุงเทพ
20:00
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เวโรนิกาเรสซิเดนซ์ ถึง กรุงเทพ โดย เรือเฟอร์รี่

06:30
เวโรนิกาเรสซิเดนซ์, กรุงเทพ
07:30
Chaophya Park Hotel Ratchada, กรุงเทพ
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย รถตู้

09:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
10:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 
13:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
14:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 
17:30
สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ
18:30
สุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1ชั่วโมง
ทันที 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
20นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่+รถไฟฟ้า บีทีเอส ตั๋วร่วม

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
N8 หมอชิต, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หัวลำโพง ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
หัวลำโพง, กรุงเทพ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก นนทบุรี ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
นนทบุรี
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

เวลา กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
BangkokTaxi24 Comfort 00:00 – 00:20฿ 1,000
Kim Taxi Thailand Economy 00:00 – 00:30฿ 750
Glassflower Premium 00:00 – 01:00฿ 1,451
PGS Economy 00:00 – 01:00฿ 750
Thailand Limo by Datum SUV 4pax 00:00 – 01:00฿ 1,000
MCC VAN Van 9pax 00:00 – 01:30฿ 1,700
Hua Hin Cars Comfort 00:00 – 01:00฿ 1,100
Bell Travel Van 9pax 09:30 – 10:30฿ 280
Bell Travel Van 9pax 13:30 – 14:30฿ 280

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

4.4
45 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
82%
4
2%
3
2%
2
4%
1
9%
CH
5
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, Thailand Limo by Datum, 8 พ.ย. 2019
Actually, we had to travel to Suvarnabhumi Airport, not Don Mueang airport. And this is why I classified this as 5 star. The operator noted we had put down an international flight, and DM is for domestic flights. They contacted me to confirm where we wanted to go and saved us a potentially costly mistake as these airports are at least 30 minutes apart. Then we wanted to leave a little earlier, and they accommodated that change too without any problems. Communication via email was reliable, and pain free. The driver turned up early and was waiting for us when we needed him. He was respectful, and a safe calm driver which we respected after previous experiences of drivers texting, and phoning whilst driving on busy roads.
WJ
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Team Holiday, 16 เม.ย. 2019
The driver was helpful and drove very safe a cautiously. Thank you
ME
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 8 ม.ค. 2019
Excellent service! Right on time, nice car and polite driver.
NW
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Kim Taxi Thailand, 8 ม.ค. 2019
Early, persistent, didn’t help put bags in car but whatever... recommended!
FS
5
แท๊กซี่ รถตู้มินิเก่า 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 25 ธ.ค. 2018
Our driver arrived in plenty of time, helped us load everything in the car and delivered us to the airport in good time for our flight. A smooth, stress free trip... very efficient!
ES
5
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 28 ธ.ค. 2018
Parfait! Très ponctuel
JL
2
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 25 ธ.ค. 2018
Slooooooooow
DK
5
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9pax, Team Holiday, 24 ธ.ค. 2018
Quick and efficient!
MJ
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 18 ธ.ค. 2018
Punctual, professional, perfect:-)

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก กรุงเทพ ไกลจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นระยะทาง 15 ไมล์ส (24 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 12 ไมล์ส (18 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย THB 750 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 505 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก กรุงเทพ ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.