50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง เชียงราย โดย รถบัส

17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
06:05
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
07:35
แม่จัน, เชียงราย
14ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:10
หมอชิต, กรุงเทพ
06:45
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
หมอชิต, กรุงเทพ
07:35
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:09
หมอชิต, กรุงเทพ
07:09
เชียงแสน, เชียงราย
12ชั่วโมง
19:20
หมอชิต, กรุงเทพ
07:55
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
09:05
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง เชียงราย โดย รถบัส

06:59
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
19:19
Sombat Tour Chiang Rai
12ชั่วโมง 20นาที
17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
06:05
12ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
09:30
Sombat Tour Chiang Rai
14ชั่วโมง 30นาที
19:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:15
เชียงแสน, เชียงราย
12ชั่วโมง
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:30
Sombat Tour Chiang Rai
11ชั่วโมง

จาก Khao San Tara Travel ถึง เชียงราย โดย รถบัส

16:00
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
05:00
13ชั่วโมง

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินดอนเมือง ถึง เชียงราย โดย เที่ยวบิน

07:30
DMK สนามบินดอนเมือง
08:45
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL532
08:45
DMK สนามบินดอนเมือง
10:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:30
DMK สนามบินดอนเมือง
11:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:50
DMK สนามบินดอนเมือง
13:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL538
12:35
DMK สนามบินดอนเมือง
14:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
14:15
DMK สนามบินดอนเมือง
15:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:40
DMK สนามบินดอนเมือง
17:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL544
17:10
DMK สนามบินดอนเมือง
18:40
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#SL546
18:15
DMK สนามบินดอนเมือง
19:40
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:50
DMK สนามบินดอนเมือง
20:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:45
DMK สนามบินดอนเมือง
21:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
#SL548
20:25
DMK สนามบินดอนเมือง
21:50
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เชียงราย โดย เที่ยวบิน

#VZ130
06:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
07:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5962
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
08:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2130
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
10:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
11:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
13:10
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ132
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5964
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
15:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
17:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2134
16:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
17:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ134
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
19:50
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ
20:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่เชียงราย

ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายสามารถนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีของเชียงแสน ชาที่ดีที่สุดของเนินเขาแม่สะลอง กาแฟไทยที่ดีที่สุดของดอยตุงหรือความวุ่นวายเขตชายแดนของเชียงของหรือแม่สาย เชียงรายจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เมืองหลวงของจังหวัดนี้เป็นเมืองที่มีสเน่ห์ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ผู้คนเป็นมิตรและอาหารอร่อย วัดทางตอนเหนือที่ดูสง่า ทิวทัศน์ภูเขาหมอกและค่าเฟ่สไตล์ตะวันตก คำนึงถึงที่พักให้ดี โอกาสที่คุณจะอยู่ที่เชียงรายนานกว่าที่คุณคาดไว้

วิธีเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงราย

จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 800 กม. ดังนั้นเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

จากกรุงเทพมหานครไปเชียงรายโดยรถบัส

วิ่งตรงจากกรุงเทพมหานครไปเชียงรายออกจากสถานีขนส่งสายเหนือในกรุงเทพ หมอชิต ส่วนใหญ่รถบัสจะออกในตอนเย็นและมาถึงในตอนเช้า ในความเป็นจริงแล้ว เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางสู่เชียงรายจากกรุงเทพฯในขณะที่ย่นเวลาอันมีค่าในการเดินทางของคุณ ในช่วงเวลาเร่งรีบ ในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลตุลาคมหรือเมษายน ขอแนะนำให้จองตั๋วสองหรือสามวันล่วงหน้า

บางกอก บัสไลน์ และ สยาม เฟิร์ส ท่ามกลางเจ้าอื่น ให้บริการรถบัส VIP ข้ามคืนจากหมอชิตไปเชียงราย เมื่อก่อนมีรถบัส VIP ตอน 18.10 น. ( มาถึงตอน 5.55 น. ) และตอนหลังมีรถบัสตอนเวลา 19.00 น. และ 19.20 น ทั้ง 2 รอบจะมาถึงประมาณ 06.00 น. ราคาตั๋วจะอยู่ที่ 720 บาท และการบริการบนรถมีความคล้ายคลึงอย่างมาก รถบัสทุกคันมีห้องน้ำ, จะให้บริการน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวและจะหยุดอย่างน้อยสองถึงสามครั้งที่ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่กับร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านกาแฟและร้านอาหาร จุดเริ่มต้นของการเดินทางของคุณจะพร้อมสำหรับ ' รายการทีวีบันเทิง ' แต่โดยปกติแล้วจะปิดในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ตลอดทั้งคืนรถบัสจะมีบริการผ้าห่มแต่บางครั้งก็อาจจะไม่พอต่ออุณหภูมิข้างในรถบัสที่มีแนวโน้มทำให้คุณแข็งได้ ดังนั้นหาเสื้ออุ่นๆไว้

*บางกอกบัสไลน์ ยังมีรถบัสด่วนออกตอน 20.30 น.และจะมาถึงเชียงรายตอน 07.00 น. ด้วยราคาตั๋วที่ถูกกว่า (620บาท) มันค่อนข้างโอเค แม้ว่าคุณจะมีพื้นที่วางแขนและเข่าน้อย โดยทั่วไปบริษัทจะได้รับความคิดเห็นที่ดีจากนักเดินทาง ดังนั้นนั่งรถกับบางกอกบัสไลน์ก็ถือว่าไม่เลว

จากกรุงเทพไปเชียงรายโดยรถไฟ

ไม่มีรถไฟที่ผ่านโดยตรงสู่เชียงราย ถ้าคุณต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟหมายความว่า เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก่อนแล้วจึงต่อด้วยรถบัส จะมีรถบัสจำนวนมากที่ออกจากเชียงใหม่ไปเชียงรายตลอดทั้งวันด้วยตั๋วที่หาซื้อง่ายได้ทันทีที่จุดบริการ

Tip: เขตรถบัสเชียงรายออกจาก สถานีขนส่งอาร์เคด ในเชียงใหม่ อยู่ใกล้ประมาณ 3 กม. จากสถานีรถไฟ คุณสามารถไฟที่นั่นได้ด้วย รถตุ๊กตุ๊ก (80บาท) การเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตามเส้นทางสู่เชียงราย รถบัสจะผ่านวัดร่องขุ่นที่มีชื่อเสียง วัดวาอารามสีขาว คุณสามารถขอคนขับรถปล่อยลงจุดที่ใกล้กับวัดและต่อการเดินทางของคุณสู่เชียงรายในสองถึงสามชั่วโมงต่อมา

จากกรุงเทพไปเชียงรายโดยเครื่องบิน

วิธีที่จะช่วยตัดเวลาการเดินทางของคุณจากกรุงเทพไปเชียงราย ให้คำนึงว่าบินระหว่างเมืองทั้งสองแทนที่จะใช้เวลา 12 ชั่วโมงไปกับการเดินทางด้วยรถบัสข้ามคืน คุณสามารถเดินทางไปยังตอนเหนือของเชียงรายในเวลา 1 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

ไทยไลออนแอร์ หนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อวัน จากสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพสู่สนามบินเชียงรายและนำเสนอราคาที่สูสีกับที่อื่น ในทุกๆวันคุณจะได้รับตั๋วที่มีราคาต่ำสุดที่ 1000 บาท แต่ในช่วงที่ยุ่งเตรียมเงินที่จะจ่ายตั๋วที่ราคามากกว่า 2000 บาท สำหรับเที่ยวเดียว ราคานี้ได้รวมราคากระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กก. และ 7 กก. สำหรับถือขึ้นเครื่อง ถ้าคุณต้องการน้ำหนักกระเป๋าที่มากกว่านี้ คุณสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่ม 400 บาทต่อ กก. จะมีเที่ยวบินในตอน 08.20 น, 12.35 น, 17.15 น และ 18.40 น สองเที่ยวบินหลังสุดจะมาถึงเชียงรายในช่วงดึก ดังนั้นมันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีที่พักที่จองไว้แล้ว

ในกรุงเทพสายการบินไทยไลออนแอร์จะอยู่ในสนามบินดอนเมือง อยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวง วิธีการไปที่นั่นให้ใช้ รถรับส่งสนามบิน (เส้นทาง A1 และ A2) A1เริ่มจากสถานีขนส่งหมอชิตและ A2เริ่มต้นที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสู่เส้นระหว่างทางที่ สนามเป้า, อารีย์, สะพานควายและสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (30บาท) อย่างหลังให้บริการโดยรถสาย A1 เวลาให้บริการตอน 04.20 น จนกระทั่ง 22.25 น.

สนามบินเชียงรายให้บริการเฉพาะเส้นทาง เชียงราย-กรุงเทพ เท่านั้น แม้ว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 1 เที่ยวบินสู่เมืองคุนหมิงของประเทศจีน สนามบินตั้งอยู่ 8 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองและทางเดียวที่จะเดินทางสู่ตัวเมืองจากสนามบินคือเดินทางด้วยแทกซี่ ราคาผันผวนอยู่ที่ระหว่าง 100 บาท และ 200 บาท ขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องมิเตอร์หรือบริการจากสนามบินที่มีราคาตายตัว ถ้าคุณจองที่พักของคุณล่วงหน้า มันคุ้มค่าที่จะสอบถามทางโรงแรมของคุณไม่ว่าเขาจะมีบริการรับส่งก็ตาม รถ ตุ๊กตุ๊ก ไม่อนุญาติให้มารับผู้โดยสารที่สนามบิน; คุณสามารถเดินออกไปแล้วเรียกได้ตรงถนนพหลโยธิน แต่ไม่มีความหมายที่จะทำเช่นนั้น เนื่องจากคุณอาจจะต้องจ่ายเงินประมาณ 150 บาทสำหรับการเดินทางไปยังใจกลางเมือง
Tip: จะมีเคาท์เตอร์ของบริษัทเช่ารถที่สนามบินเชียงราย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเช่ารถให้ซื้อสินค้ารอบ ๆ ร้านเนื่องจากมีราคาที่สมเหตุสมผล

รอบๆ

เชียงรายค่อนข้างเรียบและค่อนข้างเล็กซึ่ง จักรยาน เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการเดินทางโดยรอบ คุณสามารถเช่าจักรยานผ่านเกสเฮาส์โดยหลัก (เริ่มต้น 100 บาทต่อวัน); จักรยานยนต์ มีอัตรารายวันเริ่มต้น 200 บาท สำหรับระยะทางสั้นๆรอบๆตัวเมือง ตุ๊ก ตุ๊ก มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 บาท

กิจกรรม

สำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนในจังหวัดเชียงรายเสมือนเป็นที่สะดวกสำหรับการเดินป่าในภูเขาที่อยู่ใกล้ ๆ และไปเยี่ยมชมชาวเขาในท้องถิ่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำคือการเข้าร่วมทัวร์แพคเกจที่มีให้โดยเกสต์เฮาส์บางที่ มีวัดที่น่านับถือหลายแห่งในเมือง รวมถึงวัดพระแก้วที่เป็นตำนาน พระพุทธรูปมรกตที่มีชื่อเสียงถูกค้นพบในศรรตวรรษที่ 15 ในขณะที่เชียงรายสร้างสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กับวัดสีขาว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ที่น่าจดจำในจังหวัดเชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ

สบรวก เป็นเมืองเล็กๆใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากทางตอนเหนือของเชียงราย เป็นหัวใจการท่องเที่ยวของสามเหลี่ยมทองคำ เขตชายแดนของสามประเทศ- ประเทศไทย, ลาวและพม่า- เป็นพื้นที่กว้างที่มีเรื่องโด่งดังเกี่ยวกับการผลิตฝิ่น - ตลอดหลายปี สามเหลี่ยมทองคำยังคงเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี พิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง ในสบรวก คือที่ หอฝิ่นและบ้านฝิ่น มีนิทรรศการที่ครอบคลุมสำหรับฝิ่นในอดีตที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนี้ หอฝิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยด้วยสื่อการแสดง บ้านฝิ่นมีขนาดที่เล็กกว่ามากแต่มีประวัติศาสตร์ของเครื่องมือและเครื่องใช้ทางการค้า

จากเชียงรายไปลาว:ล่องเรือตามแม่โขงและการโหนสลิงที่บ่อแก้ว

เชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสู่ลาวผ่านเชียงของ-เขตแดนห้วยไทร รถบัสสำหรับเชียงของออกจากเชียงรายในตอนเช้าจนกระทั่งในช่วงบ่ายและนำคุณสู่ชายแดนใน 2½ ชั่วโมง วีซ่าเข้าลาวสามารถทำได้เมื่อมาถึงเขตแดนฝั่งลาวซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโขง ในปี พ.ศ. 2557 สะพานข้ามมิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมต่อ เชียงของในไทยกับห้วยไทรในลาว ใช้เป็นเรือข้ามฟากในก่อนหน้านี้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปห้วยไทรเพื่อใช้เรือช้าไปปากเบงและหลวงพระบาง ภูมิประเทศตลอดทางดูงดงาม, จริง แม้ว่าการเดินทางสองวันกับการพักแรมในปากเบงบางครั้งก็ดูจะมากเกินไป มันเป็นความคิดที่ไม่เลวที่ล่องเรือท่องเที่ยวแทนซึ่งเดินตามรอยเส้นทางเดิมแต่สะดวกสบายกว่า
มีกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในห้วยไทร ซึ่งการโหนสลิงในอุทธยานแห่งชาติน้ำเค็มในบ่อแก้ว แม้ว่าจะมีโอกาสมากที่จะโหนสลิงในประเทศไทย ผู้ให้บริการบ่อแก้วเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจที่จะนำคุณสู่ป่าสำหรับทัวร์ 2 คืน และ 3 วัน คุณจะได้นอนในบ้านต้นไม้สูงเหนือพื้นดินและอาจได้พบชะนีสีดำซึ่งถูกค้นพบที่บ่อแก้วในปี พ.ศ.2523 ซึ่งราคาไม่ได้ถูก แต่คุณสามารถจ่ายได้

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 4,020 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

12 ก.พ. 2019
bus VIP, Siam First
★★★★★
Excellent Bus, excellent service, punctual.
9 ก.พ. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Very good service. They bring you some snacks during the trip, and in the middle of the night the bus stops to have a small rice-based meal. The departure was on time and the arrival was a little earlier than expected. The seats are very comfortable. The air con turns the temperature a little cold but they give you a blanket.
9 ก.พ. 2019
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Really impressed with the airport and the Chaing Rai city bus services into town.
8 ก.พ. 2019
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★☆
Super 19 euros le trajet repas, eau et petit gâteau offert siège confortable personnel discret et nous somme arrivé en avance
29 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Vietjet
★★☆☆☆
For dårlig information om forsinkelse og for dårlig information om at bagage koster 960 bath ekstra selv om vi var to rejsende på billetten måtte vi samlet kun have 7 kg. bagage med.
28 ม.ค. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
The stewardess was kind and very helpful
21 ม.ค. 2019
bus VIP, Siam First
★★★★★
It is the best travel so far from Bangkok up North to the border of Thai and Laos. The 13 hours bus journey was long but didn’t mind since it’s at night. The stewardess was very attentive and accomodating to all passengers. Smooth ride and driver is very professional. An amazing staff you got there. Thanks and hope to ride again soon.
21 ม.ค. 2019
bus Express, Bangkok Busline
★★☆☆☆
The seats were not comfortable. We've been walking up at 2 to have a meal that was disgusting, with no veggie option ! Finally, all explanations were in Thaï, which is normal of course, but nothing in English for the foreigners, and we were four of us.... really disappointed.
19 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
Al is ok. :-)
6 ม.ค. 2019
avia Economy, Nok Air
★★★★★
Very friendly, and Nice water and coffee for free!
23 ธ.ค. 2018
bus VIP 24, Sombat Tour
★★★★★
Very nice bus..didn't expected that I'll be having a neck pillow, blanket, bread and food and one junk food plus free coffee in the morning.. It's so nice and the staff is very accommodating.
15 ธ.ค. 2018
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
fantastic I will use it again
9 ธ.ค. 2018
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Very comfortable bus. Good service. Keep your ticket as around 1am your will stop somewhere for dinner and you'll get free food in exchange of your ticket. The bus arrived early - 7.45 am instead of 9.05am. I would take it again!
8 ธ.ค. 2018
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Having WiFi would be great.
23 พ.ย. 2018
bus VIP, Budsarakham Tour
★★☆☆☆
Trip is so long but No WIFI.
19 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Sombat Tour
★★★★☆
Trip itself was perfect. Stewardess did not speak any English whatsoever. Luckily other passengers could help us get off at the right stop. Very cold because of air conditioning. A blanket is provided but barely enough. Bottle of water and a snack was provided.
13 พ.ย. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
Very comfortable seats.
8 พ.ย. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★☆☆
Air conditioning set to a freezing temperature. More than half of the trip it was 15 degrees (with 31 degrees outside).
7 พ.ย. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★☆
We had dinner at 1am and it was quite late but other services were so good. Thamk you so much.
7 พ.ย. 2018
avia Economy, Nok Air
★★★★☆
great
27 ต.ค. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
I missed my bus departure, & the girl who checked my luggage for the bus was amazing & went out of her way to get me on my bus to Chiang Rai. Thank you!
8 ต.ค. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★☆☆
Bus left on time and arrived Almost two Hours before expected Arrival time. A lot of (same) music in the bus and why must the lights and music go on one hour before arrival (4AM)? The temperature was also very cold (16-18 degrees).
4 ต.ค. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
Best Travel ever! Free food, ni ac so wasnt freezing cold, great staff !! A perfect travel
29 ก.ย. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
Only negative is no way to charge your phone on the 13 hour trip.
25 ก.ย. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★★
Great service
20 ก.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★☆☆
Need to print ticket :/
6 ก.ย. 2018
bus VIP 32, Sombat Tour
★★★☆☆
Transortation itself is perfect, but there is a very big problem - novody speaks english. We didn't know when to go down (everybody went eating, we didn't since we didn't know). Also toilet could be better, but it is okay I guess for the bus.
3 ก.ย. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
Good service. Nice snacks and food. At first a bit cold on board (too much air con on) but was fine after asking attendant.
28 ส.ค. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★☆
Nice bus, a lot of space for European Legs.
23 ส.ค. 2018
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
In time, Clean, confortable, with air conditioned! A perfect travel!
12 ส.ค. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
Excellent
8 ส.ค. 2018
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Very good
31 ก.ค. 2018
avia Economy, Thai Lion Air
★★★★☆
good
30 ก.ค. 2018
bus Express, Tara Tour and Travel
★★★★☆
We had a delayed, but was good
23 ก.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★★
Good bus, you can charge your phone, much place for leg (i have 193 cm without problém), good value for price!
18 ก.ค. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★☆
An uncomplicated trip, very fast check-in and efficient handling of luggage.
11 มิ.ย. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★☆
Very good service, they provided snacks, water, milk and juice. Air conditioning worked well and the seats were comfy. They even included a blanket. The only bad thing was there was no Wi-Fi. Other than that great journey !
10 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai AirAsia
★★★★★
Easy booking. Cheaper than airline website rates.
1 มิ.ย. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★☆☆☆
Seats were uncomfortable and the fans for the cold air didn’t work.
21 พ.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★☆☆
My reserved seat was given to another passenger and I got stuck in a very uncomfortable seat for 14 hours. Otherwise everything was fine, included meal was good.
3 พ.ค. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★☆
Seats were very comfortable but the bus was so cold. They provided you with pillows and blankets but nothing could keep you warm on that bus!
24 เม.ย. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★☆☆
I paid additional payment at the bus station.
20 มี.ค. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
The service is very good.
18 มี.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★☆☆
overall the journey was ok, we were given water and snacks when we got on. Chairs were comfy when lay back. Driver was really loud most of the journey, talking on his mobile which was quite annoying at 4am. Would travel again.
17 มี.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★☆
It was a long bus ride. However, the staff was nice. We made a few pit stops. They also provided a meal, snacks, and water.
13 มี.ค. 2018
bus VIP, Bangkok Busline
★★★★★
Amazing service!!
12 มี.ค. 2018
bus Express, Bangkok Busline
★★★★★
Air con, comfortable reclining seats, very spacious and modern. 10/10
11 มี.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★☆☆
The driver was talking loudly throughout the night
11 มี.ค. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★☆☆
Bus driver was talking loudly the whole time, and seats were very uncomfortable. Also left a half hour late, but arrived early so that made up for it.
10 มี.ค. 2018
bus VIP, Siam First
★★★★★
This was a very nice trip from smooth ticket booking to early arrival. Special thanks to the bus hostesses who spoke English!
28 ก.พ. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★☆
The staff was very friendly.
24 ก.พ. 2018
bus Express, Bangkok Busline
★★★★☆
Great bus, only thing is that no one told us when the free meal was and how to get it so we didn't get to enjoy our free meal included in the ticket.
23 ก.พ. 2018
bus Express, Budsarakham Tour
★★★★☆
Went back and forth a little about putting my bag in the back along with other luggage and the seats were ok for the 12 hr ride, but overall it was an ok ride. The staff was nice, even with the language barrier. Would ride again :)

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย