กรุงเทพ ไป เชียงราย โดย รถบัส, เที่ยวบิน, แท๊กซี่

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หมอชิต ถึง เชียงราย โดย รถบัส

17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
07:35
แม่จัน, เชียงราย
14ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
17:30
หมอชิต, กรุงเทพ
06:05
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
12ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
18:10
หมอชิต, กรุงเทพ
07:10
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:00
หมอชิต, กรุงเทพ
07:35
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
12ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:09
หมอชิต, กรุงเทพ
07:09
เชียงแสน, เชียงราย
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
19:20
หมอชิต, กรุงเทพ
07:55
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
12ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
09:30
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี ถึง เชียงราย โดย รถบัส

17:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
13ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
19:00
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
09:30
สมบัติทัวร์ เชียงราย
14ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
19:15
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:15
เชียงแสน, เชียงราย
12ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
20:30
สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี, กรุงเทพ
07:30
สมบัติทัวร์ เชียงราย
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง เชียงราย โดย รถบัส

16:00
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
05:00
สถานีรถโดยสารเชียงราย 2
13ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง เชียงราย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
เมืองเชียงราย
11ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง เชียงราย โดย เที่ยวบิน

#SL5481
06:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
07:50
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
06:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
07:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
08:45
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:10
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
09:35
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL532
08:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
10:10
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
12:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
11:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:10
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
13:20
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL538
12:35
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
14:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:20
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
14:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15:40
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
16:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
17:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:00
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
#SL544
17:20
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
18:45
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SL546
18:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
19:40
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
20:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
19:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:00
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
#SL548
20:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
21:50
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:40
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
22:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เชียงราย โดย เที่ยวบิน

#VZ130
06:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
07:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5962
07:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
08:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#TG2130
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:05
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG2132
11:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ9130
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
13:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:35
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#TG5964
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:35
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ132
13:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:15
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
14:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG2134
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG5966
17:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:30
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#VZ134
18:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
18:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:55
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
 
#TG2136
19:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:25
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:35
CEI สนามบินเชียงราย
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

เวลา กรุงเทพ ถึง เชียงราย

เวลา กรุงเทพ ถึง เชียงราย
Transport NameRoute Timeราคา
Glassflower Comfort 00:00 – 11:00฿ 11,831
Thai Lion Air Economy #SL548106:25 – 07:50฿ 2,375
Thai AirAsia Economy #FD320308:10 – 09:35฿ 1,779
Thai AirAsia Economy #FD319811:30 – 12:55฿ 1,389
Thai Lion Air Economy #SL53812:35 – 14:00฿ 3,025
Nok Air Economy #DD871814:15 – 15:40฿ 2,349
Budsarakham Tour VIP 17:30 – 07:35฿ 765
Bangkok Busline VIP 18:10 – 07:10฿ 754
Thai Lion Air Economy #SL54618:15 – 19:40฿ 2,703
Nok Air Economy #DD643218:50 – 20:05฿ 2,349
Thai Smile Economy #WE13619:10 – 20:35฿ 4,379
Bangkok Busline Express 20:30 – 09:30฿ 646

วิธีการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่เชียงราย

ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายสามารถนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าคุณจะได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ทางโบราณคดีของเชียงแสน ชาที่ดีที่สุดของเนินเขาแม่สะลอง กาแฟไทยที่ดีที่สุดของดอยตุงหรือความวุ่นวายเขตชายแดนของเชียงของหรือแม่สาย เชียงรายจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง เมืองหลวงของจังหวัดนี้เป็นเมืองที่มีสเน่ห์ด้วยบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ผู้คนเป็นมิตรและอาหารอร่อย วัดทางตอนเหนือที่ดูสง่า ทิวทัศน์ภูเขาหมอกและค่าเฟ่สไตล์ตะวันตก คำนึงถึงที่พักให้ดี โอกาสที่คุณจะอยู่ที่เชียงรายนานกว่าที่คุณคาดไว้

วิธีเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงราย

จังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทย เชียงรายอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 800 กม. ดังนั้นเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางอย่างน้อย 12 ชั่วโมง

จากกรุงเทพมหานครไปเชียงรายโดยรถบัส

วิ่งตรงจากกรุงเทพมหานครไปเชียงรายออกจากสถานีขนส่งสายเหนือในกรุงเทพ หมอชิต ส่วนใหญ่รถบัสจะออกในตอนเย็นและมาถึงในตอนเช้า ในความเป็นจริงแล้ว เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดในการเดินทางสู่เชียงรายจากกรุงเทพฯในขณะที่ย่นเวลาอันมีค่าในการเดินทางของคุณ ในช่วงเวลาเร่งรีบ ในช่วงฤดูหนาวและช่วงเทศกาลตุลาคมหรือเมษายน ขอแนะนำให้จองตั๋วสองหรือสามวันล่วงหน้า

บางกอก บัสไลน์ และ สยาม เฟิร์ส ท่ามกลางเจ้าอื่น ให้บริการรถบัส VIP ข้ามคืนจากหมอชิตไปเชียงราย เมื่อก่อนมีรถบัส VIP ตอน 18.10 น. ( มาถึงตอน 5.55 น. ) และตอนหลังมีรถบัสตอนเวลา 19.00 น. และ 19.20 น ทั้ง 2 รอบจะมาถึงประมาณ 06.00 น. ราคาตั๋วจะอยู่ที่ 720 บาท และการบริการบนรถมีความคล้ายคลึงอย่างมาก รถบัสทุกคันมีห้องน้ำ, จะให้บริการน้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวและจะหยุดอย่างน้อยสองถึงสามครั้งที่ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่กับร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้านกาแฟและร้านอาหาร จุดเริ่มต้นของการเดินทางของคุณจะพร้อมสำหรับ ' รายการทีวีบันเทิง ' แต่โดยปกติแล้วจะปิดในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ตลอดทั้งคืนรถบัสจะมีบริการผ้าห่มแต่บางครั้งก็อาจจะไม่พอต่ออุณหภูมิข้างในรถบัสที่มีแนวโน้มทำให้คุณแข็งได้ ดังนั้นหาเสื้ออุ่นๆไว้

*บางกอกบัสไลน์ ยังมีรถบัสด่วนออกตอน 20.30 น.และจะมาถึงเชียงรายตอน 07.00 น. ด้วยราคาตั๋วที่ถูกกว่า (620บาท) มันค่อนข้างโอเค แม้ว่าคุณจะมีพื้นที่วางแขนและเข่าน้อย โดยทั่วไปบริษัทจะได้รับความคิดเห็นที่ดีจากนักเดินทาง ดังนั้นนั่งรถกับบางกอกบัสไลน์ก็ถือว่าไม่เลว

จากกรุงเทพไปเชียงรายโดยรถไฟ

ไม่มีรถไฟที่ผ่านโดยตรงสู่เชียงราย ถ้าคุณต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟหมายความว่า เดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ก่อนแล้วจึงต่อด้วยรถบัส จะมีรถบัสจำนวนมากที่ออกจากเชียงใหม่ไปเชียงรายตลอดทั้งวันด้วยตั๋วที่หาซื้อง่ายได้ทันทีที่จุดบริการ

Tip: เขตรถบัสเชียงรายออกจาก สถานีขนส่งอาร์เคด ในเชียงใหม่ อยู่ใกล้ประมาณ 3 กม. จากสถานีรถไฟ คุณสามารถไฟที่นั่นได้ด้วย รถตุ๊กตุ๊ก (80บาท) การเดินทางจากเชียงใหม่ไปเชียงรายใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ตามเส้นทางสู่เชียงราย รถบัสจะผ่านวัดร่องขุ่นที่มีชื่อเสียง วัดวาอารามสีขาว คุณสามารถขอคนขับรถปล่อยลงจุดที่ใกล้กับวัดและต่อการเดินทางของคุณสู่เชียงรายในสองถึงสามชั่วโมงต่อมา

จากกรุงเทพไปเชียงรายโดยเครื่องบิน

วิธีที่จะช่วยตัดเวลาการเดินทางของคุณจากกรุงเทพไปเชียงราย ให้คำนึงว่าบินระหว่างเมืองทั้งสองแทนที่จะใช้เวลา 12 ชั่วโมงไปกับการเดินทางด้วยรถบัสข้ามคืน คุณสามารถเดินทางไปยังตอนเหนือของเชียงรายในเวลา 1 ชั่วโมงกับอีก 30 นาที

ไทยไลออนแอร์ หนึ่งในสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อวัน จากสนามบินดอนเมืองในกรุงเทพสู่สนามบินเชียงรายและนำเสนอราคาที่สูสีกับที่อื่น ในทุกๆวันคุณจะได้รับตั๋วที่มีราคาต่ำสุดที่ 1000 บาท แต่ในช่วงที่ยุ่งเตรียมเงินที่จะจ่ายตั๋วที่ราคามากกว่า 2000 บาท สำหรับเที่ยวเดียว ราคานี้ได้รวมราคากระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 กก. และ 7 กก. สำหรับถือขึ้นเครื่อง ถ้าคุณต้องการน้ำหนักกระเป๋าที่มากกว่านี้ คุณสามารถซื้อน้ำหนักเพิ่ม 400 บาทต่อ กก. จะมีเที่ยวบินในตอน 08.20 น, 12.35 น, 17.15 น และ 18.40 น สองเที่ยวบินหลังสุดจะมาถึงเชียงรายในช่วงดึก ดังนั้นมันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีที่พักที่จองไว้แล้ว

ในกรุงเทพสายการบินไทยไลออนแอร์จะอยู่ในสนามบินดอนเมือง อยู่ทางตอนเหนือของเมืองหลวง วิธีการไปที่นั่นให้ใช้ รถรับส่งสนามบิน (เส้นทาง A1 และ A2) A1เริ่มจากสถานีขนส่งหมอชิตและ A2เริ่มต้นที่อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสู่เส้นระหว่างทางที่ สนามเป้า, อารีย์, สะพานควายและสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต (30บาท) อย่างหลังให้บริการโดยรถสาย A1 เวลาให้บริการตอน 04.20 น จนกระทั่ง 22.25 น.

สนามบินเชียงรายให้บริการเฉพาะเส้นทาง เชียงราย-กรุงเทพ เท่านั้น แม้ว่าจะมีเที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อย 1 เที่ยวบินสู่เมืองคุนหมิงของประเทศจีน สนามบินตั้งอยู่ 8 กม. ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองและทางเดียวที่จะเดินทางสู่ตัวเมืองจากสนามบินคือเดินทางด้วยแทกซี่ ราคาผันผวนอยู่ที่ระหว่าง 100 บาท และ 200 บาท ขึ้นอยู่กับราคาของเครื่องมิเตอร์หรือบริการจากสนามบินที่มีราคาตายตัว ถ้าคุณจองที่พักของคุณล่วงหน้า มันคุ้มค่าที่จะสอบถามทางโรงแรมของคุณไม่ว่าเขาจะมีบริการรับส่งก็ตาม รถ ตุ๊กตุ๊ก ไม่อนุญาติให้มารับผู้โดยสารที่สนามบิน; คุณสามารถเดินออกไปแล้วเรียกได้ตรงถนนพหลโยธิน แต่ไม่มีความหมายที่จะทำเช่นนั้น เนื่องจากคุณอาจจะต้องจ่ายเงินประมาณ 150 บาทสำหรับการเดินทางไปยังใจกลางเมือง
Tip: จะมีเคาท์เตอร์ของบริษัทเช่ารถที่สนามบินเชียงราย หากคุณกำลังวางแผนที่จะเช่ารถให้ซื้อสินค้ารอบ ๆ ร้านเนื่องจากมีราคาที่สมเหตุสมผล

รอบๆ

เชียงรายค่อนข้างเรียบและค่อนข้างเล็กซึ่ง จักรยาน เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับการเดินทางโดยรอบ คุณสามารถเช่าจักรยานผ่านเกสเฮาส์โดยหลัก (เริ่มต้น 100 บาทต่อวัน); จักรยานยนต์ มีอัตรารายวันเริ่มต้น 200 บาท สำหรับระยะทางสั้นๆรอบๆตัวเมือง ตุ๊ก ตุ๊ก มีค่าใช้จ่ายประมาณ 60 บาท

กิจกรรม

สำหรับนักท่องเที่ยวหลายคนในจังหวัดเชียงรายเสมือนเป็นที่สะดวกสำหรับการเดินป่าในภูเขาที่อยู่ใกล้ ๆ และไปเยี่ยมชมชาวเขาในท้องถิ่น วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำคือการเข้าร่วมทัวร์แพคเกจที่มีให้โดยเกสต์เฮาส์บางที่ มีวัดที่น่านับถือหลายแห่งในเมือง รวมถึงวัดพระแก้วที่เป็นตำนาน พระพุทธรูปมรกตที่มีชื่อเสียงถูกค้นพบในศรรตวรรษที่ 15 ในขณะที่เชียงรายสร้างสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยโดยอาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ กับวัดสีขาว ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ที่น่าจดจำในจังหวัดเชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ

สบรวก เป็นเมืองเล็กๆใช้เวลา 1 ชั่วโมง จากทางตอนเหนือของเชียงราย เป็นหัวใจการท่องเที่ยวของสามเหลี่ยมทองคำ เขตชายแดนของสามประเทศ- ประเทศไทย, ลาวและพม่า- เป็นพื้นที่กว้างที่มีเรื่องโด่งดังเกี่ยวกับการผลิตฝิ่น - ตลอดหลายปี สามเหลี่ยมทองคำยังคงเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่ใหญ่ที่สุดในโลก มี พิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง ในสบรวก คือที่ หอฝิ่นและบ้านฝิ่น มีนิทรรศการที่ครอบคลุมสำหรับฝิ่นในอดีตที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนี้ หอฝิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยด้วยสื่อการแสดง บ้านฝิ่นมีขนาดที่เล็กกว่ามากแต่มีประวัติศาสตร์ของเครื่องมือและเครื่องใช้ทางการค้า

จากเชียงรายไปลาว:ล่องเรือตามแม่โขงและการโหนสลิงที่บ่อแก้ว

เชียงรายเป็นจุดเริ่มต้นยอดนิยมสู่ลาวผ่านเชียงของ-เขตแดนห้วยไทร รถบัสสำหรับเชียงของออกจากเชียงรายในตอนเช้าจนกระทั่งในช่วงบ่ายและนำคุณสู่ชายแดนใน 2½ ชั่วโมง วีซ่าเข้าลาวสามารถทำได้เมื่อมาถึงเขตแดนฝั่งลาวซึ่งอยู่อีกฝั่งของแม่น้ำโขง ในปี พ.ศ. 2557 สะพานข้ามมิตรภาพไทย-ลาว เชื่อมต่อ เชียงของในไทยกับห้วยไทรในลาว ใช้เป็นเรือข้ามฟากในก่อนหน้านี้
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางไปห้วยไทรเพื่อใช้เรือช้าไปปากเบงและหลวงพระบาง ภูมิประเทศตลอดทางดูงดงาม, จริง แม้ว่าการเดินทางสองวันกับการพักแรมในปากเบงบางครั้งก็ดูจะมากเกินไป มันเป็นความคิดที่ไม่เลวที่ล่องเรือท่องเที่ยวแทนซึ่งเดินตามรอยเส้นทางเดิมแต่สะดวกสบายกว่า
มีกิจกรรมที่เป็นที่นิยมในห้วยไทร ซึ่งการโหนสลิงในอุทธยานแห่งชาติน้ำเค็มในบ่อแก้ว แม้ว่าจะมีโอกาสมากที่จะโหนสลิงในประเทศไทย ผู้ให้บริการบ่อแก้วเสนอประสบการณ์ที่น่าสนใจที่จะนำคุณสู่ป่าสำหรับทัวร์ 2 คืน และ 3 วัน คุณจะได้นอนในบ้านต้นไม้สูงเหนือพื้นดินและอาจได้พบชะนีสีดำซึ่งถูกค้นพบที่บ่อแก้วในปี พ.ศ.2523 ซึ่งราคาไม่ได้ถูก แต่คุณสามารถจ่ายได้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง เชียงราย

4.3
276 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
57%
4
28%
3
8%
2
5%
1
2%
BS
5
รถบัส วีไอพี, Bangkok Busline, 3 พ.ย. 2019
Great service! The blankets were nice and they had snacks and your tickets are used as a meal ticket which is so wonderful! Thank you for a smooth 12 hr bus ride!
KZ
3
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 1 พ.ย. 2019
It was ok. The chairs were reclining. The only thing was that I felt extremely uncomfortable sitting next to a smelly man. It is ok for a short journey but the whole night was a bit much. I know the company cant help with the smell but I would have felt much more at ease if a woman sat next to me. I would recommend this to the company. Id assumed this was always the case but Id request it if I ever choose the company again.
MB
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 28 ต.ค. 2019
Very friendly, the will assist you and there are free food, drinks and blankets that will help you on your trip.
AC
2
รถบัส ด่วน, Tara Tour and Travel, 6 ต.ค. 2019
No concern for maintaining specified travel time. Ticket says 10 hrs whereas the bus took 13 hrs.
MS
2
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 1 ต.ค. 2019
Lots of rattling noises, Seats were too close together, and it was too hot inside
EW
4
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 21 ส.ค. 2019
Bus departed pretty much on time and arrived 2 hours early! Not many people on the bus so it was quite comfortable, but COLD so remember to wear warm clothes/socks - they did provide blankets though. Disappointed the USB charging ports weren’t working.
RS
3
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 13 ส.ค. 2019
Maybe I got very high standards after riding with Bangkok Buslines quite a few times - which I actually enjoyed! But this ride was much more challenging. So many stops along the way made it hard to sleep, hardly any of the USB charging sockets worked, and more - the small details made the difference between enjoyable and not so comfortable
MM
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai Vietjet, 11 ส.ค. 2019
Flight in time, everything was right. Such a nice trip !
LP
5
รถบัส VIP 20, Sombat Tour, 4 ส.ค. 2019
booked online - very efficient service - tickets ready when we arrived. Very comfortable trip and very accommodating and helpful staff.
CL
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 2 ส.ค. 2019
Bus tres confortable! Eau, snack, ticket repas Les bus sont tres confortables : de la place pour les jambes, on peut allonger le siege et soulever les pieds, une couverture est fournie, toutes les lumieres sont eteintes pour pouvoir dormir. Les toilettes au fond du bus pratiques (pas hyper propre mais ca fait l affaire). Arrivee a 8h30 au lieu de 9h30 :)
JM
5
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 15 ก.ค. 2019
Everything went to plan as planned, we even enjoyed a nice meal on this short (1,5h) flight!
KP
4
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 14 ก.ค. 2019
Everything ok but sometimes slightly washroom smell spreads around the bus. So better to use some air fresheners. Other than that service and timing is good
NW
4
รถบัส VIP 20, Sombat Tour, 8 ก.ค. 2019
The bus lady can not speak English, not explain properly where we have to get meals when bus stop at restaurant, overall the bus very comfortable
JT
5
รถบัส วีไอพี, Bangkok Busline, 6 ก.ค. 2019
Staff were incredibly friendly and helped us out on our first bus ride in Thailand. Will definitely use again. 5* experience.
VC
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 31 พ.ค. 2019
The bus is really nice, comfortable, they give us snacks,drinks and blankets. The check in is real easy. I really recommend this bus ?:)
HC
5
รถบัส วีไอพี, Siam First, 2 พ.ค. 2019
Bus ride was comfortable with air-con at the right temperature so the blanket they provided was enough. Arrived Chiang Rai at around 7am just as scheduled. Only reminder which was not mentioned in previous reviews - after printing the ticket out, arrive at Mo Chit bus terminal earlier to find Siam First’s counters at 10-12 to exchange for the actual ticket to be able to know the right bus terminal and get the dinner ticket.
NS
4
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Bangkok Air, 22 เม.ย. 2019
flight was ok and according to shedule. Staff in the plane was friendly and helpful.
RJ
3
รถบัส วีไอพี, Budsarakham Tour, 28 มี.ค. 2019
Bus left on time and arrived early. The toilet was the most revolting toilet we have seen in Asia (after travelling extensively for 10 months)
LH
5
รถบัส ด่วน, Bangkok Busline, 25 ก.พ. 2019
The bus journey was well organized and on time. Snacks were given as the bus set off and we stopped at 2am for a meal too (noodle soup) that was included in the ticket. Seats were comfortable and we were given blankets too. Would use this service again!
SA
3
รถบัส วีไอพี, Siam First, 19 ก.พ. 2019
Stewardess didn t speak any English. Bus was punctual, snack was good. Seats a little bit uncomfortable but pillow and blanket provided.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย