50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ไป Cairo (CAI) ด้วย เที่ยวบิน

#TR868 #MS965
00:30
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
Stop 13h 15m
Narita Airport
04:30
CAI Cairo Airport
1วัน 9ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ไป Cairo (CAI) ด้วย เที่ยวบิน

#MS961
00:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
06:15
CAI Cairo Airport
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#EK371 #EK927
02:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 10m
Dubai International Airport
10:25
CAI Cairo Airport
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#EK377 #MS902
03:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 3h 45m
Dubai International Airport
13:10
CAI Cairo Airport
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#EK375 #EK923
09:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 1h 45m
Dubai International Airport
17:15
CAI Cairo Airport
12ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#GF153 #GF79
11:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 35m
Manama Airport
20:00
CAI Cairo Airport
14ชั่วโมง
ทันที 
 
#SU273 #SU400
12:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h
Sheremetyevo Airport
00:45
CAI Cairo Airport
17ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 15m
Zurich Airport
02:20
CAI Cairo Airport
18ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#WY816 #WY405
20:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 15h 15m
Muscat Airport
17:05
CAI Cairo Airport
1วัน 2ชั่วโมง
ทันที 
 
#EY401 #EY651
20:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 2h 40m
Abu Dhabi Airport
05:10
CAI Cairo Airport
14ชั่วโมง
ทันที 
 
#EK373 #EK927
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 20m
Dubai International Airport
10:25
CAI Cairo Airport
18ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#EK373 #MS911
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 10m
Dubai International Airport
07:10
CAI Cairo Airport
15ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#GF151 #GF71
20:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 40m
Manama Airport
12:50
CAI Cairo Airport
21ชั่วโมง
ทันที 
 
#SG82 #MS969
22:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 25h
Chhatrapati Shivaji Airport
06:00
CAI Cairo Airport
1วัน 12ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG920 #MS786
23:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 30m
Frankfurt Airport
20:20
CAI Cairo Airport
1วัน 1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG920 #LH582
23:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 30m
Frankfurt Airport
15:35
CAI Cairo Airport
20ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG920 #LH580
23:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 7h 35m
Frankfurt Airport
18:40
CAI Cairo Airport
1วัน
ทันที 
 
#LH773 #LH582
23:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 4h 25m
Frankfurt Airport
15:35
CAI Cairo Airport
20ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#OS26 #MS798
23:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 9h 5m
Vienna Airport
18:50
CAI Cairo Airport
23ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#OS26 #OS863
23:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
Stop 5h 45m
Vienna Airport
15:40
CAI Cairo Airport
20ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย