50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก หัวลำโพง ถึง บุรีรัมย์ โดย รถไฟ

06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:20
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15:20
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16:15
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:00
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:00
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
02:25
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:31
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:45
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
03:31
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 1นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
06:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
7ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

จาก Department of Land Transport ถึง บุรีรัมย์ โดย รถบัส

07:40
Department of Land Transport, กรุงเทพ
13:40
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
15:30
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
12:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
18:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
00:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
20:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
02:30
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
21:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
02:30
นางรอง, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง
ทันที 
22:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
22:30
Department of Land Transport, กรุงเทพ
04:30
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
Department of Land Transport, กรุงเทพ
05:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก หมอชิต ถึง บุรีรัมย์ โดย รถบัส

07:40
หมอชิต, กรุงเทพ
13:40
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
หมอชิต, กรุงเทพ
15:30
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
09:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14:35
ประโคนชัย, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:45
หมอชิต, กรุงเทพ
14:15
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
หมอชิต, กรุงเทพ
18:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
หมอชิต, กรุงเทพ
00:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
02:30
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
01:20
ประโคนชัย, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
20:30
หมอชิต, กรุงเทพ
01:00
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
02:00
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:30
หมอชิต, กรุงเทพ
02:30
นางรอง, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง
ทันที 
21:45
หมอชิต, กรุงเทพ
02:35
ประโคนชัย, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:45
หมอชิต, กรุงเทพ
02:15
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:50
หมอชิต, กรุงเทพ
02:40
ประโคนชัย, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
21:50
หมอชิต, กรุงเทพ
02:20
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
23:00
หมอชิต, กรุงเทพ
05:00
บุรีรัมย์
6ชั่วโมง
ทันที 
23:45
หมอชิต, กรุงเทพ
04:35
ประโคนชัย, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
23:45
หมอชิต, กรุงเทพ
04:15
นางรอง, บุรีรัมย์
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง บุรีรัมย์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง บุรีรัมย์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง บุรีรัมย์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ดอนเมือง ถึง บุรีรัมย์ โดย รถไฟ

07:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
14:20
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
15:20
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
16:15
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
23:00
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
23:00
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
19:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
02:25
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
03:31
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 21นาที
คืนเงิน 
21:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
03:45
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:11
ดอนเมือง, กรุงเทพ
03:31
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
22:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
04:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
23:25
ดอนเมือง, กรุงเทพ
06:05
บุรีรัมย์, บุรีรัมย์
6ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 

เวลา กรุงเทพ ถึง บุรีรัมย์

เวลา กรุงเทพ ถึง บุรีรัมย์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower Premium 00:00 – 05:30฿ 7,079
Thai Railways Class II AC 09:30 – 15:20฿ 605
Thai Railways Class II AC 10:05 – 16:15฿ 505
Transport Co Express 12:00 – 18:00฿ 304
Thai Railways Class II Fan 15:20 – 23:00฿ 395
Thai Railways Class II Sleeper AC 18:55 – 02:25฿ 745
Thai Railways Class II Sleeper AC 20:30 – 03:31฿ 1,065
Transport Co Express 22:00 – 04:00฿ 304
Sawadee Surin VIP 23:45 – 04:35฿ 436

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก กรุงเทพ ถึง บุรีรัมย์

4.3
49 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
53%
4
31%
3
10%
2
6%
1
0%
AM
4
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 28 พ.ย. 2019
Everything was great, but the toilet was in poor condition.
DJ
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 23 พ.ย. 2019
Au top le repas la boisson a l heure le chauffeur super sympa là clim pas trop forte spacieu bref rien a dire foncez
DM
4
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 5 ต.ค. 2019
The double seats have more legroom than the single but both are very comfortable. The meal was unexpected but appreciated as I missed breakfast. Bus ran a little late but nothing too long. Air-con got too cold for me but there were blankets available. The only downside was the toilet OK for males but not for females. I had no problems with the trip would recommend
PH
4
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 4 ต.ค. 2019
The staff of 12GoAsia were very friendly and helpful. The train was 30 minutes late arriving at Bangkok, so pay heed to recommendations to allow plenty of time for forward travel. Vendors came on board to sell food and drinks multiple times through the journey so there was food and drinks available. The conductors were very helpful in assisting with safety and luggage. The seats are cheap so well worth booking two for yourself, in the air conditioned carriage. An interesting way to see the countryside. There were staff cleaning up the rubbish and sweeping floors. One negative thing I would like to comment on was that the toilets were disgusting. Only to be used in absolute desperation! Yes, an interesting experience, and I wouldn't hesitate to travel by train again.
MB
4
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 4 ต.ค. 2019
Collect tickets couldn't have been easier. Train journey was an experience with food served at various intervals collected from stations on route. Only downside really were the toilets bit basic, fine for blokes but my wife and couple other ladies less than Impressed. Therefore overall thoroughly recommend 12go for sorting everything and journey good
FO
4
รถไฟ #23 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 28 ม.ค. 2019
Easy to book but big difference of price with real cost in the railways station
DK
5
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 22 ม.ค. 2019
Very pleased with the service. The seats were as we requested and the tickets ready when we got to the office. Helpful staff. A very good restaurant nxt door which is part of 12go.asia. We had a few delicious meals there.
MH
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 24 ธ.ค. 2018
I recommend the VIP bus from Bkk to Nang Rong, comfortable, clean & on time.
MA
5
รถไฟ #71 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 19 ธ.ค. 2018
Easy ticket booking process, quick ticket confirmation and boarding pass collection instructions. Friendly and efficient 12GO office team.
FG
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 20 พ.ย. 2019
Nice trip, no complaints.
MV
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 5 พ.ย. 2019
The trip was fast save and on time
MF
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 6 ต.ค. 2019
All good, excellent!!!
L
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 22 พ.ค. 2019
Very impressed
FW
5
รถบัส วีไอพี, Sawadee Surin, 10 ม.ค. 2019
Good trip, arrived on time at Prakhon Chai.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถบัส. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถไฟ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 7,260 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 265 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง บุรีรัมย์?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 244 ไมล์ (392 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 194 ไมล์ (312 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 นาที จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transport Co (บริษัท ขนส่ง จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 265 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 7,260 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป บุรีรัมย์:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 265 บาท จนถึง THB 436 บาท;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 303 บาท จนถึง THB 1,185 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 5,720 บาท ไปจนถึง THB 7,260 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ บุรีรัมย์ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:40 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 27 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 5,720$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง บุรีรัมย์ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.