ไอคอนพิเศษที่คุณสามารถพบได้ในผลลัพธ์:
 • ทันที - ยืนยันทันที
 • สามารถคืนเงินได้ - สามารถยกเลิกได้ (โปรดตรวจดูกฎ)
 • อี-ทิกเก็ต - คุณสามารถขึ้นยานพาหนะโดยแสดงตั๋วจากโทรศัพท์
Bangkok Damnoen 996
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
10:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
11:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
12:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
13:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #85
22:35
เพชรบุรี

จาก สายใต้เก่าปิ่นเกล้า ถึง Ban Laem โดย รถตู้

Bangkok Damnoen 996
ทันที เร็วที่สุด
08:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
09:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
10:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
11:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996
ทันที รายการแนะนำ เร็วที่สุด
12:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
13:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996
ทันที เร็วที่สุด
14:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
15:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี
Bangkok Damnoen 996
ทันที เร็วที่สุด
16:00
สายใต้เก่าปิ่นเกล้า, กรุงเทพ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14pax
4
17:30
ตลาดน้ำอัมพวา1, ราชบุรี

จาก หัวลำโพง ถึง Ban Laem โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
08:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 36นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #43 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:41
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
13:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #171
16:10
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
14:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 2นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #31
17:47
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #37
18:15
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #45 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
18:15
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
15:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #169
19:10
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
17:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #83
20:10
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #173
20:55
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
18:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #167
21:35
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้ รายการแนะนำ
19:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #85
22:35
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #41 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
01:30
+1
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
22:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #39 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
01:30
+1
เพชรบุรี

จาก ธนบุรี ถึง Ban Laem โดย รถไฟ

Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
07:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #255 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
10:15
เพชรบุรี
Thai Railways
สามารถคืนเงินได้
19:30
ธนบุรี, กรุงเทพ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #177 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
22:15
เพชรบุรี

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง Ban Laem โดย แท็กซี่

อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
Ban Laem
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
Ban Laem
Team Holiday
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
เพชรบุรี
Team Holiday
อี-ทิกเก็ต สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 3ชั่วโมง นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท วีไอพีแวน 9pax
--:--
เพชรบุรี
อี-ทิกเก็ต เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้ 9 ที่นั่ง
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท พรีเมี่ยม
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้ เร็วที่สุด
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 30นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม
Thailand Limo by Datum
อี-ทิกเก็ต ทันที สามารถคืนเงินได้
--:--
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 50นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
ตลาดน้ำอัมพวา, สมุทรสงคราม

ประเภทขนส่งระหว่าง กรุงเทพ และ Ban Laem

 • รถไฟ
  ฿ 200
 • แท็กซี่
  ฿ 1,890
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา กรุงเทพ ถึง Ban Laem

เวลา กรุงเทพ ถึง Ban Laem
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Glassflower พรีเมี่ยม 00:00 - 03:00฿ 5,495
Team Holiday ความสะดวกสบาย 00:00 - 03:00฿ 3,000
MCC VAN รถตู้ 9 ที่นั่ง 00:00 - 01:30฿ 2,800
Kim Taxi Thailand ชั้นประหยัด 00:00 - 02:18฿ 1,890
Thai Railways ชั้น 2 นั่งพัดลม 07:30 - 10:15฿ 200
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14pax 10:00 - 11:30฿ 170

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 5,495 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 170 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง Ban Laem?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 73 ไมล์ (117 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 58 ไมล์ (93 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Bangkok Damnoen 996 (กรุงเทพฯดำเนิน996): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 170 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,495 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป Ban Laem:

 • ตั๋วรถตู้ : THB 170 - THB 170;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 200 บาท จนถึง THB 200 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,890 บาท ไปจนถึง THB 5,495 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ Ban Laem กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • รถตู้จาก กรุงเทพ ไป Ban Laem มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 5 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,890$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง Ban Laem แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 1000 นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.