50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่+เดย์ทริป ตั๋วร่วม

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
Ayutthaya and back
10ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Bangkok Hotel Transfer ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangkok Hotel Transfer
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Khao San Tara Travel ถึง อยุธยา โดย รถตู้

08:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
11:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
08:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
10:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง
10:30
Khao San Tara Travel, กรุงเทพ
12:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง

จาก Mochit New Van Terminal ถึง อยุธยา โดย รถตู้

07:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
09:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
08:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
10:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
10:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
12:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
14:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
14:00
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
16:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
17:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
17:30
Mochit New Van Terminal, กรุงเทพ
19:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก ถนนข้าวสาร ถึง อยุธยา โดย รถตู้

07:10
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
09:40
Wat Yai Chai Mongkhon, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
09:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
12:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
15:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
18:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน

จาก หัวลำโพง ถึง อยุธยา โดย รถไฟ

06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:39
อยุธยา
1ชั่วโมง 19นาที
 คืนเงิน
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:48
อยุธยา
1ชั่วโมง 18นาที
 คืนเงิน
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:16
อยุธยา
1ชั่วโมง 26นาที
 คืนเงิน
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:30
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15:17
อยุธยา
1ชั่วโมง 32นาที
 คืนเงิน
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
2วัน 1ชั่วโมง 34นาที
 คืนเงิน
18:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:01
อยุธยา
1ชั่วโมง 26นาที
 คืนเงิน
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
 คืนเงิน
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
 คืนเงิน
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
 คืนเงิน
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
 คืนเงิน
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
20:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:17
อยุธยา
1ชั่วโมง 32นาที
 คืนเงิน
21:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:20
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
 คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:10
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
 คืนเงิน

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 8,140 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

18 ก.พ. 2019
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★☆
Very good service. The drive was super. The only problem was the language (he didn’t speak English) but we used google translator. ????????
17 ก.พ. 2019
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
It was goof
16 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Local transport. Easy, fast and cheap
16 ก.พ. 2019
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★★
Freundlich und flexibel, hat soweit alles gut erledigt
16 ก.พ. 2019
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
In General easy process .we should have left at 10:30 but left at 11:15. Would have been nice if someone just talk to us to give us some information.
14 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Journey was very comfortable and slick. The set off point was a little hard to fine but other than that, fantastic
13 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Very good
12 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Seats were fine, air conditioning was working and we took an earlier bus than we had booked without a penalty. The only problem might be when you expect them to go at the given time because the buses leave when they are full.
10 ก.พ. 2019
van Regional, Mama Travel and Tour
★★☆☆☆
Teniamos salida a las 12:30 y nos pedian estar a las 12 en el sitio, para que? Para nada, hemos tenido que esperar un buen rato porque no habian furgonetas a nuestro destino. Lo han solucionado bien, al final nos han puesto un taxi hacia la estación de autobuses y nos hemos subido en un bus local. Te ahorras buscar la estación de bus y todo eso pero de haberlo sabido hubiesemos cogido un taxi a la estación de autobuses y ya está.
9 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
On time
5 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Good driver and very helpfull staff on Mochit..Don’t have a problem..Thank you.
4 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Smooth ride. They were not happy about me bringing my big backpack. There is literally no room for luggage. I sat with it on my lap the whole time, which was fine by me... but be forewarned.
4 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Make sure you go to the NEW terminal. I made that mistake but still managed to make it on time!
1 ก.พ. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Fast
31 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
On time, great driver, nice van and also a great value!
29 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Fast and safe
28 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
Caught a bus 1 1/2 hours earlier than scheduled, which was great! However, despite paying for an additional seat for my luggage, my additional seat was given to someone else and my bag ended up on the floor.
28 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
The air condition is too cool
24 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Excellent couldn’t have gone smoother. Extra seat booked for 2 large suitcases which was well worth doing. Hassle free.
22 ม.ค. 2019
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★★
Well organised, thank you
22 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Staff were very friendly and helpful when we got to new van terminal. The bus set off to Ayutthaya Earlier than we expected so we didn’t have to sit around in the terminal. The journey was fast and comfortable with good air con. I will book again with 12goAsia
20 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Not easy to find the bus but further okay
18 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Ottimo servizio! Economico e impeccabile, lo consiglio vivamente!!
16 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
No problems , nice staf, very helpfull, but why we paid 90 Baht pp by www when another tourists paid 50 Baht pp dieectly in the bus ?
16 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Great service, left on time and arrived in advance. Only thing is that they drop you 500m away from the bus and van terminal. In front of tuk tuk drivers.
16 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
A great trip, even faster than advertised. We’d seen some reviews saying the seats were uncomfortable, that’s nonsense the seats were fine. Tip - get to the terminal a bit early as the locals do, and the van leaves once it’s full.
15 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
Comfortable bus trip. But was asked 60bht from the driver for our bags even though the van was not full. Only took 1 hour 20 mins.
15 ม.ค. 2019
bus Minivan, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
We came there early. 30 minutes before departure, as stated on the ticket. We waited more then 45 minutes before the lady was doing anything. She booked too many people and not everyone could go with her van, so some what later we went to a van station and there she fixed a car.
12 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Perfect service! Fast, nice driver, helpful with the luggage. They should just specify terminal B inside the bus station. Otherwise it's difficult to know where to catch the bus.
12 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
The van travel was very accurately on time. I truly appreciate that. I wish the driver of the van was given some training to be more polite and not rough. They were simply disrespectful and uncouth. Secondly it is strange and totally not acceptable that the front row seat is cramped with row of storage boxes right behind the driver seat and the front side seat of the driver. There is sheer nuisance that there is a row of plastic boxes for storage and that leaves little space for those unfortunate lot assigned the first row seat right behind the driver. This i felt was the case in each of the vans and shows tremendous disrespect to travellers and particularly tourists who are victims of seating in front row. I am also surprised that the van operators have devised a stupid and arrogant way to fool the customers. when you make the reservation online, one is not told about the five pages of rules and regulations to observe. I am sure most people make the booking and and find themselves horribly surprised as the confirmation email is received there is five pages of relentless arrogant rules that are just not tenable. Please check that out and see how reasonable for you to inform the passengers about do's and don'ts when the ticket has already been booked. This is totally unacceptable anywhere in the court of law.
10 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Excellent but the back seats: locals sat down on the best ones and left us the worst
9 ม.ค. 2019
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Nous sommes satisfait de l’horaire, départ à l’heure, arrivée à l’heure. Minivan assez confortavble pour deux heures de trajets. L’office est un peu n’importe quoi et le personnel à un peu de difficulté avec l’anglais mais dans l’ensemble c’est correct pour le prix.
8 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
The trip to Ayutthaya was very fast and smooth!
5 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
fine going but coming back bus was not where the driver going told us to stand
4 ม.ค. 2019
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★★
Very easy process. Everyone was so nice, our ride was originally at 10:30 am but the lady running it was concerned we would not get a chance to see everything so she moved us to the 8:30am ride, which was awesome. We were able to see everything on our bucket list in Ayutthaya.
3 ม.ค. 2019
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Quick, efficient, easy. Only slight issue was the temperature in the minivan but it was bearable for just an hour.
2 ม.ค. 2019
bus Minivan, Tara Tour and Travel
★★★★☆
The transport was great and we arrived with 1 hours earlier, the driver was driving safe but the van was full and a bit little for all of us.
2 ม.ค. 2019
bus Minivan, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
There aren't enough space for de luggage.
31 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
we were given excellent help at Mochit and the trip was quick and trouble free.
27 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Found terminal and ticket office from booking notice. Good directions to van and good trip.
25 ธ.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★☆☆☆
Very rude chofeurs, delay from Bangkok. I do not recomdnd to use that transport
25 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Good service and very accommodating staff!
24 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
On time. 4 backpaks =1 additional ticket.
23 ธ.ค. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★★
Reliable, on time and confortable trip to Ayutthaya. Very friendly and skilled driver.
20 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Nos habíamos equivocado de estación y después de preguntar varias veces apareció un ángel en forma de trabajador de esa terminal que nos acompañó al sitio correcto. una vez allí, ya tarde, había una van y creo que no era la nuestra, pero nos dio la sensación que entre ellos lo solucionaron para que nos fuéramos en esa van
18 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Le trajet c est bien passée, le mini van était à l heure sauf que avons dû payer un supplément de 60 bt pcq nos sac à dos était trop gros
17 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Staff was nice, ride was ok. Cheapest way to get there as well. 5/5
16 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Very comfortable
13 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Glassflower
★★★☆☆
The driver arrived at our location on time and we were dropped off at the door of our accommodation in Ayutthaya on time. However I can only give the service 3* because the driver was on and off his mobile phone throughout the journey and having stopped to pick up a snack, he also ate that whilst driving. We felt that for most of the journey, he did not have his full attention on the road.
12 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Good drive, fast and easy. But buying the same ride at the mochit new van station saves 50% of the price!
12 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Not bad although a little hard to find the location
11 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Good trip and easy to find the terminals. Note that the arrival and departure terminals at Ayutthaya are in different locations.
11 ธ.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★☆
Arrived on time, however before boarding van a lot of trouble.
10 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
On time, polite, clean vehicle, cold water provided, safe large van. Top quality transfer thank you.
10 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Good driver
9 ธ.ค. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
Drop off is far away from monuments
9 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Was late for my supposed 7am departure but when I got there, I just gave them the voucher and escorred me to the next van. No fuss transaction. Thank you
7 ธ.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
easy and fast service go there one hour before to be sure to climb on in time
30 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Bangkok Van terminal is across road from bus terminal. There it a pedestrian bridge. We arrived to terminal 20mins early. We left on time. I had a medium backpack and put it on my lap. Anything bigger you should buy an extra seat for your luggage. But this trip was short. We arrived early to Ayutthaya. Comfortable, clean, air conditioning.
28 พ.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
Thé office opened late with no excuse. The people were waiting in the streets. The person in charge barely speaks english . But the shuttle left almost on time and the trip was ok.
27 พ.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
Check in time was half hours before trip, but Office was closed at appropriate time (must be opened 15 min after trip time). But for us trip was the successful. Some travelers was asked to exit the bus.
26 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
The mini van is as it is described. There is no place for the luggage, the problem is not just for big ones
24 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Excellent driver, but van could use some maintenance work.
22 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Really nice ride and nice staff. We arrived at the terminal an hour earlier, but we did not have to wait to our booked ride, the staff just let us sit in an earlier van.
16 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Quiet good and fast trip
16 พ.ย. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★★
Comfortable ride and we were able to stop before the final stop, since it was more convenient. The trip was faster than expected, which was appreciated.
14 พ.ย. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
All went very smoothly. Picked up on time, comfortable drive & arrived safely at our destination.
14 พ.ย. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★★
Comfortable, fresh and in great company.. Very good trip!
12 พ.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★★
We were 5 minutes too late, but they called the busdriver and he came back to pick us op! Excellent service! The bus was full and we were sitting beneath the luggage but we were very thankfull that we can travel!
12 พ.ย. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★☆☆
Não avisaram que tínhamos de mudar de transporte e esperar na estação que chegasse mais gente para encher o autocarro, só parte quando todos os lugares estão preenchidos. De resto a viagem até é rápida, pouco mais de 1h, e confortável.
11 พ.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Glassflower
★★★★★
Great service. Professional, timely and friendly.
10 พ.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
With the van, in a very uncomfortable conditions (aside me and in my legs were luggage) we arrived to the bus station.. Where we had to change van.. For all these movements we lost a lot of time.. And instead of arriving at 12, came to Ayutthaya at 13..
9 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Very easy to do compared to other places. Easy check in, directed to correct bus which left as soon as it was full. Driver made it clear when we should get off & helped take bags off. Great service. If you have a lot of luggage book an extra seat as suggested by 12GoAsia - worked really well.
9 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Fast and cheap. Couldn't ask for more.
6 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Quick start to trip, no delays. Book extra seat if you have bags. Driver very good.
6 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Easy to find, quick journey. Buy an extra seat if you have large bags.
6 พ.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Smooth ride seat belts included air con was good. Much more spacious than expected.
27 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Fast trip without problems. Everyone was helpful.
27 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
van are very small... but other wise the trip was very quick
24 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
We arrived earlier than our departure time and they let us go on the earlier minivan. The journey only took an hour! It was fabulous.
22 ต.ค. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★☆☆☆
We were at the meeting point with suitcases but they asked us to move 500m back away on the same road instead of driving in the front. Then we had to pille up in a van were other passengers had to squeeze to give us space for 5’. Then we drove for 20’ to another place to change the van to our real destination. The later trip was correct and according to time
22 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
The AC in the van took very long to cool down and I felt I was in this hot/cold state the while time. The seats were very uncomfortable sitting completely upright and didn’t recline at all. Also these vans make frequent stops to drop off and pick up passengers which I was not expecting.
18 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Everything was great. Easy to find and really uncomplicated. Thanks
13 ต.ค. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
The bus was basically not bad. We got the transport at time and had once to switch the bus. Do it the 250 tbt are worth it.
8 ต.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
Fast and safe, but the van is very small inside, not confortable. In the other hand is very cheap. A good option.
29 ก.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★☆☆
The office lady isn’t the most helpful and welcoming person, but besides that everything went fine and without too much delays
28 ก.ย. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★☆☆☆
To late, my time was 10.30, and finally we go at 12.
27 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Had to pay extra for luggage even though we already bought an extra seat for it and the headrests were missing.
18 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★☆
Slept the whole time. didn‘t know where we were at the end :D
17 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
.
17 ก.ย. 2018
van Regional, Mama Travel and Tour
★★★★☆
Good.
16 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
Old car, not much place for legs
9 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Excellent service, they even let us take an earlier Van to go back to Bangkok :)
8 ก.ย. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★☆☆
Be prepared to have a crazy ride. The road is pretty much all highway with dense traffic and the driver might even be more coldblooded than some tuk tuk drivers. The bus is very small, little space for luggage. If u travel with a backpack you might want to book seat for it. The walk from Mo Chit Railstation is pretty difficult and lasts longer than you would think. All in all the drive was quick and pretty good fun tho.
30 ส.ค. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
The van's a/c wasn't working properly
30 ส.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Everything was well and easy!
28 ส.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★☆☆☆
The air conditioner is poor, they need more fan
28 ส.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Very fast, a little hard to find.
24 ส.ค. 2018
van Regional, Tara Tour and Travel
★★★★☆
good trip but very slow ... Bangkok ayuttaya only is 1h a but trip It started at 10.30 am at the meeting point and I arrived at 1.30 pm, and said that it would arrive at 12.30
21 ส.ค. 2018
van Regional, Win 91 Ayutthaya
★★★★★
Great!!

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เดย์ทริป
 • รถไฟ
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่+เดย์ทริป เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 8,250 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 90 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก กรุงเทพ ถึง อยุธยา?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 311 ไมล์ (500 กิโลเมตร) จาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 43 ไมล์ (68 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา?

ถ้าคุณเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 10 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Win 91 Ayutthaya: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 90 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 8,250 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป อยุธยา:

 • Van price : THB 90 - THB 270;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ THB 195 บาท จนถึง THB 1,862 บาท;
 • charter+daytrip price: THB 4,950 - THB 4,950. From กรุงเทพ to อยุธยา starting from 00:00 Bangkok Hotel Transfer until 00:00 Bangkok Hotel Transfer

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,955 บาท ไปจนถึง THB 8,250 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก กรุงเทพ ไปที่ อยุธยา กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • Vans from กรุงเทพ to อยุธยา depart during the day - there are approximately 11 departures a day.
 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.
 • 1 by charter+daytrip from กรุงเทพ to อยุธยา starting from 00:00 Bangkok Hotel Transfer until 00:00 Bangkok Hotel Transfer

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,955$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก กรุงเทพ ไปยัง อยุธยา แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 959 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 39 นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 2 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.