50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก 12Go สถานีมักกะสัน ไป อยุธยา ด้วย รถตู้

08:30
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
10:20
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
10:30
วังช้างอยุธยา แล เพนียด, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
11:05
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
11:15
วังช้างอยุธยา แล เพนียด, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:00
12Go สถานีมักกะสัน, กรุงเทพ
14:30
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ธาราทราเวล ข้าวสาร ไป อยุธยา ด้วย รถตู้

08:30
ธาราทราเวล ข้าวสาร, กรุงเทพ
10:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:30
ธาราทราเวล ข้าวสาร, กรุงเทพ
12:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก มาม่าทราเวิล ข้าวสาร ไป อยุธยา ด้วย รถตู้

09:30
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
12:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
15:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
มาม่าทราเวิล ข้าวสาร, กรุงเทพ
18:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ไป อยุธยา ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 5นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
06:00
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
14:00
อยุธยา
1วัน 8ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 

จาก หัวลำโพง ไป อยุธยา ด้วย รถไฟ

05:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
07:00
อยุธยา
1ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:37
อยุธยา
1ชั่วโมง 37นาที
คืนเงิน 
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:39
อยุธยา
1ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:48
อยุธยา
1ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:45
อยุธยา
1ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:30
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:53
อยุธยา
1ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:17
อยุธยา
1ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
20:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:17
อยุธยา
1ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:10
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก นาคอนโฮสเทล ไป อยุธยา ด้วย รถตู้

08:30
นาคอนโฮสเทล, กรุงเทพ
10:15
วังช้างอยุธยา แล เพนียด, อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
นาคอนโฮสเทล, กรุงเทพ
10:00
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ไป อยุธยา ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 5นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไป อยุธยา ด้วย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต