50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน ถึง อยุธยา โดย รถตู้

08:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
10:20
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
10:30
วังช้างอยุธยา แล เพนียด, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
11:05
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:15
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
11:15
วังช้างอยุธยา แล เพนียด, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
17:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
18:30
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สถานีรถตู้หมอชิตใหม่ ถึง อยุธยา โดย รถตู้

06:30
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
08:30
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
13:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
14:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
13:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
15:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
14:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
16:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
17:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
16:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
18:00
วินรถตู้อยุธยา
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ข้าวสารธาราทราเวล ถึง อยุธยา โดย รถตู้

08:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
10:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 
10:30
ข้าวสารธาราทราเวล, กรุงเทพ
12:30
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก ถนนข้าวสาร ถึง อยุธยา โดย รถตู้

09:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
12:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
15:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:30
ถนนข้าวสาร, กรุงเทพ
18:00
Chao Phrom Market, อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก หัวลำโพง ถึง อยุธยา โดย รถไฟ

06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
08:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
08:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:39
อยุธยา
1ชั่วโมง 19นาที
คืนเงิน 
08:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
09:48
อยุธยา
1ชั่วโมง 18นาที
คืนเงิน 
09:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
10:45
อยุธยา
1ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
11:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
10:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
12:16
อยุธยา
1ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
12:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
14:30
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
13:45
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15:17
อยุธยา
1ชั่วโมง 32นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
15:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
1ชั่วโมง 34นาที
คืนเงิน 
18:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:01
อยุธยา
1ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
18:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
20:25
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
19:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:06
อยุธยา
1ชั่วโมง 31นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:40
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
21:53
อยุธยา
1ชั่วโมง 23นาที
คืนเงิน 
21:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:20
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
22:50
อยุธยา
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
22:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
23:35
อยุธยา
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
22:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
00:10
อยุธยา
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก กรุงเทพ ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
กรุงเทพ
เวลา
Ayutthaya and back
10ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานดอนเมือง ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถึง อยุธยา โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา
อยุธยา
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก ดอนเมือง ถึง อยุธยา โดย รถไฟ

07:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
08:25
อยุธยา
45นาที
คืนเงิน 
09:04
ดอนเมือง, กรุงเทพ
09:39
อยุธยา
35นาที
คืนเงิน 
09:13
ดอนเมือง, กรุงเทพ
09:48
อยุธยา
35นาที
คืนเงิน 
10:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
10:45
อยุธยา
30นาที
คืนเงิน 
10:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
11:25
อยุธยา
35นาที
คืนเงิน 
11:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
12:16
อยุธยา
41นาที
คืนเงิน 
13:45
ดอนเมือง, กรุงเทพ
14:30
อยุธยา
45นาที
คืนเงิน 
14:33
ดอนเมือง, กรุงเทพ
15:17
อยุธยา
44นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
45นาที
คืนเงิน 
16:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
17:05
อยุธยา
45นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
49นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
49นาที
คืนเงิน 
18:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
19:44
อยุธยา
49นาที
คืนเงิน 
19:24
ดอนเมือง, กรุงเทพ
20:01