สำนักงานเบลล์ทราเวลในกรุงเทพฯ ไป เกาะกง

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง เกาะกง โดย เที่ยวบิน+รถบัส ตั๋วร่วม

20:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:30
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 14 นาที, 7.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 15 นาที)
07:45
พนมเปญโอลิมปิก
16:45
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
9ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
20ชั่วโมง 25นาที
21:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 14 นาที, 7.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 5 นาที)
07:45
พนมเปญโอลิมปิก
16:45
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
9ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 15นาที
21:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
1ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  20กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 14 นาที, 7.1 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง)
07:45
พนมเปญโอลิมปิก
16:45
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
9ชั่วโมง
ทันที 
เวลารวม
19ชั่วโมง 15นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย