50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก Ksr บังกะโล ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:10
Ksr บังกะโล
16:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
06:10
Ksr บังกะโล
16:55
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
16:50
Ksr บังกะโล
04:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:50
Ksr บังกะโล
04:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
16:50
Ksr บังกะโล
04:20
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
20:00
Ksr บังกะโล
07:35
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:00
Ksr บังกะโล
07:35
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:00
Ksr บังกะโล
07:35
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
20:00
Ksr บังกะโล
07:35
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 

จาก สามแยกเยสวันต์ปุระ ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

15:20
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
02:25
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:20
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
02:25
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:20
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
01:55
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:20
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
01:55
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
15:20
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
01:55
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:00
สามแยกเยสวันต์ปุระ, บังกาลอร์
08:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 

จาก บานัสวาดี ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

19:00
บานัสวาดี, บังกาลอร์
04:28
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 28นาที
คืนเงิน 
19:00
บานัสวาดี, บังกาลอร์
06:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:00
บานัสวาดี, บังกาลอร์
06:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
19:00
บานัสวาดี, บังกาลอร์
06:00
สถานีรถไฟเออนาคุลาม, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง
คืนเงิน 
21:25
บานัสวาดี, บังกาลอร์
08:15
เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ, โกชิประเทศอินเดีย
10ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 

จาก บังกาลอร์ ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย รถบัส

20:15
บังกาลอร์
07:30
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
11ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:30
บังกาลอร์
06:30
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
22:00
บังกาลอร์
07:15
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
9ชั่วโมง 15นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานบังกาลอร์ (BLR) ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย เที่ยวบิน

#I51451
06:05
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
07:10
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I51354
06:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
07:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E536
06:40
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
07:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI9505
06:55
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
08:15
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E2134
07:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
08:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E113
08:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
09:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI9505
08:15
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
09:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#I51124
12:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
13:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I52473
12:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
13:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E407
13:15
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
14:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I51624
14:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
15:40
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#I51127
14:40
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
15:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E347
16:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
16:55
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
55นาที
ทันที 
 
#G8404
17:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
18:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#G8404
17:45
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
19:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E279
18:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
19:15
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E994
18:25
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
19:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
55นาที
ทันที 
 
#6E6965
19:15
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
20:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E463
20:30
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
21:40
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#6E463
20:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
21:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I51129
21:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
22:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E316
21:20
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
22:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#6E316
21:35
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
22:45
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AI587
22:00
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
23:00
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#G8812
22:10
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
23:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#G81812
22:15
BLR ท่าอากาศยานบังกาลอร์
23:30
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

จาก Bangalore Hotel Transfer ถึง โกชิประเทศอินเดีย โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Bangalore Hotel Transfer
เวลา
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Bangalore Hotel Transfer
เวลา
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
6ชั่วโมง
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา บังกาลอร์ ถึง โกชิประเทศอินเดีย

เวลา บังกาลอร์ ถึง โกชิประเทศอินเดีย
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van 6pax ตลอดเวลา₹ 24,071
AirAsia India Economy #I5112412:20 – 13:25₹ 1,844
IndiGo Economy #6E46320:30 – 21:40₹ 1,844

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

เดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดียอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก บังกาลอร์ ไกลจาก โกชิประเทศอินเดีย แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย เป็นระยะทาง 187 ไมล์ส (300 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 228 ไมล์ส (366 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย ใช้เวลา 6 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย INR 18,236 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง บังกาลอร์ และ โกชิประเทศอินเดีย โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 571 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก บังกาลอร์ ไป โกชิประเทศอินเดีย ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.