50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

07:45
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
14:45
พนมเปญโอลิมปิก
7ชั่วโมง
ทันที 

เวลา บ้านหาดเล็ก ถึง พนมเปญ

เวลา บ้านหาดเล็ก ถึง พนมเปญ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express Express Seater 41 07:45 – 14:45฿ 334

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย