50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Indonesia

No visa on arrival/tourist visa starting until April 20th.
Gili Islands and Lombok have been closed until March 31st. Check for updates here

จาก การาซี บาหลี ถึง ชวาตะวันออก โดย รถบัส

15:00
การาซี บาหลี
20:40
Agen Peneleh, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
15:00
การาซี บาหลี
20:40
Kantor PO Puspasari, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก การาซี บาหลี ถึง สุราบายา โดย รถบัส

15:00
การาซี บาหลี
20:40
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก คันตอร์ กูนัง ฮาร์ตา ถึง สุราบายา โดย รถบัส

15:00
คันตอร์ กูนัง ฮาร์ตา, บาหลี
20:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
คันตอร์ กูนัง ฮาร์ตา, บาหลี
20:30
Garasi Bali Purnama 99, สุราบายา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก คันตอร์ เอ็มทรานส์ ถึง ชวาตะวันออก โดย รถบัส

08:30
คันตอร์ เอ็มทรานส์, เดนปาซาร์
14:20
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
12:30
คันตอร์ เอ็มทรานส์, เดนปาซาร์
18:20
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
13:00
คันตอร์ เอ็มทรานส์, เดนปาซาร์
18:50
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก เด็นปาซาร์ ถึง ชวาตะวันออก โดย รถบัส

16:30
เด็นปาซาร์
22:20
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
16:30
เด็นปาซาร์
22:20
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 

จาก Kantor Bali Jaya Trans ถึง สุราบายา โดย รถบัส

16:00
Kantor Bali Jaya Trans
21:40
Kantor Bali Jaya Trans, สุราบายา
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก สถานีเมงวี ถึง ชวาตะวันออก โดย รถบัส

10:30
สถานีเมงวี, บาหลี
16:00
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
สถานีเมงวี, บาหลี
20:00
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
สถานีเมงวี, บาหลี
20:30
สุบารายะโคตา, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
สถานีเมงวี, บาหลี
22:30
Agen Peneleh, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
สถานีเมงวี, บาหลี
22:30
Kantor PO Puspasari, ชวาตะวันออก
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สถานีเมงวี ถึง สุราบายา โดย รถบัส

11:00
สถานีเมงวี, บาหลี
16:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
สถานีเมงวี, บาหลี
21:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
สถานีเมงวี, บาหลี
21:00
Garasi Bali Purnama 99, สุราบายา
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:30
สถานีเมงวี, บาหลี
22:00
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
สถานีเมงวี, บาหลี
22:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
สถานีเมงวี, บาหลี
23:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
สถานีเมงวี, บาหลี
23:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
สถานีเมงวี, บาหลี
00:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
19:00
สถานีเมงวี, บาหลี
00:30
สถานีสุราบายา บันกูราซีห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สนามบินงูระห์ไร (DPS) ถึง ชวาตะวันออก (SUB) โดย เที่ยวบิน

#JT929
07:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
06:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
50นาที
ทันที 
 
#JT805
07:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
07:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
50นาที
ทันที 
 
#JT658
09:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
08:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
25นาที
ทันที 
 
09:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG695
10:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
09:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
40นาที
ทันที 
 
#JT828
10:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
09:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10นาที
ทันที 
 
#JT921
10:30
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
10:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
50นาที
ทันที 
 
#QG697
12:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
12:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#JT923
12:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
12:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
50นาที
ทันที 
 
13:15
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
13:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
13:55
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
14:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QG669
15:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
15:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
16:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
16:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#QG699
16:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
16:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JT954
16:50
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
16:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10นาที
ทันที 
 
#QG9691
19:10
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
19:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
19:35
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
19:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JT919
20:00
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
20:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง
ทันที 
 
20:05
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
20:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
21:40
DPS สนามบินงูระห์ไร, บาหลี
21:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

เวลา บาหลี ถึง สุราบายา

เวลา บาหลี ถึง สุราบายา
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Lion Air Economy #JT92907:00 – 06:50IDR 387,028
Mtrans Express 08:30 – 14:20IDR 237,945
Mtrans Express 10:30 – 16:00IDR 237,945
Mtrans Express 12:30 – 18:20IDR 237,945
Wisata Komodo Express 15:00 – 20:40IDR 274,868
Ladju Trans Express 16:30 – 22:20IDR 262,560
DB Trans VIP 16:30 – 22:20IDR 323,613
Bali Jaya Trans Tour and Travel VIP 16:00 – 21:40IDR 297,693
Sarika Expres Surabaya Express 16:30 – 22:00IDR 204,820
Wisata Komodo Express 17:00 – 22:30IDR 274,868
Titian Mas Express 18:00 – 23:30IDR 286,748

เส้นทางยอดนิยมใน อินโดนีเซีย

เดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายาอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก บาหลี ไกลจาก สุราบายา แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก บาหลี ไป สุราบายา เป็นระยะทาง 248 ไมล์ส (399 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 191 ไมล์ส (307 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย IDR 436,208 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก บาหลี ไป สุราบายา ให้บริการ 12 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง บาหลี และ สุราบายา โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก บาหลี ไป สุราบายา มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก บาหลี ไปยัง สุราบายา
    Batik Air Indonesia, Citilink, Garuda Indonesia, Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก บาหลี ไป สุราบายา เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 507 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก บาหลี ไป สุราบายา ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.