จาก บาเดิน เวือร์ทเทิมแบร์ค (เยอรมนี)

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

โมร็อกโก

โปรตุเกส

สวิตเซอร์แลนด์

ตุรกี

อังกฤษ