50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์ (BCD) ถึง มานามา (WGF) โดย เที่ยวบิน+เที่ยวบิน ตั๋วร่วม

#5J580
00:35
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
02:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 35 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
22ชั่วโมง 15นาที
#5J590
01:35
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
03:10
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 35 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
21ชั่วโมง 15นาที
#5J474
05:20
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
06:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง 30นาที
#5J564
05:50
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
07:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 25 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
17ชั่วโมง
06:05
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
07:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 20 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 45นาที
#2P2130
06:20
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
07:35
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 10 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
06:20
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
07:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 15 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
16ชั่วโมง 30นาที
#5J970
20:15
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
22:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
2ชั่วโมง
ทันที 
เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง 30 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 2ชั่วโมง 35นาที
#5J560
20:35
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
22:05
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 14 ชั่วโมง 40 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 2ชั่วโมง 15นาที
#5J974
21:30
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
23:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 20 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 1ชั่วโมง 20นาที
#2P2138
21:40
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
22:55
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 50 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 1ชั่วโมง 10นาที
21:55
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
23:15
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 30 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 55นาที
#5J480
22:00
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
23:30
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 15 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 50นาที
22:10
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
23:20
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 13 ชั่วโมง 25 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
1วัน 40นาที
#5J472
23:00
BCD ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์, วิซายัสตะวันตก
00:25
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
เที่ยวถัดไป 12 ชั่วโมง 20 นาที
12:45
MNL ท่าอากาศยานมะนิลา
17:50
BAH Manama Airport
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
23ชั่วโมง 50นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ฟิลิปปินส์