50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก อยุธยา ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

01:50
อยุธยา
03:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
01:50
อยุธยา
02:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
02:30
อยุธยา
03:30
ดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 174
2 ท่าน: ฿ 348
02:30
อยุธยา
04:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 195
2 ท่าน: ฿ 390
03:13
อยุธยา
03:58
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:13
อยุธยา
05:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:31
อยุธยา
04:14
ดอนเมือง, กรุงเทพ
43นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:31
อยุธยา
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 39นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:38
อยุธยา
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:38
อยุธยา
05:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 47นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:38
อยุธยา
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
51นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:38
อยุธยา
04:29
ดอนเมือง, กรุงเทพ
51นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
04:27
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
04:27
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
04:27
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
05:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
05:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:42
อยุธยา
05:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 33นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:45
อยุธยา
04:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:45
อยุธยา
04:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:45
อยุธยา
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
03:45
อยุธยา
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
06:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 56นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:24
อยุธยา
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
54นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:24
อยุธยา
05:18
ดอนเมือง, กรุงเทพ
54นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:24
อยุธยา
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 51นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:24
อยุธยา
06:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 51นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
06:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 42นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
06:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 52นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
05:50
ดอนเมือง, กรุงเทพ
52นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, กรุงเทพ
58นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
05:31
อยุธยา
06:25
ดอนเมือง, กรุงเทพ
54นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
05:31
อยุธยา
07:20
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 49นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
10:30
อยุธยา
11:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
50นาที
คืนเงิน 
฿ 154
2 ท่าน: ฿ 308
10:30
อยุธยา
12:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
฿ 165
2 ท่าน: ฿ 330
12:20
อยุธยา
13:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
55นาที
คืนเงิน 
฿ 154
2 ท่าน: ฿ 308
12:20
อยุธยา
14:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
฿ 165
2 ท่าน: ฿ 330
13:20
อยุธยา
13:55
ดอนเมือง, กรุงเทพ
35นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
13:20
อยุธยา
14:50
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
13:30
อยุธยา
14:15
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
13:30
อยุธยา
15:05
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, กรุงเทพ
25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:10
อยุธยา
17:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:25
อยุธยา
17:10
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:25
อยุธยา
17:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:35
อยุธยา
18:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:35
อยุธยา
17:20
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
16:40
อยุธยา
17:40
ดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 174
2 ท่าน: ฿ 348
16:40
อยุธยา
18:40
หัวลำโพง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 195
2 ท่าน: ฿ 390
18:05
อยุธยา
18:38
ดอนเมือง, กรุงเทพ
33นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
18:05
อยุธยา
19:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
18:25
อยุธยา
19:25
ดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 174
2 ท่าน: ฿ 348
18:25
อยุธยา
20:25
หัวลำโพง, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
฿ 195
2 ท่าน: ฿ 390
19:15
อยุธยา
20:12
ดอนเมือง, กรุงเทพ
57นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
19:15
อยุธยา
21:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
21:45
อยุธยา
22:30
ดอนเมือง, กรุงเทพ
45นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0
21:45
อยุธยา
23:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
฿ 0
2 ท่าน: ฿ 0

จาก วินรถตู้อยุธยา ถึง กรุงเทพ โดย รถตู้

07:00
วินรถตู้อยุธยา
09:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
08:00
วินรถตู้อยุธยา
10:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
09:00
วินรถตู้อยุธยา
11:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
10:00
วินรถตู้อยุธยา
12:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
11:00
วินรถตู้อยุธยา
13:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
12:00
วินรถตู้อยุธยา
14:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
15:00
วินรถตู้อยุธยา
17:00
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก วัดมหาธาตุ ถึง กรุงเทพ โดย รถตู้

13:30
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
14:40
ท่าอากาศยานดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:00
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
16:10
ท่าอากาศยานดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:00
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
16:30
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
18:00
ท่าอากาศยานดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:30
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
19:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:00
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
19:30
ท่าอากาศยานดอนเมือง, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:00
วัดมหาธาตุ, อยุธยา
20:00
แอร์พอร์ตเรลลิงค์มักกะสัน, กรุงเทพ
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก อยุธยา ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
1ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา