50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก อยุธยา ถึง ปทุมธานี โดย รถไฟ

01:50
อยุธยา
02:25
รังสิต, ปทุมธานี
35นาที
 คืนเงิน
02:30
อยุธยา
03:25
รังสิต, ปทุมธานี
55นาที
 คืนเงิน
03:13
อยุธยา
03:48
รังสิต, ปทุมธานี
35นาที
 คืนเงิน
03:31
อยุธยา
04:03
รังสิต, ปทุมธานี
32นาที
 คืนเงิน
03:38
อยุธยา
04:19
รังสิต, ปทุมธานี
41นาที
 คืนเงิน
03:38
อยุธยา
04:19
รังสิต, ปทุมธานี
41นาที
 คืนเงิน
03:45
อยุธยา
04:05
รังสิต, ปทุมธานี
20นาที
 คืนเงิน
03:45
อยุธยา
04:05
รังสิต, ปทุมธานี
20นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
04:51
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
04:51
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
04:51
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
04:24
อยุธยา
05:07
รังสิต, ปทุมธานี
43นาที
 คืนเงิน
04:24
อยุธยา
05:07
รังสิต, ปทุมธานี
43นาที
 คืนเงิน
04:25
อยุธยา
05:10
รังสิต, ปทุมธานี
45นาที
 คืนเงิน
04:25
อยุธยา
05:10
รังสิต, ปทุมธานี
45นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:45
รังสิต, ปทุมธานี
47นาที
 คืนเงิน
05:31
อยุธยา
06:13
รังสิต, ปทุมธานี
42นาที
 คืนเงิน
10:30
อยุธยา
11:10
รังสิต, ปทุมธานี
40นาที
 คืนเงิน
12:20
อยุธยา
13:05
รังสิต, ปทุมธานี
45นาที
 คืนเงิน
13:20
อยุธยา
13:45
รังสิต, ปทุมธานี
25นาที
 คืนเงิน
13:30
อยุธยา
14:05
รังสิต, ปทุมธานี
35นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:30
รังสิต, ปทุมธานี
20นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:30
รังสิต, ปทุมธานี
20นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:30
รังสิต, ปทุมธานี
20นาที
 คืนเงิน
16:35
อยุธยา
17:10
รังสิต, ปทุมธานี
35นาที
 คืนเงิน
16:40
อยุธยา
17:35
รังสิต, ปทุมธานี
55นาที
 คืนเงิน
18:05
อยุธยา
18:30
รังสิต, ปทุมธานี
25นาที
 คืนเงิน
18:25
อยุธยา
19:20
รังสิต, ปทุมธานี
55นาที
 คืนเงิน
19:15
อยุธยา
20:00
รังสิต, ปทุมธานี
45นาที
 คืนเงิน
21:45
อยุธยา
22:20
รังสิต, ปทุมธานี
35นาที
 คืนเงิน

จาก อยุธยา ถึง Don Mueang Airport โดย รถไฟ

01:50
อยุธยา
02:35
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
45นาที
 คืนเงิน
02:30
อยุธยา
03:30
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
03:13
อยุธยา
03:58
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
45นาที
 คืนเงิน
03:31
อยุธยา
04:14
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
43นาที
 คืนเงิน
03:38
อยุธยา
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
51นาที
 คืนเงิน
03:38
อยุธยา
04:29
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
51นาที
 คืนเงิน
03:45
อยุธยา
04:10
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
25นาที
 คืนเงิน
03:45
อยุธยา
04:10
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
25นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
04:04
อยุธยา
05:02
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
04:24
อยุธยา
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
54นาที
 คืนเงิน
04:24
อยุธยา
05:18
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
54นาที
 คืนเงิน
04:25
อยุธยา
05:20
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
55นาที
 คืนเงิน
04:25
อยุธยา
05:20
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
55นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
04:58
อยุธยา
05:56
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
58นาที
 คืนเงิน
05:31
อยุธยา
06:25
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
54นาที
 คืนเงิน
10:30
อยุธยา
11:20
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
50นาที
 คืนเงิน
12:20
อยุธยา
13:15
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
55นาที
 คืนเงิน
13:20
อยุธยา
13:55
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
35นาที
 คืนเงิน
13:30
อยุธยา
14:15
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
45นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
25นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
25นาที
 คืนเงิน
16:10
อยุธยา
16:35
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
25นาที
 คืนเงิน
16:35
อยุธยา
17:20
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
45นาที
 คืนเงิน
16:40
อยุธยา
17:40
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
18:05
อยุธยา
18:38
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
33นาที
 คืนเงิน
18:25
อยุธยา
19:25
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
19:15
อยุธยา
20:12
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
57นาที
 คืนเงิน
21:45
อยุธยา
22:30
ดอนเมือง, Don Mueang Airport
45นาที
 คืนเงิน

จาก อยุธยา ถึง Don Mueang Airport โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อยุธยา
เวลา
สนามบินดอนเมือง
2ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 21 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

28 ธ.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
The driver was nice, polite and on time. We arrived at the airport well ahead of time.
27 เม.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Great pick-up. Clean minivan. And even the driver was early. Which is Unique in Thailand:)

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 4,400 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะตั๋ว รถไฟ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 150 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก อยุธยา ถึง Don Mueang Airport?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 63 ไมล์ (100 กิโลเมตร) จาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 31 ไมล์ (49 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport?

ถ้าคุณเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 150 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 4,400 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก อยุธยา ไป Don Mueang Airport:

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,956 บาท ไปจนถึง THB 4,400 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก อยุธยา ไปที่ Don Mueang Airport กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,956$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก อยุธยา ไปยัง Don Mueang Airport แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 857 เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.