จาก อาเวโร (โปรตุเกส)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

สวิตเซอร์แลนด์

อังกฤษ

เวเนซุเอลา