โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน โดย รถบัส, รถไฟ, เที่ยวบิน เริ่มต้นที่ NZD 60.34

โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน โดย รถบัส, รถไฟ, เที่ยวบิน เริ่มต้นที่ NZD 60.34

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
Recommended
07:45
สถานีออกแลนด์สแตรนด์
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 40นาที นาที ในการนั่งรถไฟชั้น First Class seat
4
18:25
เวลลิงตัน
InterCity Group
Recommended
20:45
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ตู้นอน 2 ชั้น
07:45
+1
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
Recommended
07:30
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น พรีเมี่ยม
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล

จาก ใจกลางเมืองออกแลนด์ ถึง เวลลิงตัน โดย Buses

InterCity Group
Recommended
07:30
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น พรีเมี่ยม
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
07:30
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Standard
18:50
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
09:00
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ตู้นอน 2 ชั้นแบบธรรมดา
20:20
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
09:00
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 10นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น พรีเมี่ยม
20:10
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
19:00
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง 30นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น พรีเมี่ยม
06:30
+1
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
19:50
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น Standard
06:30
+1
เวลลิงตันเซ็นทรัล
InterCity Group
Recommended
20:45
ใจกลางเมืองออกแลนด์
ใช้เวลา 11ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ตู้นอน 2 ชั้น
07:45
+1
เวลลิงตันเซ็นทรัล

จาก สถานีออกแลนด์สแตรนด์ ถึง เวลลิงตัน โดย รถไฟ

Recommended
07:45
สถานีออกแลนด์สแตรนด์
ใช้เวลา 10ชั่วโมง 40นาที นาที ในการนั่งรถไฟชั้น First Class seat
4
18:25
เวลลิงตัน

จาก ท่าอากาศยานออกแลนด์ ถึง เวลลิงตัน โดย เครื่องบิน

Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ251 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
07:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
06:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ401 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
07:35
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
06:55
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ253 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:00
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
07:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ405 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
08:10
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
07:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ255 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
08:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
07:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ407 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
08:40
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
08:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ409 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
09:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
08:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ411 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
09:40
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
09:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ413 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
10:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
09:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ415 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
10:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
10:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ417 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
11:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
10:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ419 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
11:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
11:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ421 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
12:10
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
11:20
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ259 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
12:25
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
11:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ423 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
12:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
12:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ425 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
13:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
12:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ427 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
13:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
13:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ429 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
14:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
13:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ431 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
14:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
14:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ433 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
15:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
14:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ435 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
15:35
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
15:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ261 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
16:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
15:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ437 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
16:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
15:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ439 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
16:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
15:40
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ1201 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
16:45
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
16:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ263 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
17:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
16:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ441 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
17:05
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
16:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ443 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
17:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
17:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ445 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
18:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
17:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ447 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
18:40
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
18:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ449 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
19:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
18:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ451 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
19:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
19:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ453 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
20:10
WLG Wellington Airport
Jetstar Airways
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
19:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #JQ267 โดยสายการบิน Jetstar Airways ในชั้น ชั้นประหยัด
20:20
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
19:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ455 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
20:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
20:05
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ457 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
21:15
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
20:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ459 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
21:35
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที
21:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 10นาที ด้วยไฟลท์ #NZ461 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
22:10
WLG Wellington Airport
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
21:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 5นาที ด้วยไฟลท์ #NZ463 โดยสายการบิน Air New Zealand ในชั้น ชั้นประหยัด
22:35
WLG Wellington Airport

เวลา โอ๊คแลนด์ ถึง เวลลิงตัน

เวลา โอ๊คแลนด์ ถึง เวลลิงตัน
Transport NameRoute Timeราคา
InterCity Group Standard 07:30 - 18:50NZD 81.52
Jetstar Airways ชั้นประหยัด #JQ25106:00 - 07:05NZD 60.29
Air New Zealand ชั้นประหยัด #NZ40106:30 - 07:35NZD 93.15
New Zealand Rail First Class seat 07:45 - 18:25NZD 199.01
InterCity Group ตู้นอน 2 ชั้นแบบธรรมดา 09:00 - 20:20NZD 116.01
Air New Zealand ชั้นประหยัด #NZ41710:00 - 11:10NZD 93.15
Air New Zealand ชั้นประหยัด #NZ42512:00 - 13:05NZD 93.15
Air New Zealand ชั้นประหยัด #NZ43314:00 - 15:10NZD 93.15
Jetstar Airways ชั้นประหยัด #JQ26316:00 - 17:05NZD 60.29
InterCity Group พรีเมี่ยม 19:00 - 06:30NZD 87.78
Air New Zealand ชั้นประหยัด #NZ44918:00 - 19:10NZD 93.15
InterCity Group ตู้นอน 2 ชั้น 20:45 - 07:45NZD 90.93

เส้นทางยอดนิยมใน นิวซีแลนด์

จะเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ NZD 775.06 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ NZD 60.34 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก โอ๊คแลนด์ ถึง เวลลิงตัน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 400 ไมล์ (643 กิโลเมตร) จาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 307 ไมล์ (493 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน?

ถ้าคุณเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Jetstar Airways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ NZD 60.34 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ NZD 775.06 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ NZD 60.00 บาท จนถึง NZD 775.00 บาท;
  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ NZD 82.00 บาท จนถึง NZD 118.00 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก โอ๊คแลนด์ ไปที่ เวลลิงตัน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน มีไฟลท์ประมาณ 39 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 20:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 7 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก โอ๊คแลนด์ ไป เวลลิงตัน ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ NZD 60.00 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน Air New Zealand, Jetstar Airways

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง เวลลิงตัน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกเดินทางด้วยรถบัส