50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีออกแลนด์สแตรนด์ ไป ไวกาโต ด้วย รถไฟ

07:45
สถานีออกแลนด์สแตรนด์
10:15
Hamilton Station, ไวกาโต
2ชั่วโมง 30นาที

จาก ท่าอากาศยานออกแลนด์ (AKL) ไป ไวกาโต ด้วย เที่ยวบิน

#NZ515 #NZ5624
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 55m
Christchurch Airport
13:05
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ251 #NZ8824
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 11h 25m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
13ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JQ251 #NZ5822
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 8h 30m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
10ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ251 #NZ5814
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 40m
Wellington Airport
11:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ251 #NZ8816
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 6h 5m
Wellington Airport
14:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#JQ251 #NZ5828
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 11h 55m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
14ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#NZ515 #NZ5616
06:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 1h 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ401 #NZ5814
06:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 5m
Wellington Airport
11:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ225 #NZ5624
06:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 20m
Christchurch Airport
13:05
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ225 #NZ5628
06:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 5h 15m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
8ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#NZ405 #NZ5814
06:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 1h 5m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ519 #NZ5616
07:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ519 #NZ5628
07:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 4h 50m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
8ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ519 #NZ5624
07:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 55m
Christchurch Airport
13:05
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#NZ407 #NZ5814
07:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 35m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ595 #NZ5628
07:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 5h 10m
Christchurch Airport
15:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#NZ595 #NZ5616
07:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 24h 5m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน 3ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#JQ255 #NZ5822
07:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 7h
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
9ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#NZ523 #NZ5628
08:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 50m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
7ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ413 #NZ5816
08:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 15m
Wellington Airport
14:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NZ413 #NZ8816
08:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 15m
Wellington Airport
14:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NZ527 #NZ5616
09:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 22h 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน 1ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ527 #NZ5622
09:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 7h 50m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
11ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ527 #NZ5628
09:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 40m
Christchurch Airport
15:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#JQ229 #NZ5628
09:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 35m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JQ229 #NZ5628
09:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 20m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ229 #NZ5622
09:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 7h 20m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
10ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ231 #NZ5628
09:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 10m
Christchurch Airport
15:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JQ253 #NZ5828
10:40
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 7h 15m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
9ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JQ253 #NZ5822
10:40
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 50m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ259 #NZ5822
10:40
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 50m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ253 #NZ8824
10:40
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 6h 45m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#NZ421 #NZ5822
10:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 40m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#JQ259 #NZ5822
11:20
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 10m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ425 #NZ5822
12:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 25m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#NZ431 #NZ8824
13:05
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 4h 15m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NZ431 #NZ5822
13:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 1h 10m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#NZ431 #NZ8824
13:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 4h 5m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ431 #NZ5828
13:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 4h 35m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
7ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ233 #NZ5622
13:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 15m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#NZ547 #NZ5622
14:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 50m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
6ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ597 #NZ5616
14:05
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 17h 30m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
20ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JQ261 #NZ8824
14:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 55m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#NZ435 #NZ5826
14:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 5m
Wellington Airport
19:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ261 #NZ5828
14:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 3h 25m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ549 #NZ5622
14:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 20m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ439 #NZ8824
15:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 5m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ439 #NZ5828
15:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 2h 35m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
5ชั่วโมง
ทันที 
 
#JQ237 #NZ5616
15:25
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 16h 15m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
19ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#NZ555 #NZ5616
16:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 15h 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
18ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ555 #NZ5616
16:05
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 15h 30m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
18ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#NZ691 #NZ5828
16:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 1h 35m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
4ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ691 #NZ8824
16:15
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 1h 5m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ449 #NZ5814
17:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 14h 5m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ5814
18:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 13h 20m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
15ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ8824
18:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 22h 50m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน 1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#JQ239 #NZ5616
18:35
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 13h
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
16ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#NZ453 #NZ5814
18:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 13h 5m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
15ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ5814
18:55
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 13h
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
15ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ5822
19:25
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 19h 5m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
21ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ5828
19:25
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 22h 30m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน 50นาที
ทันที 
 
#JQ267 #NZ5814
19:25
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 12h 30m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
14ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#NZ457 #NZ5814
19:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 12h 5m
Wellington Airport
10:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
14ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ457 #NZ5828
19:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 22h 5m
Wellington Airport
20:15
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน 30นาที
ทันที 
 
#NZ457 #NZ5822
19:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 18h 40m
Wellington Airport
16:50
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
21ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#NZ457 #NZ8824
19:45
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 21h 35m
Wellington Airport
19:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน
ทันที 
 
#JQ241 #NZ5616
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 11h 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#JQ241 #NZ5628
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 15h 50m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
19ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ457 #NZ5810
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 9h
Wellington Airport
07:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#NZ571 #NZ5628
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 15h 50m
Christchurch Airport
15:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
19ชั่วโมง
ทันที 
 
#NZ571 #NZ5622
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 20h 50m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
1วัน
ทันที 
 
#NZ571 #NZ5616
20:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 11h 35m
Christchurch Airport
10:45
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
14ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#NZ573 #NZ5622
20:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 20h 20m
Christchurch Airport
20:00
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
23ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#NZ573 #NZ5616
20:30
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 10h 45m
Christchurch Airport
10:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#NZ461 #NZ5810
21:00
AKL ท่าอากาศยานออกแลนด์
Stop 8h
Wellington Airport
07:25
HLZ Hamilton Airport NZ, ไวกาโต
10ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

เวลา โอ๊คแลนด์ ถึง Hamilton Station

เวลา โอ๊คแลนด์ ถึง Hamilton Station
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
New Zealand Rail First Class Seat 07:45 – 10:15NZD 79.01

เส้นทางยอดนิยมใน นิวซีแลนด์

เดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Stationอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก โอ๊คแลนด์ ไกลจาก Hamilton Station แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station เป็นระยะทาง 78 ไมล์ส (125 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 74 ไมล์ส (119 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย NZD 79.01 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก โอ๊คแลนด์ ไป ไวกาโต ให้บริการ 13 เที่ยวต่อวัน
รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 1 เที่ยวต่อวัน.
แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป ไวกาโต โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โอ๊คแลนด์ และ Hamilton Station โดย รถไฟ การเดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก โอ๊คแลนด์ ไปยัง ไวกาโต
    Air New Zealand, Jetstar Airways.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 540 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก โอ๊คแลนด์ ไป Hamilton Station ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.