อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี

อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
07:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
13:15
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
14:55
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
17:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:25
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี

จาก อรัญประเทศ ถึง ปราจีนบุรี โดย รถโดยสาร

อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
07:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
05:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
07:10
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
05:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
07:50
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
09:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
07:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
09:10
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
07:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
09:50
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
08:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:10
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
08:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
10:50
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
09:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:10
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
09:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
11:50
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
13:15
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
14:55
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:15
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
15:15
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
13:15
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
15:35
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
14:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:30
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
14:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:10
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
14:30
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
16:50
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
17:45
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
15:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
17:25
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
15:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
18:05
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที เร็วที่สุด
17:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:25
กบินทร์บุรี, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
19:45
พระจันทร์่ท่าข้าม, ปราจีนบุรี
อี-ทิกเก็ต ทันที
17:45
อรัญประเทศ
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
20:05
ปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี

ชนิดของการเดินทางระหว่าง อรัญประเทศ และ ปราจีนบุรี

  • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถไฟ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
  • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • แท็กซี่ ไม่พร้อมใช้งาน
  • รถตู้ ไม่พร้อมใช้งาน

เวลา อรัญประเทศ ถึง ปราจีนบุรี

เวลา อรัญประเทศ ถึง ปราจีนบุรี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Aran ด่วน 05:30 - 07:30$ 4.80
Aran ด่วน 07:30 - 09:30$ 4.80
Aran ด่วน 08:30 - 10:30$ 4.80
Aran ด่วน 13:15 - 15:15$ 4.80
Aran ด่วน 14:30 - 16:30$ 4.80
Aran ด่วน 17:45 - 19:45$ 4.80

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

เดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรีอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก อรัญประเทศ ไกลจาก ปราจีนบุรี แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี เป็นระยะทาง 73 ไมล์ส (117 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 73 ไมล์ส (116 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 4.14 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี วิ่ง 24 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง อรัญประเทศ และ ปราจีนบุรี โดย รถบัส การเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 511 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก อรัญประเทศ ไป ปราจีนบุรี ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.