50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Thailand

Thailand has closed all borders for the foreigners, except for business visa holders and diplomats. Many trips are not bookable right now.
Please check for the latest updates or contact the Thai embassy in your country.

จาก อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ โดย รถบัส

05:30
อรัญประเทศ
09:50
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
07:30
อรัญประเทศ
11:50
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:15
อรัญประเทศ
12:35
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
08:30
อรัญประเทศ
13:00
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
อรัญประเทศ
14:00
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:45
อรัญประเทศ
14:15
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:15
อรัญประเทศ
17:45
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:30
อรัญประเทศ
19:00
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:35
อรัญประเทศ
20:05
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:45
อรัญประเทศ
20:15
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:45
อรัญประเทศ
22:30
หมอชิต, กรุงเทพฯ
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก ตลาดโรงเกลือ ถึง กรุงเทพฯ โดย รถตู้

07:00
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
12:30
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:00
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
15:30
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
17:30
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
ตลาดโรงเกลือ, อรัญประเทศ
20:30
สำนักงานทราเวล มาร์ท วอเตอร์เกท, กรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก อรัญประเทศ ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
5ชั่วโมง 1นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก อรัญประเทศ ถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 10นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อรัญประเทศ
เวลา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Aranyaprathet Thai Border ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Aranyaprathet Thai Border
เวลา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Aranyaprathet Thai Border ถึง กรุงเทพฯ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Aranyaprathet Thai Border
เวลา
จุดรับส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ

เวลา อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum Comfort ตลอดเวลา฿ 4,400
Glassflower Comfort ตลอดเวลา฿ 3,524
Aran Express 07:30 – 11:50฿ 329
Aran Express 08:15 – 12:35฿ 329
Travel Mart Watergate Regional 14pax 10:00 – 15:30฿ 329

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ

JK
รถบัส ด่วน, Aran, 10 ส.ค. 2019
We had a very comfortable ride. We arrived early and the company was accommodating and offered us a convenient option to be at our destination earlier than we thought. Thank you!
GV
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 9 ส.ค. 2019
Very good driver and nice Van Very satisfied of trip
4.1
11 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
55%
4
27%
3
0%
2
9%
1
9%

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถบัส
  • รถตู้
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถตู้ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ THB 5,720 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะ รถบัส เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง THB 239 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก อรัญประเทศ ถึง กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 171 ไมล์ (275 กิโลเมตร) จาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 137 ไมล์ (219 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ?

ถ้าคุณเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 6 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Aran (แอร์อรัญพัฒนา): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 239 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 5,720 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 239 บาท จนถึง THB 239 บาท;
  • ตั๋วรถตู้ : THB 329 - THB 329;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 3,524 บาท ไปจนถึง THB 5,720 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก อรัญประเทศ ไปที่ กรุงเทพฯ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 05:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 15:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 7 เที่ยวต่อวัน.
  • รถตู้จาก อรัญประเทศ ไป กรุงเทพฯ มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 4 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 3,524 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก อรัญประเทศ ไปยัง กรุงเทพฯ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: