จาก อาปูเลีย (อิตาลี)

แอลเบเนีย

ออสเตรีย

เบลเยี่ยม

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฝรั่งเศส

ฮังการี

ไอร์แลนด์

ลัตเวีย

ลักเซมเบิร์ก

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

โปแลนด์

โรมาเนีย

สวิตเซอร์แลนด์

ตุรกี

เวเนซุเอลา