อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ โดย เรือเฟอร์รี่, รถตู้

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
โรงแรมใดก็ได้ในกระบี่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที 

จาก ท่าเรืออ่าวน้ำเมา ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
10:00
ท่าเรืออ่าวน้ำเมา, กระบี่
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 45นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:55
อ่าวนาง
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 35นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
อ่าวนาง
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
อ่าวนาง
15:15
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:55
อ่าวนาง
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 50นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก Ao Nang Any hotel ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
Ao Nang Any hotel
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 

จาก ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:15
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
2ชั่วโมง 5นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
13:40
ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
2ชั่วโมง 5นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก ไร่เลย์ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ไร่เลย์
15:15
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ไร่เลย์
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก หาดอ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
หาดอ่าวนาง
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง
รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:00
กระบี่ อ่าวนาง
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
 
11:00
กระบี่ อ่าวนาง
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก กระบี่ อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
กระบี่ อ่าวนาง
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก หาดคลองม่วง ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
หาดคลองม่วง, อ่าวนาง
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก ตัวเมืองกระบี่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

06:30
ตัวเมืองกระบี่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที 
 
07:00
ตัวเมืองกระบี่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
08:15
ตัวเมืองกระบี่
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
10:15
ตัวเมืองกระบี่
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
5ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
12:00
ตัวเมืองกระบี่
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก ตัวเมืองกระบี่ ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย แท๊กซี่+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
ตัวเมืองกระบี่
13:00
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
13:30
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15:15
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
12:30
เกาะหลีเป๊ะ
3ชั่วโมง 30นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
16:00
เกาะหลีเป๊ะ
7ชั่วโมง
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15:15
เกาะหลีเป๊ะ
6ชั่วโมง 15นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
11:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
4ชั่วโมง 45นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
15:00
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
15:45
เกาะหลีเป๊ะ
45นาที
eTicket  รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าเรือคลองจิหลาด ถึง เกาะหลีเป๊ะ โดย เรือเฟอร์รี่

09:05
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
13:30
Koh Lipe Pattaya Beach
4ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 
09:05
ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่
13:30
Koh Lipe Pattaya Beach
4ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน 

เวลา อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ

เวลา อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ
Transport NameRoute Timeราคา
Tigerline Travel Speedboat 07:55 – 12:30฿ 1,950
Smart En Plus Speedboat 06:00 – 13:00฿ 1,150
Jolly Travel High Speed Ferry 06:00 – 13:30฿ 1,000
Tigerline Travel Speedboat 08:00 – 12:30฿ 1,950
Tigerline Travel Speedboat 10:00 – 15:45฿ 1,950

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ

3.8
68 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
38%
4
32%
3
10%
2
9%
1
10%
DM
2
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 20 ต.ค. 2019
I specified during my booking that I was staying at the Phulay Bay. They charged me and extra $600THB upon arrival because it was “too far”. On top of that, the boat I booked was supposed to go straight to Koh Lipe. Instead it stopped at two other islands for people to get off and take pictures... that was not stated in any of the details I received. Made for a very long trip.
SE
5
ferry Speedboat, Smart En Plus, 22 ส.ค. 2019
Being from UK this bus / boat service is very different to our own system. That said, apart from a 15 minute delay in pick up, it was a smooth and efficient journey.
KM
5
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 13 ส.ค. 2019
Very well organized. A comfortable van took us to the Pak Bara Pier. Since the sea was quite rough, the boat trip was a kind of an ordeal, but that was beyond the control of Jolly Travel!
LE
5
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 17 พ.ค. 2019
Straightforward journey, boat takes approx 1hr15 mins so arrival at 1245. The speedboat is very bumpy but gets you to paradise quickly
AM
4
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 29 เม.ย. 2019
Driver was punctual although drove like a crazy person (but I suspect that's the Thai style), speedboat took 1ht or so lo get than expected as made 2 stops (was supposed to be direct). Still, everything went smoothly!
FR
2
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 2 เม.ย. 2019
Standard arrival time is 2.30h later than stated. False advertisement.
DR
3
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 25 มี.ค. 2019
Todo impecable, el único problema y por el cual pongo 3 estrellas. Es que supuestamente llegábamos 12.30 y llegamos 14.30 ya que se salió 30 minutos tarde que eso no me molesta. Si no que se hicieron 2 paradas de 15 mintuso en otras islas para sacar fotos.
NB
4
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 12 มี.ค. 2019
Todo muy bien salvo que no avisan que el ferry hace parada turistica en 2 islas en el.medio lo que hace q se retrase 2 hs la llegada a lipe. Todo lo demas 10 puntos.
SZ
4
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 7 มี.ค. 2019
We would prefer transfer by boat right to Koh lipe without stops on the other islands..
TD
4
ferry Speedboat, Tigerline Travel, 24 ก.พ. 2019
I was worried about traveling with this company after I read a lot of bad reviews. I was picked up late and couldn’t get ahold of the company- the two numbers I could find for them. Luckily I met someone else waiting and they ended up finding a different number and we could get through- having to call 2 times to ask how much longer they’d be. Figured we’d be late for the ferry, we were not and had 20 minutes to get snacks and go to the bathroom before we boarded the speed boat. It was comfortable, spacious and a fast painless ride to Koh Lipe, we were there right on time.
CA
5
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 18 ม.ค. 2019
The trip was ok, we arrive 1 hour later than was expected but it wasn’t problem for us.
DS
5
ferry Speedboat, Smart En Plus, 17 ม.ค. 2019
Well organized. Pick-up on time, the van part of the trip had one stop at a gas station to stretch our legs. Speedboat was nice and made two stops at islands along the way with some time for us to look around
LT
3
ferry High Speed Ferry, Tigerline Travel, 8 ธ.ค. 2018
Would have like to know the travel time on the bus to pier. We were on a high speed boat like the one we took for tours. Not the high speed ferry in the picture.
MV
5
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 5 ต.ค. 2019
Everything worked as paid for
GV
5
ferry High Speed Ferry, Jolly Travel, 5 เม.ย. 2019
Perfect!!!

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 2,350 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 950 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก อ่าวนาง ถึง เกาะหลีเป๊ะ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 234 ไมล์ (375 กิโลเมตร) จาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 112 ไมล์ (180 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ?

ถ้าคุณเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 นาที จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Jolly Travel (บริษัท จอลลี่ จำกัด): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 950 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เรือเฟอร์รี่ - a one-way เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 2,350 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ:

 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 950 - THB 1,950. รอบรถออกเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 06:00 นาฬิกา ที่ Ao Nang Beach จนถึง 10:15 นาฬิกา ที่ Krabi Town Hotel Transfer
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 950 - THB 1,950. รอบรถออกเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 07:00 นาฬิกา ที่ Krabi Airport จนถึง 10:15 นาฬิกา ที่ Krabi Airport
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 1,950 บาท จนถึง THB 2,350 บาท.
 • charter+van+ferry ราคาตั๋ว: THB 2,150 - THB 2,150. รอบรถออกเดินทางจาก อ่าวนาง ไป เกาะหลีเป๊ะ มีตั้งแต่ 07:00 นาฬิกา ที่ Klong Muang beach จนถึง 07:00 นาฬิกา ที่ Klong Muang beach

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก อ่าวนาง ไปที่ เกาะหลีเป๊ะ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 7 โดย van+ferry จาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 07:00 โมง จาก Krabi Airport จนถึงเวลา 10:15 ที่ Krabi Airport
 • เส้นทาง 6 โดย charter+ferry จาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 06:00 โมง จาก Ao Nang Beach จนถึงเวลา 10:15 ที่ Krabi Town Hotel Transfer
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 1 โดย charter+van+ferry จาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ออกเดินทางตั้งแต่ 07:00 โมง จาก Klong Muang beach จนถึงเวลา 07:00 ที่ Klong Muang beach

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก อ่าวนาง ไปยัง เกาะหลีเป๊ะ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 743 เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 152 เลือกเดินทางโดย van+ferry
 • 70 โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 35 เลือกเดินทางโดย charter+van+ferry