50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Aman Jaya Ipoh ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

11:00
Aman Jaya Ipoh
14:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Aman Jaya Ipoh
15:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Aman Jaya Ipoh
15:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Aman Jaya Ipoh
15:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Aman Jaya Ipoh
18:05
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:30
Aman Jaya Ipoh
16:45
Terminal Bus Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
Aman Jaya Ipoh
19:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:30
Aman Jaya Ipoh
00:05
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:45
Aman Jaya Ipoh
00:20
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:00
Aman Jaya Ipoh
00:35
Butterworth Penang
3ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Ipoh ถึง รัฐปีนัง โดย รถไฟ

#9122
KTM
00:29
Ipoh
02:15
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 46นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9124
KTM
01:11
Ipoh
02:59
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 48นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9102
KTM
13:56
Ipoh
15:40
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 44นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9104
KTM
17:11
Ipoh
18:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 44นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9322
KTM
20:17
Ipoh
22:02
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9422
KTM
20:49
Ipoh
22:39
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 50นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9422
KTM
20:49
Ipoh
23:22
Tasek Gelugor, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 33นาที
 รับรหัสการจองทันที
#9106
KTM
23:11
Ipoh
00:55
บัตเตอร์เวอร์ธ, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 44นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก AmanJaya Ipoh ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

08:45
AmanJaya Ipoh
10:50
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
09:15
AmanJaya Ipoh
11:25
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
AmanJaya Ipoh
12:05
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
AmanJaya Ipoh
12:10
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
AmanJaya Ipoh
12:35
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
AmanJaya Ipoh
12:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
AmanJaya Ipoh
12:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
AmanJaya Ipoh
14:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
AmanJaya Ipoh
14:35
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
AmanJaya Ipoh
14:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:15
AmanJaya Ipoh
17:25
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:00
AmanJaya Ipoh
18:05
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
AmanJaya Ipoh
19:05
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
AmanJaya Ipoh
19:10
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
AmanJaya Ipoh
19:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
AmanJaya Ipoh
19:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:30
AmanJaya Ipoh
19:35
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
AmanJaya Ipoh
20:10
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:00
AmanJaya Ipoh
20:05
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
AmanJaya Ipoh
20:40
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:30
AmanJaya Ipoh
20:35
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:45
AmanJaya Ipoh
21:55
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Jalan Bendahara Ipoh ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

08:15
Jalan Bendahara Ipoh
10:45
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:45
Jalan Bendahara Ipoh
11:15
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Jalan Bendahara Ipoh
12:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Jalan Bendahara Ipoh
14:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:45
Jalan Bendahara Ipoh
17:15
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
15:30
Jalan Bendahara Ipoh
18:00
Butterworth, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:00
Jalan Bendahara Ipoh
19:30
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:15
Jalan Bendahara Ipoh
21:45
Sungai Nibong, รัฐปีนัง
2ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Jalan Bendahara Kuala Kangsar ถึง รัฐปีนัง โดย รถบัส

10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
11:59
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
11:59
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
11:59
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
11:59
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:00
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
12:30
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
13:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:30
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
14:00
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
18:45
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
20:15
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:45
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:15
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:45
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:45
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:45
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:45
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:45
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:15
Jalan Bendahara Kuala Kangsar, รัฐเประ
22:44
Butterworth Penang
1ชั่วโมง 29นาที
 รับรหัสการจองทันที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 975 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

22 เม.ย. 2019
bus Express, Sri Maju Group
★★★★★
Great Service!
8 มี.ค. 2019
train #9102 ETS Platinum, KTM
★★★★☆
Smooth trip with no issues at all, would have given 5 stars if the seat would have been in driving direction, riding backwards on a train is weird.
28 ก.พ. 2019
train #9102 ETS Platinum, KTM
★★★★★
Train on time. Comfortable journey. Friendly staff
12 ก.พ. 2019
bus Express, Sri Maju Group
★★★☆☆
The bus got us there 90 minutes later than stated on the website
8 ก.พ. 2019
train #9102 ETS Platinum, KTM
★★★★☆
Clean and on time. Train was a bit cold so dress for it or bring a blanket. It would be nice if you could choose seats in the direction you're going. Only downside was that we we're traveling with 2 kids and none of our seats were together but other passengers we're willing to change seats so we could stay close to our kids.
7 ก.พ. 2019
bus Express, Sri Maju Group
★★★☆☆
Out trip arrived at Penang 40 minutes later than scheduled.
2 ก.พ. 2019
bus Express, Unititi Express
★★★★★
Good driver nice ride
28 ม.ค. 2019
bus Express, Sri Maju Group
★★★★☆
Seats not comfortable. No help loading luggage
19 ม.ค. 2019
train #9102 ETS Platinum, KTM
★★★★★
Train on time. Very confortable.
6 ม.ค. 2019
train #9102 ETS Platinum, KTM
★★★★☆
Punctual and clean. I would only repeat what others have said about rear facing seats and restricted views from window seats. It’s a disappointment when you look forward to seeing a new country from the train and only see a tiny part.
4 ม.ค. 2019
bus Express, Sri Maju Group
★★★★★
Overall perfect just we arrived 20 min later that the expected hour which is not too bad. The bus was clean and the driver very professionnel
30 ธ.ค. 2018
bus Express, Sri Maju Group
★★★★★
Very comfortable and easy ride for the two and a half hour trip.
20 ธ.ค. 2018
bus Express, Sri Maju Group
★★★★★
Good drive.
10 ธ.ค. 2018
train #9322 ETS Gold, KTM
★★★★☆
The train arrived on time. The cleanliness is not the best as there are coffee stains on the table, but good enough and comfortable.
20 ส.ค. 2018
bus VIP, Transnasional
★★★★★
Comfort...
21 ก.ค. 2018
bus Express, Sri Maju Group
★★★☆☆
Lots of delay
22 มิ.ย. 2018
bus Express, Transnasional
★★★★★
Good service
15 พ.ค. 2018
bus Express, Transnasional
★★☆☆☆
Bus old and very noisy(squeaky) and bouncy, otherwise trip OK

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

จะเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • รถบัส
  • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถไฟ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ MYR 46.58 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ MYR 15.31 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Aman Jaya Ipoh ถึง รัฐปีนัง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 112 ไมล์ (180 กิโลเมตร) จาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 71 ไมล์ (113 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง?

ถ้าคุณเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 4 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Transnasional MY: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MYR 15.31 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถไฟ - a one-way รถไฟ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MYR 46.58 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไป รัฐปีนัง:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ MYR 15.00 บาท จนถึง MYR 24.00 บาท;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ MYR 35.00 บาท จนถึง MYR 47.00 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Aman Jaya Ipoh ไปที่ รัฐปีนัง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:15 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 20:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 35 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 8 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Aman Jaya Ipoh ไปยัง รัฐปีนัง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 965 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
  • 35 เลือกเดินทางด้วยรถบัส