อมานจายา อีโปห์ ไป ที่สูงแคเมอรอน โดย รถบัส
50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
Loading seats data...
รับรหัสการจองทันที Recommended
12:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
15:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที Recommended
18:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
21:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที Recommended
09:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
12:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง

จาก อมานจายา อีโปห์ ถึง ที่สูงแคเมอรอน โดย Buses

รับรหัสการจองทันที
08:00
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
10:45
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที Recommended
09:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
12:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
Unititi Express
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
10:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3
12:50
ที่สูงแคเมอรอน, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที
11:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
14:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที Recommended
12:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
15:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที
15:00
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
17:45
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
Unititi Express
รับรหัสการจองทันที เร็วที่สุด
15:45
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3
18:05
ที่สูงแคเมอรอน, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที
16:00
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
18:45
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที
17:00
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
19:45
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง
รับรหัสการจองทันที Recommended
18:30
อมานจายา อีโปห์
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 45นาที ในการเดินทางโดยรถบัส ในชั้น ด่วน
3.7
21:15
ทานาห์ ราตา, รัฐปะหัง

เวลา อมานจายา อีโปห์ ถึง ที่สูงแคเมอรอน

เวลา อมานจายา อีโปห์ ถึง ที่สูงแคเมอรอน
Transport NameRoute Timeราคา
Perak Transit Ekspres ด่วน 08:00 - 10:45MYR 24
Unititi Express ด่วน 10:30 - 12:50MYR 26
Perak Transit Ekspres ด่วน 11:30 - 14:15MYR 24
Perak Transit Ekspres ด่วน 12:30 - 15:15MYR 24
Perak Transit Ekspres ด่วน 15:00 - 17:45MYR 24
Unititi Express ด่วน 15:45 - 18:05MYR 26
Perak Transit Ekspres ด่วน 16:00 - 18:45MYR 24
Perak Transit Ekspres ด่วน 18:30 - 21:15MYR 24

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย