จาก อาลิกันเต (สเปน)

แอลจีเรีย

ออสเตรีย

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฟินแลนด์

ลิทัวเนีย

โรมาเนีย

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย