50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in India

Indian Railways suspended reservations until 14-Apr-2020. All passenger flights have been stopped.
All existing visas issued to nationals of any country suspended till April 15. If you are in India, you can still travel. 24x7 helpline for queries: 011-24300666, email: support.covid19-boi@gov.in

จาก ป้อมอัครา ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:05
ป้อมอัครา
09:30
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:05
ป้อมอัครา
09:30
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
06:30
ป้อมอัครา
12:05
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
07:30
ป้อมอัครา
13:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:30
ป้อมอัครา
13:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:30
ป้อมอัครา
13:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:30
ป้อมอัครา
13:00
ชัยปุระ
5ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
10:30
ป้อมอัครา
17:30
ชัยปุระ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:30
ป้อมอัครา
17:30
ชัยปุระ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:30
ป้อมอัครา
17:30
ชัยปุระ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:30
ป้อมอัครา
17:30
ชัยปุระ
7ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
ป้อมอัครา
18:50
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
ป้อมอัครา
18:50
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:50
ป้อมอัครา
18:50
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
18:20
ป้อมอัครา
23:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
19:00
ป้อมอัครา
23:55
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:00
ป้อมอัครา
23:55
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:00
ป้อมอัครา
23:55
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
20:10
ป้อมอัครา
00:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:10
ป้อมอัครา
00:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:10
ป้อมอัครา
00:35
ชัยปุระ
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
20:30
ป้อมอัครา
02:50
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:30
ป้อมอัครา
02:50
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 

จาก ป้อมอัครา ถึง Gandhinagar Jaipur โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

14:50
ป้อมอัครา
18:16
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
3ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
14:50
ป้อมอัครา
18:16
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
3ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 
14:50
ป้อมอัครา
18:16
Gandhinagar Jpr, Gandhinagar Jaipur
3ชั่วโมง 26นาที
คืนเงิน 

จาก อัคระ คันทท์ ถึง ชัยปุระ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

06:25
อัคระ คันทท์
12:40
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:25
อัคระ คันทท์
12:40
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:25
อัคระ คันทท์
12:40
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
06:25
อัคระ คันทท์
12:40
ชัยปุระ
6ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:50
อัคระ คันทท์
22:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:50
อัคระ คันทท์
22:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:50
อัคระ คันทท์
22:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
17:50
อัคระ คันทท์
22:50
ชัยปุระ
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 
22:10
อัคระ คันทท์
02:10
ชัยปุระ
4ชั่วโมง
คืนเงิน 

จาก อักกรา ถึง ชัยปุระ โดย รถบัส

17:00
อักกรา
23:00
ชัยปุระ
6ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเคเรีย (AGR) ถึง ชัยปุระ (JAI) โดย เที่ยวบิน

#AI9688
08:55
AGR ท่าอากาศยานเคเรีย, อัคระ
09:55
JAI ท่าอากาศยานซันกาเนียร์, ชัยปุระ
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AI9688
11:40
AGR ท่าอากาศยานเคเรีย, อัคระ
12:35
JAI ท่าอากาศยานซันกาเนียร์, ชัยปุระ
55นาที
ทันที 
 

จาก อักกรา ถึง ชัยปุระ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
อักกรา
เวลา
Jaipur via ChandBaori stepwell
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อักกรา
เวลา
เมืองไจปูร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อักกรา
เวลา
Jaipur via ChandBaori stepwell
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
อักกรา
เวลา
เมืองไจปูร์
4ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา อัคระ ถึง ชัยปุระ

เวลา อัคระ ถึง ชัยปุระ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India Van Family 6 ตลอดเวลา₹ 7,841

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก อัคระ ถึง ชัยปุระ

P
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 22 มี.ค. 2020
Very good.
AR
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 2 มี.ค. 2020
O trem atrasou 3 horas e não teve nenhum serviço a bordo, cheguei a noite e precisei andar para achar meu hotel, muito ruim
AI
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
It was nice trip
SB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 มี.ค. 2020
Trains are great. All the paperwork was in order. (We booked 3 trains via 12go and all were great) only issue we had is that whilst we had tickets with seat numbers together the seating on one of the trains wasn’t reflective of European trains and we were actually sat a couple of rows apart. We were able to swap with people so all was fine but be aware of this. Would use and recommend 12go as great service and would use trains again it was a great experience
ID
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 28 ก.พ. 2020
Slower than I imagined. The air conditioning fans were blowing directly on me - now the day after I have a sore throat and little voice.
EB
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 17 ก.พ. 2020
Train was on time both times. But first time, bought seats together and had to seat separated (seats were 61 and 62 but both alleys). Second time the seats were together but in the middle. Never got chance to get window and be able to enjoy the journey and see the landscapes. Really would appreciate to choose my own seats.
TC
รถไฟ #12195 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 3 ก.พ. 2020
Very convenient to just arrive at the station and enter the train. Only not a 5 for the train's comfort, which lacked some.
SB
รถไฟ ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 25 ธ.ค. 2019
Nothing to complain about. Easy reservation, train trip without problems.
MS
รถไฟ #22988 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 23 ธ.ค. 2019
Less space for luggage
MH
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 21 ธ.ค. 2019
No free food.. buy couple seat but need to sit separately.. as information, train will at platform 4. Come early because you need to across bridge at the station..
SO
รถไฟ #12403 ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2, Indian Railways, 20 ธ.ค. 2019
Really good and everything is as per the schedule.no doubts about using this facility again
CJ
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, TravelODesk India, 20 ธ.ค. 2019
12GoAsia made this transfer effortless and worry free. Would recommend them for any bookings you need to make in India.
JS
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 14 ธ.ค. 2019
No complains at all. Right on schedule. 5 stars is almost impossibel...it’s like an A on school
HJ
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 12 ธ.ค. 2019
Train left on time and comfortable thank you
SM
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 1 ธ.ค. 2019
Everything ok!! But it was 3 hours late, what is normal in India I guess
MS
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 30 พ.ย. 2019
Smooth trip.
ES
รถไฟ #22988 ตู้นั่งติดพัดลม, Indian Railways, 26 พ.ย. 2019
12GoAsia was such a helpful site for navigating the complex system of Indian Train Ticket Booking! Would really recommend.
GP
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, TravelODesk India, 23 พ.ย. 2019
The driver collected us on time was a safe driver however had difficultly finding our hotel in Jaipur and had to stop many times to ask for directions.Drivers need to be given a map of Jaipur, GPS in the car or access to the Internet to help them.
KY
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, TravelODesk India, 23 พ.ย. 2019
The drive was very comfortable and safe! Nagendra was very kind and considerate, asking if I wanted snack/restroom stops, and made sure to get me safely from hotel to hotel!
KP
รถไฟ #22988 ตู้นั่งปรับอากาศ, Indian Railways, 21 พ.ย. 2019
Train was 2 hours delayed.. no reason given.
3.4
188 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
27%
4
29%
3
20%
2
7%
1
18%

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 9,901 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 510 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก อัคระ ถึง ชัยปุระ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 195 ไมล์ (313 กิโลเมตร) จาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 156 ไมล์ (250 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก อัคระ ไป ชัยปุระ?

ถ้าคุณเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 510 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 9,901 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก อัคระ ไป ชัยปุระ:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 510 บาท จนถึง INR 1,960 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 1,735 บาท จนถึง INR 1,735 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 6,176 บาท ไปจนถึง INR 9,901 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก อัคระ ไปที่ ชัยปุระ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 29 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ มีไฟลท์ประมาณ 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก อัคระ ไป ชัยปุระ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 1,735 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ Air India (Air India)

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 6,176 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก อัคระ ไปยัง ชัยปุระ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: