50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก กันตัง ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

12:40
กันตัง, ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 55นาที
 คืนเงิน
12:40
กันตัง, ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 55นาที
 คืนเงิน
12:40
กันตัง, ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 55นาที
 คืนเงิน

จาก ตรัง ถึง กรุงเทพ โดย รถไฟ

13:25
ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
13:25
ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
13:25
ตรัง
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
16ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
17:25
ตรัง
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน
17:25
ตรัง
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
15ชั่วโมง 10นาที
 คืนเงิน

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย