พนมเปญ

106 - 108, St. 230

โดยสารขาออก - 01:33

ต้นทาง ปลายทาง โดยสารขาออก โดยสารขาเข้า
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 06:00 12:00
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 08:30 14:30
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 11:30 17:30
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 10:00 16:30
พนมเปญ Ho Chi Minh City Sinh 15:30 21:30

สถานีใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
รถบัส Phnom Penh Kumho 0.0
รถบัส Phnom Penh Virak Buntham olympic 0.3
รถบัส Orussey Market, พนมเปญ 0.9
รถตู้ Orussey Market, พนมเปญ 0.9