ภูเก็ต - ภูเก็ต

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Phuket Town Hotel Transfer

ขาออก - 22:58

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
ภูเก็ต กระบี่ อ่าวนาง 06:30 15:00
ภูเก็ต กระบี่ อ่าวนาง 09:00 16:30
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 11:30
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ 00:00 11:30
ภูเก็ต ชุมพร 00:00 06:30
ภูเก็ต ชุมพร 00:00 06:30
ภูเก็ต ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 11:50
ภูเก็ต ท่าอากาศยานดอนเมือง 00:00 11:50
ภูเก็ต ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก 06:30 09:00
ภูเก็ต ท่าเรือหาดยาว, ตรัง 06:30 12:00
ภูเก็ต หัวหิน 00:00 09:00
ภูเก็ต หัวหิน 00:00 09:00
ภูเก็ต หัวหิน 00:00 09:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต เขาหลัก 00:00 02:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:30
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:30
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก 00:00 03:00
ภูเก็ต ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 06:30 08:15
ภูเก็ต ท่าเรือคลองเหีย, เกาะยาวใหญ่ 09:00 14:30
ภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 06:30 13:30
ภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด, กระบี่ 09:00 15:00
ภูเก็ต เกาะบุโหลนเล 06:30 14:30
ภูเก็ต เกาะจำ 06:30 09:45
ภูเก็ต เกาะจำ 09:00 12:45
ภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 06:30 11:30
ภูเก็ต หาดเกาะกระดาน 09:00 14:00
ภูเก็ต เกาะลันตา 00:00 05:00
ภูเก็ต เกาะลันตา 00:00 05:00
ภูเก็ต เกาะลันตา 00:00 05:00
ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 06:00 09:30
ภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 06:30 10:00
ภูเก็ต ท่าเรือศาลาด่าน 08:30 12:00
ภูเก็ต Koh Lanta Saladan Pier 09:00 12:15
ภูเก็ต เกาะเหลาเหลียง 06:30 13:45
ภูเก็ต เกาะลิบง 06:30 13:15
ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 06:30 12:30
ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 09:00 15:45
ภูเก็ต เกาะหลีเป๊ะ 09:00 15:45
ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 06:30 11:45
ภูเก็ต ท่าเรือเกาะมุก 09:00 14:15
ภูเก็ต เกาะไหง 06:30 11:15
ภูเก็ต เกาะไหง 09:00 13:45
ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 06:30 14:30
ภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ 09:00 16:00
ภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 06:30 14:30
ภูเก็ต ตัวเมืองกระบี่ 09:00 16:00
ภูเก็ต ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 06:30 08:15
ภูเก็ต ท่าเรือมาโนห์, เกาะยาวน้อย 09:00 14:30
ภูเก็ต Natai Beach, พังงา 00:00 01:20
ภูเก็ต Natai Beach, พังงา 00:00 01:20
ภูเก็ต Natai Beach, พังงา 00:00 01:20
ภูเก็ต ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 05:30
ภูเก็ต ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 05:30
ภูเก็ต ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 06:00
ภูเก็ต ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 06:00
ภูเก็ต ท่าเรือปากรา, สตูล 00:00 06:00
ภูเก็ต สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
ภูเก็ต สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
ภูเก็ต สนามบินภูเก็ต 00:00 01:00
ภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 12:00 14:00
ภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 17:00 19:00
ภูเก็ต เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 03:20
ภูเก็ต เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 03:20
ภูเก็ต เขื่อนรัชประภา, สุราษฎร์ธานี 00:00 03:20
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 00:00 04:20
ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี 00:00 04:20
ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 11:35
ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 00:00 11:35
ภูเก็ต ท่าเรือเทลากา มารินา, ลังกาวี 06:30 17:00
ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 06:30 09:15
ภูเก็ต ท่าเรือ ต้นไทร 09:00 11:45
ภูเก็ต ตรัง 00:00 04:30
ภูเก็ต ตรัง 00:00 04:30
ภูเก็ต ตรัง 00:00 04:20
ภูเก็ต ตรัง 00:00 04:20