เมืองเชียงใหม่ - เมืองเชียงใหม่

คุณสามารถเรียกแท็กซี่ที่จุดไหนก็ได้ของ Chiang Mai town

ขาออก - 16:15

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เมืองเชียงใหม่ Khao San Jolly Travel, กรุงเทพ 18:00 05:30
เมืองเชียงใหม่ Aya Service Pai 16:30 20:00
เมืองเชียงใหม่ Aya Service Pai 17:30 21:00

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เดย์ทริป Daytrip Chiang Mai 0.0
เดย์ทริป Earth Eco Tour office, เชียงใหม่ 0.0