เลย - เลย

Charoen Rat 5, Kut Pong, Loei 42000, Thailand

ขาออก - 18:00

ต้นทาง ปลายทาง ขาออก โดยสารขาเข้า
เลย หมอชิต, กรุงเทพ 18:30 02:10
เลย หมอชิต, กรุงเทพ 19:00 02:40
เลย หมอชิต, กรุงเทพ 19:30 03:10
เลย หมอชิต, กรุงเทพ 21:10 04:50
เลย หมอชิต, กรุงเทพ 19:00 04:50

สถานีที่ใกล้ที่สุด

ประเภท ชื่อ กิโลเมตร
เที่ยวบิน LOE สนามบินเลย 3.5
รถบัส วังสะพุง, เลย 20.5