ซื้อตั๋ว Tigerline Travel

กระบี่ - เกาะจำ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:15
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:15
กระบี่ - เกาะพีพี
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:15, 10:00, 12:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:15, 11:00
กระบี่ - เกาะลันตา
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:15, 09:30, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:15, 11:00
กระบี่ - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:15, 09:30, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 08:15, 09:00, 10:00, 10:15, 11:00, 12:00
ตรัง - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
10:30, 11:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
11:00, 11:30, 11:50, 12:00, 13:00
ภูเก็ต - เกาะพีพี
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
07:00, 07:01, 07:31, 08:00, 09:01, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00
ภูเก็ต - เกาะลันตา
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
07:00, 07:01, 07:30, 07:31, 08:00, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:00
ภูเก็ต - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
07:00, 07:01, 07:30, 08:00, 09:01, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 11:00
ภูเก็ต - ไร่เลย์
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
07:00, 07:30, 07:31
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
06:30, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 11:00
ลังกาวี - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:30, 09:00, 13:30, 14:00, 14:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 14:00
หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
08:00, 11:30, 13:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 08:30, 09:30, 11:30, 12:00, 13:30
อ่าวนาง - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
06:30, 09:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
07:00, 08:00, 09:00, 09:55, 10:00, 11:00
เกาะจำ - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
12:45
เกาะพีพี - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
10:30, 15:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
13:30, 14:00
เกาะพีพี - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
16:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
11:15, 11:45, 13:00, 16:30, 17:30
เกาะพีพี - เกาะลันตา
ค้นหาตั๋ว
09:15, 11:45
เกาะพีพี - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
09:15, 11:45
เกาะลันตา - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
10:15, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
12:30
เกาะลันตา - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:00, 12:30, 15:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
12:30, 15:30, 16:45
เกาะลันตา - เกาะพีพี
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:00, 12:30, 15:00
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
12:30, 15:30, 16:45
เกาะลันตา - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
07:00, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
08:00, 10:30, 13:00
เกาะลันตา - เกาะไหง
ค้นหาตั๋ว
10:30, 13:00, 13:30
เกาะหลีเป๊ะ - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:30, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30
เกาะหลีเป๊ะ - ตรัง
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:30, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30, 13:00
เกาะหลีเป๊ะ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:00, 09:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30, 13:00
เกาะหลีเป๊ะ - ลังกาวี
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
10:30, 15:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
10:30, 15:30
เกาะหลีเป๊ะ - อ่าวนาง
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:30, 10:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30
เกาะหลีเป๊ะ - เกาะพีพี
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30, 13:00
เกาะหลีเป๊ะ - เกาะลันตา
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:30
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00, 10:30, 13:00
ไร่เลย์ - เกาะหลีเป๊ะ
ค้นหาตั๋ว
เรือเฟอร์รี่ Speed Ferry
09:15
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท
09:00

ความคิดเห็นต่อ Tigerline Travel

3.1
897 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
26%
4
21%
3
16%
2
14%
1
23%
100.0คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 22,948 พอใจกับการบริการจาก Tigerline Travel เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้
SW
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 13 ม.ค. 2020
At the point when changing both from small to speed boat is so confuse. No one give us in formation on queue line.
AM
1
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 ม.ค. 2020
Start with the low expectation that you will already have garnered from other online research, and half it!!! 95 minutes late, no life-vests, overcrowded , expensive (oh and mid trip refuelling with neat petrol in the passenger area !! Enjoy...
NK
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 ม.ค. 2020
Everything went as expected. Polite drivers. Our mini=van driver didn’t speed like crazy or scare us. He was early. Our speedboat driver, the same. Didn’t scare us.
GT
1
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 ม.ค. 2020
they were really slow at the port and quite disorganised, they were more than an hour late. We had to catch another taxi for 400 bahts not to miss our flight
BC
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 ม.ค. 2020
Mede doordat de zee spiegelglad was een uiterst rustige snelle overtocht beleefd. Die 750pk sterke boot was natuurlijk wel een cadeautje als watersport liefhebber!
P
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 24 ม.ค. 2020
First part by van was ok, left 30 minutes early. Speedboat was late (>1 hour behind schedule) and had more people on it than seats. Crew was a bit rude and not careful with our luggage at all
SE
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 24 ม.ค. 2020
Late.
KK
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 23 ม.ค. 2020
Clear pickup point at the airport. Driver come in with a sign. On our way to the boat 1 pickup and with the boat was great with nice view. All on time.
BT
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 22 ม.ค. 2020
Quick line to Lanta!
GG
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 22 ม.ค. 2020
La barca puntuale e veloce, potevamo arrivare con un'ora di anticipo ed invece abbiamo aspettato quasi 2 ore l arrivo di un altra barca e così siamo arrivati con 50 minuti di ritardo
HB
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 22 ม.ค. 2020
Took longer than the ticket said.
KA
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 21 ม.ค. 2020
Very good trip
TM
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 21 ม.ค. 2020
We showed up at the pier at the time specified but there was no one to check in with and no one at the pier knew the company we were waiting for. They were almost an hour late which was concerning because there was no one to communicate with we just had to stand in the sun on the pier hoping someone would show up. Finally someone came walking down the pier asking everyone if they were going to Phuket airport we raised our hand and he just looked at us and turned around and started walking away then yelled come. The only good part was the driver from the port to the airport was very kind and offered to wait for us while our friend arrived and offered to take us all to our hotel.
HF
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 21 ม.ค. 2020
The journey took nearly 2 hours not the 1 hour as advertised. When we arrived in Koh Lanta we weren’t told where we were. We were first told to stay on the boat whilst we could see our luggage coming off. Some people were taken off and put on another boat. And then we were told to get off but not told where we were. Not great.
PR
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 20 ม.ค. 2020
Trip ok, but very confusing check in
AS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 19 ม.ค. 2020
Super.
DK
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 19 ม.ค. 2020
All good
WJ
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 18 ม.ค. 2020
Long ‘ride’ with many stops and hardly enough place to sit
JY
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 18 ม.ค. 2020
There was no information, that we had to change the boats in Koh Lanta. But trip was still ok. Took only 30 minutes more than promised.
JL
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 16 ม.ค. 2020
Little late but worked just fine.
AS
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 16 ม.ค. 2020
Everything ran smoothly. Thank you.
JC
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 15 ม.ค. 2020
The company tigerline was half a hour delay at the airport and 45 to koh phi phi
VF
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 15 ม.ค. 2020
Boat ½ hr late but once we got on, trip was smooth. Transferred at pier to another boat which allowed time for a toilet break. Second boat smaller but good ride.
AS
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 14 ม.ค. 2020
Rather than go direct to Koh Jum as advertised we ended going via Koh Phi Phi and Koh Lanta, using 3 separate boats and waiting for ages at Koh Lanta. Arrived 2.5 hours later than advertised.
JC
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 14 ม.ค. 2020
Very easy to book through the 12go.asia website.
CM
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 13 ม.ค. 2020
Happy Trip in Trang are amazing. I actually went by long tail boat but thank you for organising the transfer
KN
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 12 ม.ค. 2020
Very overcrowded but all else was good.
ST
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 12 ม.ค. 2020
Helpful & fast service!
DS
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 11 ม.ค. 2020
The boat made an added stop. It was headed to Koh Lanta when they got a call to go Phi Phi to combine boats. It took twice the amount of estimated travel time.
TO
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 11 ม.ค. 2020
Took much longer than advertised and had a boat transfer at a pier also not advertised.
MF
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 11 ม.ค. 2020
Timing was out they should run it's at the 11am ferry and its not a speedboat it's a fast ferry.
LK
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 9 ม.ค. 2020
Our boat was an hour late to start with. We had booked to be taken from Koh Lanta to the Ao Mao nam pure, but when we dropped off passengers at another pier, they told us we had to get out, though no one had told us this when we booked the ticket or checked in. We sat in an over packed car and passed our hotel to drop off everyone else before we could be taken where we needed to go.
DK
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 8 ม.ค. 2020
Late more than 1hour
SP
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 8 ม.ค. 2020
Good trip, was a lot of fun. First experience in a speedboat!
GS
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 6 ม.ค. 2020
Overbooked boat, one hour late, no sitting on the boat, no guiding in the pier on the delay..had to call the hotline. Over-over priced ticket for such service.
AH
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 6 ม.ค. 2020
Speedboat has no seaview. What idid expext.
AD
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 5 ม.ค. 2020
I bought 3 tickets from your company for 02.01.2020 from Phuket to Koh Lipe. My complain is that instead of traveling with a speed boat, we were transfered from Koh Lanta with an big old boat, and the trip lasted 8 hours (9:00 leave from Rasada pier and arrived to Koh Lipe at 17:00) instead of 3 an a half, without any explanation. If the decission was for our safety, we appreciate that but we consider that the costs are not according with the comfort. We didn t have the possibility to buy water or any food. We only want to reconsider the price we payed with the discomfort we had I made a complaint on 2.01 and until today 5.01 I have not received any response, so your services are not extra-fine
TG
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 4 ม.ค. 2020
Other boats were late, those made us late. Our boat left over 1.5 hours late. Otherwise very quick.
OF
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 2 ม.ค. 2020
Very very rough ride - our bag nearly flew away and kids were panicking the whole way
MA
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 2 ม.ค. 2020
Could be better if they had a better organisation to load the luggage. But job done.
JA
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 2 ม.ค. 2020
A long haul stopping at many beautiful islands to pick up and drop off people. But tiring.
MS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 1 ม.ค. 2020
Perfekt, ble hentet til avtalt tid, og reisen gikk fortere enn beskrevet! Veldig fornøyd
PK
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 30 ธ.ค. 2019
Bout was overcrowded
ED
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 29 ธ.ค. 2019
Trip was full of stops and had to change boat at Ko Lanta. Despite that, the staff was helpful and the trip relatively smooth
SQ
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 29 ธ.ค. 2019
the boat was supposed to arrive at 12:15... we were at 13:10 at Koh Lanta. The boat left as scheduled at 1100 from phuket. The driver was supposed to pick us up at 900 from a hotel in phuket town. He arrived at 9:40. When i saw his instructions it said: pick up time 1000.
MG
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 26 ธ.ค. 2019
The direct boat from Phuket to Koh Lipe actually makes 5 stops and a boat change in Koh Lanta. The arrival ended up delayed by 1h+. There is no signaling as to where you should wait in Ao Po other than the pier employees saying "stay here", but at least the boat left on time and did have room/life jackets for everyone.
ED
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 24 ธ.ค. 2019
The operators helped a lot with the suitcases etc. the trip was relatively fast. The only downside is that the speedboat is so small it felt very crowded. We also had to change boats at ko Lanta in order to reach ko Lipe
SA
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 24 ธ.ค. 2019
It was fast and good and professional. Next time you could inform that the boat stops to take on more passengers and that it might involve changing boats during the trip.
TC
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 20 ธ.ค. 2019
I had a great trip to Lipe from Phuket. Met some nice people and the Trip although a bit bumpy in some spots it is the open ocean for goodness sakes. Visited some nice spots where I didn’t know beforehand and might go back. Got to Lipe all was good. Chill out you are on holidays people. Take one of those travel neck pillows, download a book and before you know it you will be in a better place than where you were before.
AD
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 14 ธ.ค. 2019
Buona l'organizzazione e la puntualità. Io non soffro io mal di mare, tuttavia la navigazione di due ore mette a dura prova i passeggeri. Credo che una motonave a ponte chiuso sia più idonea al trasporto.
NW
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 14 ธ.ค. 2019
They left our backpack on another island and we had a lot of stress to get it back. In the end we got our backpack but it was slightly damaged
EA
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 12 ธ.ค. 2019
The easiest way to book speedboat tickets between Thai islands.
AB
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 9 ธ.ค. 2019
Great in that the boat is fast and direct- but it was not run professionally at all in how the luggage and people were loaded, communicated with, treated or how the 4 Thai boys ran the boat like a race car with little regard for the passengers, luggage or safety. You were literally flying all over the boat inside. One woman looked back at me and mouthed “help!!”
EA
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 7 ธ.ค. 2019
Good, efficient service
HD
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 6 ธ.ค. 2019
Very good service! The boat is a little bumpy but if you put your important belongings into a drybag everything will be great!
LL
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 1 ธ.ค. 2019
After arriving to Phuket, very confusing on where we should go to get a taxi. At the desk it was written that we were going to a hotel in Patong, however our hotel was further out of Patong and the taxi driver tried to insist that we owed more money even though we'd paid for a transfer to any hotel.
TV
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 27 พ.ย. 2019
Very Nice expierence !
PR
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 พ.ย. 2019
On late half an hour at the start
GL
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 24 พ.ย. 2019
Prompt service and helpful staff
RL
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 20 พ.ย. 2019
Fine service
PH
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 20 พ.ย. 2019
Purchase online easy. Check in was smooth. What wasn’t clear was that it was a change (and wait) of boat in Lanta then dropping off people at different stops along the way. So arrived later than scheduled. The second boat was overcrowded. The crew were ok so no fault there. Perhaps on the online booking there could be more information about the journey (change at x, stopping at y etc)
JP
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 19 พ.ย. 2019
Ferry was an hour late with no explanation as to why. Taxi van not really big enough for all travellers. Squeezed in, just
JR
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 18 พ.ย. 2019
Transfer times ran over what was scheduled; I was waiting over half an hour for pick-up and arrived at Lipe well after time advertised - but not surprising considering there are so many different destinations possible with the same service. I would be totally stressed if I had to get to the airport for example, but I always give an extra day anyway, cos you never know....But thumbs up definitely to the staff co-ordinating the transfers, handling all those suitcases and other luggage, driving the vans and speedboats - they are looking after all the passengers very well and really doing their best in what could be total chaos!
FM
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 18 พ.ย. 2019
It was fine. We were supposed to leave at 10:30 but didn’t leave until 10:50. Arrived at 1:10 rather than 12:30. Quick to get off and through customs though. We had a 14:45 flight from Langkawi and the timing was tight but it worked. A bit of a risk based on other reviews but we seemed to be ok.
KM
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 15 พ.ย. 2019
The boat was 1 hour late picking us up, and it was dirty
CS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 13 พ.ย. 2019
In Krabi, the driver was even there earlier. Everything went smoothly all the way to Koh Bulon. We arrived a bit after the scheduled time, but the speedboat was late at the departure pier and we made several stops on the way.
TT
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 11 พ.ย. 2019
All the staff were very helpful. It was nice to have a van take us all the way from the pier to the train station.
MT
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 11 พ.ย. 2019
Good and fast trip. Just seats not very comfortable and very low (can't see anything from down there...)
CT
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 10 พ.ย. 2019
Boat was one hour late and more people than seats, so 5 or 6 people had to stand
TG
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 8 พ.ย. 2019
The trip started late because of the rain. It suppose to be a direct trip, but it wasn't (stopped in Koh Lanta to take more people and wait for almost 1 hour). It suppose to spend 3 hours, but it took 5 hours to reach Koh Lipe. All luggage stayed in the rain and everything got wet!!
RG
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 3 พ.ย. 2019
I payed 1.550 THB for a DIRECT speedboat from Koh Lanta to Koh Lipe. It was supposed to take 2 hours. Did I made it safely to Koh Lipe? Yes. Was it an express direct trip? NO. The boat was not full, so they told me that they had to make three stops. Well... they made FIVE stops! In one of them we waited for half an hour. We left at 10:40 am and arrived at 15:30... you do the numbers. DO NOT book this more expensive “direct” trip if you are traveling in low season. There is such thing as a direct speedboat if the boat is not full. In addition, it rained the entire trip and the boat didn’t have a waterproof canvas in the ceiling... so it was also raining inside the boat. All of stuff got wet.
MG
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 3 พ.ย. 2019
Every things when very well And on time ..
WF
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 3 พ.ย. 2019
We left 30 minutes late as the boat hadn't arrived yet, but overall it was a nice trip.
FG
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 9 พ.ค. 2019
Una pesadilla ! El viaje de lo peor ....pensé que nos matabanos con lo movido del mar una locura! y tardó cómo 7 horas o más!!!!
AG
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 8 พ.ค. 2019
We book tickets for a ferry from Krabi to Koh Lipe. We werent enough custumers and they sent us by speedboat. I understand the situation but we payed more to travel comfortable. I think the webpage should mention this and also refund the difference in these situations.
TH
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 1 พ.ค. 2019
I was told to be there at least 30 minutes early. The boat arrived 40 minutes later. No pier to board. Some one with a back pack getting off fell over into the water. I was dropped off at the wrong pier. No announcement made regarding the name of the pier we were being dropped off at. The sign of the pier was missing letters. As soon as I discovered it was the wrong pier I could see the boat departing and called to have them return. Operator was not helpful. Had to find another boat to get me to the right pier.
JP
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 28 เม.ย. 2019
Didn’t expect 5star service. Our experience was fine. Journey was fine, quite bumpy. Although we did see peoples luggage get stood on and handled roughly. Very full speedboat!
JV
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 26 เม.ย. 2019
It was very fast, but bote moves a lot
BC
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 25 เม.ย. 2019
Smooth trip, it seemed a little unorganized when the luggage we going on the boats but it all worked out. Our stopover at Phi Phi was quick, and the whole trip was nice. Just could have had a little more room on the boat.
TS
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 21 เม.ย. 2019
Drive too fast in the wawes. Children were womiting
HH
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 19 เม.ย. 2019
Fairly long trip by boat but worth avoiding the hassle of island hopping by land. Only complaint was getting left on the boat for an hour during an in-route puck-up. VERY HOT wish they had let us off the boat while we waited.
MZ
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 15 เม.ย. 2019
The boat was too crowded. Two people did the trip on the floor, and bags were all around.
PP
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 13 เม.ย. 2019
Attente de plus d'une heure a koh phi phi. On lous demande d arriver 30 min avant et le bateau est parti avec 45 min de retard
HL
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 10 เม.ย. 2019
Very good trip
JS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 10 เม.ย. 2019
All very kind and helpful staff
GV
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 8 เม.ย. 2019
Super!!
DV
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 5 เม.ย. 2019
Nous avons réservé un ferry boot speed et nous avons eu un speedboot. + escale de 30 minutes pour changer de seedboot.
AS
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 3 เม.ย. 2019
Awesome
CB
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 31 มี.ค. 2019
Muchas paradas. El mar estaba muy agitado y saltábamos mucho en la lacha.
BA
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 28 มี.ค. 2019
Staff were great but this trip is not for the frail or faint hearted. It is long (approx 6 hours in a speedboat), very noisy & can be bone-jarringly bumpy if the seas are choppy like it was on the day I travelled. Definitely take sea-sickness tablets BEFORE starting your journey, even if you don’t usually get seasick, definitely bring earplugs & definitely go to the toilet beforehand & when you stop at Koh Lanta. Also consider bringing headache tablets like Panadol as the constant noise & bumps could bring on a splitting headache.
WB
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 23 มี.ค. 2019
Boat was 1 hour too late, crew is very passive. No lifevests offered while rough sea and stepping in/out with a small child is a tricky adventure...
MP
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 23 มี.ค. 2019
we made a stop in Koh phi phi which was not on the ticket when I bought it. It made the trip longer and more hectic. Also the ride to Koh lanta the driver was not paying attention and just texting his gf. Which got us off course quite a bit.
ME
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 19 มี.ค. 2019
Have to wait to long time at the pier. Boat was delate.
AP
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 16 มี.ค. 2019
Es un poco incomodo pero estuvo bien
CH
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 14 มี.ค. 2019
Very quick and efficient with helpful staff.
KS
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 9 มี.ค. 2019
Not so bad. But at the beggining they don’t treat Your bags good - they just make scratches, like big ones. Time isn’t them high priority. Nevertheless was’t bad.
IT
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 7 มี.ค. 2019
Båtresan är mycket skumpig men går att stå ut med i 2 timmar. Bussen var sen 1 timme. Bussföraren körde lugnt och ansvarsfullt
KH
5
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 6 มี.ค. 2019
Check in well indicated at pier. Travelled with ease straight through from Koh Phi Phi to Punket Airport.
TM
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Tigerline Travel, 4 มี.ค. 2019
Pickup in airport very good. Boat pickup very unorganized and 2 hours late. Feels like I was lucky to get a boat at all. Will look for others for boat transportation in future.
RP
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Tigerline Travel, 3 มี.ค. 2019
Great boat trip. Staff very friendly.

สถานี Tigerline Travel

ท่าเรือ ต้นไทร ท่าเรือบ้านศาลาด่าน เกาะลันตา เกาะลิบง เกาะหลีเป๊ะ เกาะไหง ท่าเรือรัษฎา ท่าเรือหาดยาว เกาะบุโหลนเล เกาะเหลาเหลียง หาดเกาะกระดาน ท่าเรือเกาะมุก เกาะมุก เกาะกระดาน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต Raggae Bar Koh Lipe ท่าเรือเทลากา มารินา กั๊วะเจ๊ทตี้ Trang Bus Terminal ท่าเรือหาดยาว ท่าเรือศาลาด่าน ท่าเรือราชา ดอนสัก ราชา ท่าอากาศยานกระบี่ สนามบินตรัง แมคโดนัลด์เขาหลัก Khao Sok National Park อ่าวนาง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา สถานีรถไฟตรัง ตรัง ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ภูเก็ต ไร่เลย์ ท่าเรืออ่าวปอ ท่าเรือคลองเหีย ท่าเรือมาโนห์ เกาะจำ Ao Por Pier เขาหลัก Takua Pa any hotel ตัวเมืองกระบี่ หาดคลองม่วง โรงแรมภูเก็ต ตะกั่วป่า ภูเก็ต สนามบินตรัง โรงแรมเมืองกระบี่ ท่าเรือปากรา สถานีรถไฟหาดใหญ่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ กระบี่ อ่าวนาง เกาะลันตา ปากบารา หาดใหญ่ โรงแรมหาดใหญ่ ท่าเรือคลองจิหลาด Koh Lanta Saladan Pier ท่าเรือไร่เลย์ตะวันออก Trang Bus Terminal กระบี่ ท่าเรือเกาะตะรุเตา โรงแรมในเมืองกระบี่ ท่าเรือคลองจิหราด สถานีรถไฟตรัง สนามบินภูเก็ต ท่าเรือคลองจิหลาด เกาะกระดานบีชรีสอร์ต