ซื้อตั๋ว Thai Railways

กรุงเทพ - ชุมพร
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
14:45, 15:10, 17:05, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 14:45, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:29, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:05, 15:10, 19:30, 22:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
05:00, 07:30, 13:00, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
13:00
กรุงเทพ - ตรัง
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:05
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
17:05, 18:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
18:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
17:05, 18:30
กรุงเทพ - ประจวบคีรีขันธ์
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
15:10, 17:05, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:29, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:05, 15:10, 19:30, 22:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:30, 13:00, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
13:00
กรุงเทพ - พิษณุโลก
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
18:10, 19:35
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:45, 18:10, 19:35, 20:10, 22:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
22:00
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:30, 10:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
22:00
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
18:10
รถไฟ ชั้น 3 (ปรับอากาศ)
21:00
รถไฟ วีไอพี ดีลักซ์ (นอน)
19:35
กรุงเทพ - สงขลา
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
15:10
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 15:10, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:10
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
13:00, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
13:00
กรุงเทพ - สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
14:45
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
14:45, 15:10, 17:05, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 14:45, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:05, 15:10, 19:30, 22:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
05:00, 13:00, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
13:00
กรุงเทพ - หนองคาย
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
20:00
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
20:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
20:00, 20:45
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:20, 18:35
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:00
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
20:00
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
20:00, 20:45
กรุงเทพ - หัวหิน
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
14:45, 15:10, 17:05, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 14:45, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:29, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:00, 08:05, 15:10, 19:30, 22:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:30, 13:00, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
09:20, 13:00
กรุงเทพ - หาดใหญ่
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
14:45
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
14:45, 15:10
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:00, 14:45, 15:10, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
13:00, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
15:10, 22:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
13:00, 15:35
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
15:10
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
13:00
กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
20:30
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
20:30, 21:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
10:05, 18:55, 20:30, 21:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
18:55
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
05:45, 09:30, 21:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
06:00, 06:40, 15:20, 22:25
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
20:30
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
15:20
กรุงเทพ - เกาะพะงัน
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
14:45, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
17:35, 18:30
กรุงเทพ - เกาะสมุย
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:05, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
14:45, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
18:30
กรุงเทพ - เกาะเต่า
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
14:45, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
18:30, 19:30
กรุงเทพ - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
18:10
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
18:10, 19:35
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
13:45, 18:10, 19:35, 19:50, 22:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
22:00
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:30, 18:45
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
05:30, 22:00
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
18:10
รถไฟ วีไอพี ดีลักซ์ (นอน)
19:35
ชุมพร - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
20:20
ตรัง - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:25
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
12:40, 17:25
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
12:40
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
12:40
พิษณุโลก - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
06:05
สงขลา - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
17:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
23:57
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
10:45, 20:41
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
10:45, 20:41
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
09:25
หนองคาย - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
19:10
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
19:10
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
19:10
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
07:00, 18:15, 19:10
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
07:00
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
19:10
หาดใหญ่ - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
18:45
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
18:45
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
18:45
อยุธยา - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
23:35
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
23:35
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
23:35
อุบลราชธานี - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
19:00
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
19:00, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
05:30, 19:00, 19:30, 20:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
14:50, 19:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
06:00, 07:00, 08:45, 09:30, 16:50
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
19:00
รถไฟ ชั้น 3 (พัดลม)
09:30
เชียงใหม่ - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ Special Promotion Seats
18:00
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:00, 18:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
15:30, 17:00, 18:00, 18:30
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
15:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:50, 18:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
05:30, 06:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
18:00
รถไฟ วีไอพี ดีลักซ์ (นอน)
17:00
เชียงใหม่ - พิษณุโลก
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:00, 18:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
15:30, 17:00, 18:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
15:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
06:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
18:00
รถไฟ วีไอพี ดีลักซ์ (นอน)
17:00
เชียงใหม่ - อยุธยา
ค้นหาตั๋ว
รถไฟ ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
17:00, 18:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
15:30, 17:00, 18:00
รถไฟ ชั้น 2 นอนพัดลม
15:30
รถไฟ ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
08:50
รถไฟ ชั้น 2 นั่งพัดลม
06:30
รถไฟ ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
18:00
รถไฟ วีไอพี ดีลักซ์ (นอน)
17:00

ความคิดเห็นต่อ Thai Railways

TN
รถไฟ #86 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 6 เม.ย. 2020
Die Zugfahrt von Surat Thani nach Bangkok war wie erwartet. Wenn man sich im Vorfeld ein bisschen informiert, weiß was auf einen zukommt. Positiv gemeint. Wir sind mit der 2.Klasse AC gereist. Die Betten waren beim Einstieg bereits fertig aufgebaut und wenn man nicht gerade größer als 2 Meter ist auch ausreichend und bequem. Im Wagen ist es eher frisch. Wenn man sich die Spaß macht und ein bisschen durch den Zug läuft, weiß man dies sehr zu schätzen. In den nicht klimatisierten Bereichen ist es nämlich heiß und schwül. Ansonsten wird bis ca. 22 Uhr jeweils an den Bahnhöfen im Zug etwas verkauft, danach ist es ruhiger. Angekommen sind wir mit einer Verspätung von ca. 1 1/2 Stunden. War für uns jetzt nicht schlimm. Dies sollte man aber in der Reiseplanung berücksichtigen. Buchung über 12Go war perfekt, schnell und unproblematisch. Achso. Wir waren übrigens mit zwei kleineren Kindern unterwegs (3 und 6 Jahre). Kann ich nur empfehlen. Die reden heute noch über die Zugfahrt und haben während der Fahrt schön geschlafen.
LA
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 30 มี.ค. 2020
Muy buen viaje, recoges los billetes en papel en la misma estación, te los tienen preparados en un sobre. El tren llego con unos 20 minutos de retraso, dentro el espacio es pequeño pero camas cómodas. Hace bastante frío aunque te dejan una colcha para taparte pero tienes que dormir con una sudadera o chaqueta porque sino te congelas. Se mueve bastante el tren porque va rápido pero se puede dormir bien. Recomiendo ir al baño en la estación porque el del tren es un agujero en el suelo horrible. Llegada puntual a Chiang Mai, si estas durmiendo te despiertan una media hora antes de llegar los empleados del tren porque tienen que quitar las camas. Te ofrecen desayuno pero no es gratis, si consumes hay que pagarlo. Muy recomendable, lo único malo el frío, pero si llevas ropa de abrigo es genial.
PL
รถไฟ #51 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 28 มี.ค. 2020
Le voyage a duré 16h au lieu de 12h et nous n'avons pas eu d'annonce (en anglais) pour nous expliquer pourquoi. Par ailleurs, les toilettes dans le train sont très sales et sentent très mauvais. Les couchettes sont propres et fonctionnelles. Le wagon bar est simple mais plutôt agréable.
N
รถไฟ #14 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
It was all good.
N
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
It was all good.
DD
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
The common sanitary were very dirty and the staff do not care about cleaning it at all.
FR
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
Meals and drinks served at the seats, very friendly staff. Nothing to complain, relaxed travel during whole from Bangkok to Chiang Mai
EL
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
Must say that overrall, it was more than a pleasant experience. The attendant that was looking after the carriage i was in was pretty helpful as in he ensured that i was awake some half-hour before the train arrived at Chumphon(i asked him to). Only one hiccup and that it would have been better if the reading light was working.
TM
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
It is a good way to come from Bangkok to Chiang Mai. The service from the staff at the train is fine, but the first part of the trip from Bangkok is a bit bumpy, so difficult to sleep .. but the last part was fine.
AA
รถไฟ #25 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 27 มี.ค. 2020
First we had to pick up our tickets from 12go.asia office opposite the railway station. Everything went smooth there and a girl had our tickets ready. Then it was just to find the train which was easy because of the big screen at the station. We found our carriage easily and the train was very clean and I believe new. Service was excellent. Soon after we left Bangkok, a man came to make our beds and took our orders. We wanted to have beers and ordered them. But it was 0 % and he didn't tell it. The disappointment was huge. We also ordered breakfast, which wasn't very good. Beverage and the breakfast were expensive, better to have own food. We arrived to Nong Khai on time and overall we were very satisfied with Thai Railways.
RS
รถไฟ #13 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 26 มี.ค. 2020
Service was good. Train was delayed a couple of hours while traveling. The bed was not very comfortable. Experience was average.
AF
รถไฟ #86 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 26 มี.ค. 2020
It is a little too cold an too much light in the top beds. Beds are comfortable and clean.
HK
รถไฟ #9 ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี, Thai Railways, 26 มี.ค. 2020
We upgraded our seats to first class, it was a great experience.
KP
รถไฟ #13 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 26 มี.ค. 2020
Booked 1st class sleeper. Rolling stock was old and dirty. Air conditioning very cold and impossible to adjust. Food from the dining car expense.
GM
รถไฟ #84 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 26 มี.ค. 2020
Wir reisen sehr gerne mit dem Nachtzug. Morgens kommt man ausgeruht an.
FH
รถไฟ #13 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 25 มี.ค. 2020
1st class sleeper very old, catering lady expensive and food was not the best.
JS
รถไฟ #10 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 25 มี.ค. 2020
On time, clean train, helpful, friendly staff
SL
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 25 มี.ค. 2020
cleanliness of the mattress can be improved; air conditioner can be cooler
TN
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 24 มี.ค. 2020
Einfach und zweckmäßig um von A nach B zu kommen. Wir hatten zwar knapp 2 Stunden Verspätung bei der Ankunft in Chumphon, aber das war für uns kein Problem.
ME
รถไฟ #13 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 24 มี.ค. 2020
1st class is not exactly what you would expect, but the service from 12Go Asia is brilliant
FS
รถไฟ #10 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 24 มี.ค. 2020
The booking process, collection and train trip itself was wonderful. Our carriage had separate womens toilet which meant a great deal to us women. Departed and arrived on time which was another welcome surprise. My bed was made up for me and I slept like a log. Highly recommend aircon sleeper carriage from Chiang Mai to Bangkok.
JB
รถไฟ #171 ชั้น 2 นั่งพัดลม, Thai Railways, 24 มี.ค. 2020
good
CB
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
es läuft alles sehr selbstverständlich. kommunikations-modul schwierig zu verwenden. kommunikation gut und schnell. ich bin sehr zufrieden!
CS
รถไฟ #85.2 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
First time in Thailand, easy to find bus station & helpful people. Night train wasn’t as bad as i thought but be prepared to pop a squat
GS
รถไฟ #43 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
We boarded Train 43 at Ban Pong on 21 Mar 2020 during the Covid 19 pandemic , no hand sanitiser available at station or on train, no temperature checks performed. The train was delayed almost 30 mins but station staff did not advise us of this. The displayed details of this service advised that it was express although the train stopped at stations at regular intervals. Less than 30 mins into the trip we were served cake and about 30 mins later we were served a lukewarm lunch, well before lunchtime. The fold-down tables were very unclean, windows were dirty, no announcements of station stops in any other language but Thai, toilet was grotty with no toilet paper. Passengers kept boarding during the journey, no observation of spacing between passengers during a pandemic. We moved seats because a guy sitting near us was constantly sniffing and picking his nose and wiping snot on his jeans. We told the attendant and she did not do anything about it. The scenery became very monotous. We would not recommend Thai Railways to any tourists visiting Thailand. We disembarked at Surat Thani.
YV
รถไฟ #10 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
I was somewhat stressed because I booked my flight 5 hours after arrival of the train. And we were delayed by an hour. But overall the train, the comfort and personel were great!
TW
รถไฟ #32 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
Excellent help from train staff, especially the guard on our section. Thank you
KL
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
Ticket delivered to Hotel in plenty of time. Train journey very comfortable.
AG
รถไฟ #84 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
It was old but still decent wagon. From the photos I expected better quality.
GH
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
Train is ok, and the free meals, snacks , coffee/tea were a surprise. Air conditioning is so cold that you have to pile on everything you have to survive. No blankets provided ( day train). Difficult to move around the train becaise the ride is not very smooth. Would definitely advise taking the night train and getting a bed as the scenery is a bit disappointing except for a few stretches.
ZM
รถไฟ #167 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 23 มี.ค. 2020
superbe experience que je réalise à chaque fois que je viens en Thaïlande, un train hyper confortable avec les locaux et un paysage de rêve. Pour ce dernier voyage, pas de voiture restaurant habituellement présente mais des vendeurs ambulants de repas ont été disponibles pendant le trajet.
CH
รถไฟ #85 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
1st class Thai train is equivalent to way lower than 2nd class European
SZ
รถไฟ #83 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
Super freundliche und erliche Bedienung im Büro von Asia123 ( das Büro mussten wir etwas suchen
AK
รถไฟ #25 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
Onboard ?waiter? Was helpful and caring. Food and drinks were brought at good times. Enjoyed.
CF
รถไฟ #7 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
Great way to see the country. The service is good, the trains are pretty clean, and the seats are good.
GC
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
We was 5 Italian guy. The trip was very funny and the organization was perfect
SP
รถไฟ #85 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
The best trip
PL
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
C’est une expérience à vivre ! Nous hésitions entre le train et l’avion mais nous n’avons pas regretté notre choix. A savoir : 1 - le train part à l’heure mais arrive toujours avec minimum 1 heure de retard. 2 - Dans les couchettes en hauteur, il faut froid et il y a beaucoup de lumière toute la nuit (prévoir masque et sweat-shirt) et elles sont plus petite 3 - les plateaux repas sont pas très chère et vraiment bons. Nous en avons pris 1 pour 2 et c’était très bien. Nous avions pris la 2ème classe. Dernière informations les lits sont propres.
TC
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
Toujours plaisant de prendre le train de nuit Mais un retard de 2 h 00 ????
MJ
รถไฟ #46 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 22 มี.ค. 2020
The night berths and the service are well organized. But when you come from modern and fast trains of Malaysia (Butterworth-Padang Besar, for instance), thai night trains are old, not very clean and especially slow.
SA
รถไฟ #8 ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ, Thai Railways, 21 มี.ค. 2020
Scenery was nice travelling through mountain forests and rice fields. Rather low speed/time consuming travel. Train was old and dirty, e.g. seemed like the folding tables at the back of the seats never had been cleaned. Food was nothing but mediocre.
JE
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 21 มี.ค. 2020
Le voyage c'est bien passé lorsque l'on prend ce genre de train on s'attend forcément à avoir du retard, c'est le charme du voyage
JG
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
Tren horrendo , oloroso, encerradisimo , empleados mala onda , no lo recomendaria
DW
รถไฟ #13 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
Great trip! No first class left so went second class but it was actually better, met some great people, had a good sleep and the staff were awesome
BS
รถไฟ #10 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
We traveled with train nr 10 first class sleeper from chiang mai to bangkok. We probably had too high expectations, I was really scared because of the shaking and humping. Did not sleep at all and when we finally came to bangkok the train just stopped , we did not get any information and it took about 1 1/2 hour before we came to the station. The reason was that it had been an accident on the southern line. I was just so happy to get out . The sleeper itself was ok I guess and the toilet was clean.
PV
รถไฟ #9 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
Good trip in a luxery express train. Good service. Easy check in.
PF
รถไฟ #9 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
Train très propre
AJ
รถไฟ #10 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
good service
KP
รถไฟ #10 ชั้น 1 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
The only issue I had on the night sleeper train was the aircon. Being on the top bunk it was so cold even though I was dressed from head to toe, being cold kept me awake but apart from that is was a great experience and the food we ordered was lovely. We paid 100tb each for a coffee which seemed rather excessive as it didnt really taste that great!
TC
รถไฟ #85 ชั้น 2 นอนปรับอากาศ, Thai Railways, 20 มี.ค. 2020
Chauffeur au top très sympa
4.5
39963 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
64%
4
25%
3
9%
2
1%
1
1%
99.8คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 556,936 พอใจกับการบริการจาก Thai Railways เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Thai Railways

สามเสน ชุมทางบางซื่อ ดอนเมือง เชียงใหม่ นครลำปาง ลำพูน ลพบุรี นครสวรรค์ เด่นชัย อยุธยา ศิลาอาสน์ พิษณุโลก ขุนตาน หัวลำโพง หลักสี่ บางเขน เทศบาลนครรังสิต อุตรดิตถ์ ชุมทางบ้านภาชี บ้านดารา บางมูลนาก ตะพานหิน พิจิตร พิชัย หนองตม ชุมแสง ท่าสัก แม่เมาะ บางกระทุ่ม บ้านมี่ ช่องแค บ้านตาคลี บ้านหมอ บ้านปิน บางปะอิน ตรอน จันเสน พรหมพิราม วังกรด ปากน้ำโพ หัวดง หนองโพ เชียงราก พระแก้ว หนองวิวัฒน์ หนองโดน หนองบัว ขอนแก่น บ้านไผ่ ชุมทางบัวใหญ่ หนองคาย สระบุรี อุดรธานี ชุมทางแก่งคอย น้ำพอง เมืองพล ลำนารายณ์ จัตุรัส บ้านเหลื่อม เขาสวนกวาง ห้วยเกิ้ง บุรีรัมย์ ลำปลายมาศ นครราชสีมา ชุมทางถนนจิระ ปากช่อง มวกเหล็ก ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย สุรินทร์ ศีขรภูมิ อุบลราชธานี กระสัง กันทรารมย์ จักราช ห้วยแถลง ห้วยราช สำโรงทาบ สีคิ้ว สูงเนิน ทะเมนชัย ห้วยขยุง หนองสีดา คลองไผ่ บ้านพะเนา หินดาษ บ้านหนองตาด ชุมพร หลังสวน นครปฐม ทุ่งสง เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ บ้านกรูด หัวหิน ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ตรัง กันตัง ศาลายา บางสะพานใหญ่ บ้านโป่ง ปะทิว สวี ท่าชนะ ไชยา บางบำหรุ วังก์พง มาบอำมฤต บ้านส้อง นาสาร ห้วยยอด ฉวาง นาบอน คลองจันดี บางสะพานน้อย ละแม ห้วยปริก คลองจัง กระเบียด ทานพอ ตลิ่งชัน ทับสะแก กุยบุรี ท่าฉาง พัทลุง หาดใหญ่ ยะลา บางแก้ว จะนะ ปัตตานี โพธาราม ปากท่อ บ้านชะอำ ปราณบุรี ชะอวด เขาชัยสน หารเทา ควนเนียง เทพา ปากคลอง สุไหงโก-ลก ตันหยงมัส สุไหงปาดี รือเสาะ รามัน บ้านนาประดู่ นครศรีธรรมราช บ้านนา บ้านทุ่งหล่อ ห้วยสัก ธนบุรี นครชัยศรี ปากตะโก ต้นสำโรง บ้านฉิมพลี ท่าแฉลบ คลองมหาสวัสดิ์ หนองจอก ห้วยทรายเหนือ หนองคาง สามร้อยยอด วิสัย ทุ่งคา โคกตาหอม ห้วยยาง วังด้วน หนองแก คลองรังสิต เนินมะกอก บ้านใหม่ คลองพุทรา โคกกะเทียม หัวหวาย เขาทอง นวนคร คลองปลากด บ้านป่าหวาย ดงมะกุ หอไกร หัวงิ้ว หนองเต็ง คุชจิก บ้านดอนกลาง หนองปลาดุก บ่อตะคร้อ เขาย้อย กาญจนบุรี น้ำตก ท่ากิเลน วังโพ เกาะมหามงคล ลาดกระบัง หัวหมาก มักกะสัน คลองบางตาล ฉะเชิงเทรา บ้านปากพลี กบินทร์บุรี วัฒนานคร เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ หนองแซง เปรง บางน้ำเปรี้ยว บ้านสร้าง พระจันทร์่ท่าข้าม บ้านดงบัง สระแก้ว ชลบุรี ชุมทางศรีราชา ภูท่าหลวง ญาณสังวราราม พัทยา ดอนสีนนท์ พานทอง บางพระ บางละมุง สุพรรณบุรี บึงพระ บ้านโคน บ้านบุ่ง ท่าเสา ปางป๋วย แม่ทะ ห้างฉัตร แม่ตานน้อย หนองหล่ม สารภี โนนสูง ห้วยระหัด บ้านแฮด นาทา บ้านช่องใต้ โคกสลุง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โนนคร้อ บ้านวะตะแบก (เทพสถิต) โคกคลี หนองฉิม คันธุลี มะลวน บ้านทุ่งโพธิ์ ร่อนพิบูลย์ บ้านค่ายไทย บ้านต้นโดน ควนเคี่ยม บางกล่ำ แหลมโตนด ตาเซะ บาลอ คีรีรัฐนิคม กุมภวาปี ชุมทางเขาชุมทอง ห้วยมุด พรุพี ปาดังเบซาร์ ห้วยทับทัน แม่หาด (เกาะเต่า) สถานีรถไฟชุมพร ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย Donsak Lomprayah บ้านไร่ ท้องศาลา (เกาะพะงัน) สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี Na Thon hotel transfer นาทอน เกาะสมุย ส่งเสริม