ซื้อตั๋ว Thai AirAsia

กระบี่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
07:45, 08:35, 09:15, 10:50, 11:00, 12:15, 12:40, 13:30, 13:40, 14:55, 15:45, 16:15, 16:20, 16:30, 17:20, 17:50, 18:40, 18:50, 20:10, 20:30
กระบี่ - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
09:00, 14:00, 18:45, 19:10
จังหวัดเสียมราฐ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
11:45, 11:55, 15:20, 15:45, 16:30, 16:30, 16:50, 17:25, 21:45
จังหวัดเสียมราฐ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
08:30
ชุมพร - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
09:10, 12:50
ตรัง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
09:45, 09:55, 10:25, 10:30, 14:55, 15:05, 16:00, 18:30, 19:05, 19:35
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
06:40, 07:25, 08:55, 09:05, 09:35, 09:40, 10:40, 10:50, 11:45, 13:50, 14:15, 14:20, 14:25, 15:25, 15:50, 16:45, 16:50, 17:00, 18:35, 19:15, 22:10
ท่าอากาศยานดอนเมือง - จังหวัดเสียมราฐ
ค้นหาตั๋ว
09:55, 10:10, 13:30, 13:55, 14:40, 15:35, 19:55, 20:00
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ชุมพร
ค้นหาตั๋ว
07:25, 11:05
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
ค้นหาตั๋ว
07:10, 07:15, 08:40, 09:45, 09:50, 11:40, 12:00, 13:10, 14:25, 14:30, 15:40, 15:55, 16:10, 17:55, 19:35, 20:15
ท่าอากาศยานดอนเมือง - นครศรีธรรมราช
ค้นหาตั๋ว
06:50, 08:55, 09:00, 10:20, 11:05, 11:15, 12:20, 14:45, 14:45, 15:05, 16:05, 16:10, 16:40, 16:45, 18:25, 18:45
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
03:35, 06:55, 07:30, 07:35, 07:50, 09:45, 09:55, 10:00, 10:05, 10:30, 10:35, 11:20, 11:25, 11:45, 11:45, 12:30, 12:40, 12:45, 12:50, 13:10, 14:40, 15:20, 15:30, 15:35, 16:00, 16:30, 16:40, 17:30, 17:50, 18:10
ท่าอากาศยานดอนเมือง - หาดใหญ่
ค้นหาตั๋ว
06:30, 06:45, 07:25, 07:35, 08:10, 08:35, 08:40, 09:20, 09:55, 10:00, 10:20, 12:10, 12:15, 14:00, 14:10, 15:00, 15:10, 15:35, 15:45, 16:15, 16:15, 17:00, 17:25, 17:55, 19:00, 19:10, 20:05, 20:25
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เชียงราย
ค้นหาตั๋ว
07:00, 09:00, 09:00, 10:35, 11:20, 11:30, 11:55, 13:55, 14:35, 15:00, 15:55, 17:35, 19:50, 20:10, 20:20
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
05:10, 06:35, 06:50, 07:00, 07:00, 07:30, 08:20, 08:30, 09:05, 09:15, 10:20, 10:30, 11:25, 11:35, 12:45, 12:50, 13:15, 13:45, 14:00, 14:40, 14:50, 15:45, 16:30, 16:35, 16:35, 17:00, 17:35, 18:10, 18:30, 19:25
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
09:00, 10:30, 10:40, 11:30, 11:35, 13:25, 14:00, 14:55, 16:10, 16:15, 17:30, 17:55, 18:00, 19:45, 21:20, 22:00
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
13:30, 17:35
พนมเปญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
08:25, 09:10, 09:45, 17:05, 17:15, 22:30
พัทยา - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
07:00, 09:00, 10:25, 10:30, 10:40
ภูเก็ต - จังหวัดเสียมราฐ
ค้นหาตั๋ว
06:15
ภูเก็ต - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
05:45, 06:00, 06:15, 08:50, 09:20, 09:25, 09:30, 11:45, 11:55, 12:10, 12:25, 12:40, 13:15, 13:25, 13:40, 14:35, 14:35, 14:40, 14:50, 15:05, 16:35, 16:40, 17:15, 17:35, 17:35, 18:00, 18:25, 18:40, 19:20, 19:45
ภูเก็ต - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
06:10, 08:45, 12:10, 12:20
ภูเก็ต - เชียงใหม่
ค้นหาตั๋ว
08:40, 10:30, 10:35, 10:40, 13:55, 19:00, 20:05
หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
08:30, 08:40, 09:25, 09:30, 10:10, 10:25, 10:55, 11:25, 11:30, 11:45, 12:20, 14:10, 14:15, 15:25, 16:05, 16:10, 16:30, 16:35, 17:05, 17:35, 17:50, 18:20, 18:20, 19:05, 19:25, 19:55, 20:50, 21:10, 22:00, 22:25
เชียงราย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
09:00, 10:55, 10:55, 12:30, 13:15, 13:45, 15:50, 16:30, 16:55, 18:55, 19:05, 19:25, 21:45, 22:05, 22:15
เชียงใหม่ - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
06:35, 11:30, 16:15, 16:25
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
06:50, 06:55, 06:55, 07:25, 08:15, 08:30, 08:45, 08:45, 09:45, 10:05, 10:55, 11:00, 12:05, 12:15, 13:10, 13:20, 14:30, 14:35, 15:00, 15:30, 15:45, 16:25, 16:30, 16:35, 17:10, 17:30, 18:05, 18:20, 18:20, 18:45
เชียงใหม่ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี
ค้นหาตั๋ว
11:10, 15:15
เชียงใหม่ - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
08:05, 15:00, 19:20, 19:55
เชียงใหม่ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
06:10, 11:25, 13:00, 21:25, 22:35

ความคิดเห็นต่อ Thai AirAsia

BZ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 มี.ค. 2020
2000 baths pour un petit dépassement de poids des bagages, alors que le prix du billet n'était pas discount.....
KZ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 26 มี.ค. 2020
Excellent private shuttle service in comfortably SUV.
HK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 26 มี.ค. 2020
Better than I expected
CW
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 24 มี.ค. 2020
Very good
AT
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 24 มี.ค. 2020
Arrived and leave on time. Good experience.
SD
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 23 มี.ค. 2020
Everything was fine. Thank you, Air Asia
TH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 22 มี.ค. 2020
Professionelle Abwicklung, schnelle Gepäckausgabe,gutes Personal ,Alles in allem Sehr gut!!
HP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 15 มี.ค. 2020
Sehr pünktlich, ha alles gut geklappt!
PC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 12 มี.ค. 2020
Todo excelente. Compré el ticket en 12Go, hice el check in vía online y en el aeropuerto. El viaje muy puntual
KN
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 มี.ค. 2020
Booked online, with no problems. Flights always on time. Very nice staff.
CW
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 มี.ค. 2020
Wie immer perfekte Organisation
MJ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 มี.ค. 2020
Really easy to book, fast check in, it was a very fastest and handsome trip.
SH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 มี.ค. 2020
Wie immer super!
DS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 11 มี.ค. 2020
We wait 1 hour in the plain till departure. No body sufficiently explained why.
WR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 10 มี.ค. 2020
I am 1,86m tall. There was no place for my legs in the plane. For me the flight was a torture.
RB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 9 มี.ค. 2020
Friendly and we get more legroom as I’m 2 mtr.
MM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 9 มี.ค. 2020
Voyage bien organisé et rapide
MM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 7 มี.ค. 2020
EXCELLENT
TP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 6 มี.ค. 2020
Very good organisation and time management to get our flight
JL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 6 มี.ค. 2020
Friendly, fast, safe.
SW
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 6 มี.ค. 2020
The seats are small. The seats are smalle then for example EasyJet. The flight was on time, safe and the cabinet crew was nice.
OP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 5 มี.ค. 2020
Accueil au top !
JK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 5 มี.ค. 2020
Quick, nice personal, clean. Cheap ????
TW
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 5 มี.ค. 2020
All on time,
BV
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 4 มี.ค. 2020
A lot of seats free and nobody could sit there during the flight. Strange
PV
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 4 มี.ค. 2020
No problem and on time
LM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 3 มี.ค. 2020
Driver didn't say a word not even hello and we did put and take our lugguages ourself but the van was ok
CR
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 3 มี.ค. 2020
Super
MB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 2 มี.ค. 2020
Alles lief wie geplant
WS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 2 มี.ค. 2020
Alles super geklappt. Einchecken, nettes Personal. Guter Flug, nette Crew. Kann nur empfohlen werden
AC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
La prise en charge de 12 go est juste excellente ! Confirmation immédiate et en cas de changement de dernière minute ils sont très arrangeants ! Je recommande vivement ????
HP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
Hi. Yes all fine
JS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
air condition in Chiang Mai airport too cold... rest was perfect
BS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
Très bonne prise en charge et bon accompagnement. Aéroport plaisant et personnel omniprésent
SG
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
Check-un rapide, pré enregistrement sur internet. Attention tout est en supplément, les bagages, le repas, les boissons mais honnêtement pour le prix et une heure de vol.... Personnel très agréable, vol à l’heure, bagages à l’arrivée ok, vraiment bien pour un tout petit prix . Je recommande !
DM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
Normal
YN
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 1 มี.ค. 2020
A little delay in departure time.
DS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 29 ก.พ. 2020
Super Service. alles hat problemlos geklappt. 1 Stern Abzug, da der Flug 45min Verspätung hatte.
CS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 29 ก.พ. 2020
alles fein!
CD
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 29 ก.พ. 2020
A glass of water in the fly will be apreciated...
DH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 29 ก.พ. 2020
Alles super gelaufen
IP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 29 ก.พ. 2020
Tout s'est très bien passé. On est arrivé à l'heure à Phuket.
CH
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
The Singapore MRT system was excellent. Airasia was very good
BB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
Not the best flight. Seats are a little tight and no water served. Little bit of a let down next to our flight on Thai Smile. Booking our trips with 12GoAsia was great. Glad we found the site. Especially loved the terms and conditions!!!
KD
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
Was fast and nice people
DL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
Bien. Tout s'est déroulé comme convenu.
SK
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 28 ก.พ. 2020
Super hat alles bestens geklappt
NA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 27 ก.พ. 2020
All,good
VF
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 27 ก.พ. 2020
Compagnie aérienne très sérieuse et très bien organiser
OB
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Thai AirAsia, 27 ก.พ. 2020
It was nice ????
4.6
3924 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
75%
4
17%
3
6%
2
1%
1
1%
99.9คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 88,460 พอใจกับการบริการจาก Thai AirAsia เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Thai AirAsia

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานบังกาลอร์ สนามบินกระบี่ ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน สนามบินเชียงราย สนามบินหาดใหญ่ Chongqing Airport สนามบินเชียงใหม่ ท่าอากาศยานมาเก๊า สนามบินภูเก็ต Changsha Airport สนามบินขอนแก่น ท่าอากาศยานฮ่องกง สนามบินสุราษฏร์ธานี ท่าอากาศยานหางโจวเซียวซาน สนามบินอู่ตะเภา ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย สนามบินงูระห์ไร ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานโจฮอร์ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ Wuhan Airport สนามบินอุดรธานี Nanchang Airport ท่าอากาศยานคุนหมิง สนามบินนครพนม ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ สนามบินเลย สนามบินหลวงพระบาง ท่าอากาศยานเจนไน ท่าอากาศยานแอนนิสตัน สนามบินนราธิวาส Nanning Airport สนามบินน่าน สนามบินนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง สนามบินพิษณุโลก ท่าอากาศยานพนมเปญ ท่าอากาศยานเสียมเรียบ ท่าอากาศยานย่างกุ้ง สนามบินร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานโฮจิมินห์ สนามบินสกลนคร Shantou Airport ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน สนามบินตรัง สนาบินอุบลราชธานี ท่าอากาศยานซีอานเสียนหยาง ท่าอากาศยานเวียงจันทน์ ท่าอากาศยานเฉิงตู Nanjing Airport Ningbo Airport ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา Gaya Airport ท่าอากาศยานราจีฟคานธี ท่าอากาศยานนานาชาติพาราณสี สนามบินสกลนคร สนามบินโกลด์โคสต์ Perth Airport Zia International Airport Brunei International Airport ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ ท่าอากาศยานผู่ตง ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานแคปปิตอล ท่าอากาศยานดานัง ท่าอากาศยานภูวเนศวร ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี Tiruchirapalli Airport Visakhapatnam Airport ท่าอากาศยานจวนดา ท่าอากาศยานฮาเนดะ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคินาบาลู ท่าอากาศยานกูชิง ท่าอากาศยานมาเล ท่าอากาศยานตรีภูวาน ท่าอากาศยานกิมแฮ Kaohsiung Airport ท่าอากาศยานเตาหยวน ท่าอากาศยานซันกาเนียร์ ท่าอากาศยานจันดิการ์ ท่าอากาศยานดาโบลิม Borjhar Airport ท่าอากาศยานโลเฮกาออน ท่าอากาศยานเจจู สนามบินระนอง สนามบินชุมพร ท่าอากาศยานนานาชาติคันโท ท่าอากาศยานกามซัญ ท่าอากาศยานบันดาราไนเก ท่าอากาศยานอาห์เหม็ดอาบัด ท่าอากาศยานมะนิลา Tianjin Binhai Airport Shenyang Airport ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน Fukuoka Airport ท่าอากาศยานจิโตเสะ ท่าอากาศยานกัวลานามู Lombok International Airport Sihanoukville Airport Honolulu Airport ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย Avalon Airport ท่าอากาศยานออกแลนด์ ท่าอากาศยานราชาแซนซี ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี Kuantan Airport Sanya Airport ท่าอากาศยานมิริ Tawau Airport ท่าอากาศยานซันดากัน ท่าอากาศยานซิบู ท่าอากาศยานมัคตานเซบู Brisbane Airport DPS Airport