ซื้อตั๋ว Malindo Air

กัวลาลัมเปอร์ - จาการ์ตา
ค้นหาตั๋ว
06:35, 07:35, 09:35, 11:20, 20:25
กัวลาลัมเปอร์ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
07:00, 09:35, 16:00
กัวลาลัมเปอร์ - บาหลี
ค้นหาตั๋ว
07:35, 09:05, 16:55, 17:25, 18:05, 19:55, 22:15
กัวลาลัมเปอร์ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
12:00
กัวลาลัมเปอร์ - มุมไบ
ค้นหาตั๋ว
08:15, 10:25, 12:00, 15:05, 16:00, 19:45
กัวลาลัมเปอร์ - รัฐปีนัง
ค้นหาตั๋ว
08:15, 08:20, 14:10, 17:10, 17:45, 23:15
กัวลาลัมเปอร์ - ลังกาวี
ค้นหาตั๋ว
08:15, 08:35, 12:55, 13:25, 15:40, 16:10, 16:25, 16:50, 17:00, 18:00, 18:30, 18:50
กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
ค้นหาตั๋ว
02:35, 08:15, 10:25, 15:15, 19:35
กัวลาลัมเปอร์ - ฮ่องกง
ค้นหาตั๋ว
10:00, 10:10
กัวลาลัมเปอร์ - โจโฮร์บะฮ์รู
ค้นหาตั๋ว
08:55, 09:00, 11:00, 15:25, 20:55
จาการ์ตา - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
05:25, 09:35, 13:10, 16:30, 18:40
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
09:05, 11:50, 18:10
บาหลี - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
11:35, 12:25, 12:45, 13:05, 15:20, 20:50
บาหลี - เมลเบิร์น
ค้นหาตั๋ว
21:00
ภูเก็ต - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
13:15
มุมไบ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
23:15
รัฐกลันตัน - รัฐสลังงอร์
ค้นหาตั๋ว
08:05, 08:25, 08:55, 09:05, 09:10, 10:55, 11:05, 11:55, 12:00, 12:55, 13:05, 13:50, 13:55, 15:05, 15:50, 17:15, 17:25, 17:40, 17:45, 18:15, 18:40, 19:05, 20:20, 20:30, 21:30, 21:40, 22:05, 22:25, 22:45
รัฐซาบาห์ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
07:00, 08:00, 09:00, 11:25, 15:20, 16:05, 17:20, 17:25, 18:45, 20:20, 22:20, 23:10
รัฐปีนัง - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
06:25, 10:00, 10:10, 15:50, 19:00
รัฐปีนัง - รัฐมะละกา
ค้นหาตั๋ว
09:40, 10:10, 13:55
รัฐปีนัง - รัฐสลังงอร์
ค้นหาตั๋ว
06:30, 07:50, 08:40, 09:00, 09:05, 10:10, 11:10, 12:10, 12:20, 14:50, 15:00, 15:20, 16:25, 16:35, 16:40, 17:00, 17:30, 19:25, 20:00, 20:50, 21:40, 22:10, 22:15, 23:00
รัฐมะละกา - รัฐปีนัง
ค้นหาตั๋ว
14:45, 18:35
รัฐสลังงอร์ - รัฐปีนัง
ค้นหาตั๋ว
06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:20, 08:50, 09:00, 09:50, 10:30, 10:50, 11:00, 13:40, 14:00, 15:15, 15:20, 15:40, 16:10, 18:00, 18:40, 19:25, 20:20, 20:50, 20:55, 21:40
รัฐสลังงอร์ - รัฐเกดะห์
ค้นหาตั๋ว
07:30, 07:45, 07:50, 09:40, 09:50, 13:10, 14:40, 15:20, 15:40, 16:45, 17:45, 18:40
รัฐสลังงอร์ - ลังกาวี
ค้นหาตั๋ว
07:00, 08:00, 09:30, 10:30, 11:40, 12:50, 13:20, 13:40, 14:30, 15:50, 16:50, 20:40
ลังกาวี - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
07:20, 07:35, 08:00, 08:15, 08:30, 09:00, 10:00, 10:20, 14:40, 14:50, 15:20, 17:35
ลังกาวี - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
07:35, 08:00, 08:05, 08:15, 10:05, 10:15, 11:00, 20:35
ลังกาวี - รัฐสลังงอร์
ค้นหาตั๋ว
09:35, 11:05, 11:45, 12:05, 13:00, 13:15, 13:25, 14:25, 14:40, 14:55, 15:15, 16:05, 17:25, 18:05, 22:15
สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
10:10, 12:20, 16:40, 17:00, 21:30
โฮจิมินห์ - กัวลาลัมเปอร์
ค้นหาตั๋ว
16:20

ความคิดเห็นต่อ Malindo Air

PA
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Malindo Air, 20 ก.พ. 2020
Very nice flight, was delayed but we were notified one week before, so super ok
3.7
21 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
52%
4
14%
3
5%
2
5%
1
24%
99.2คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 757 พอใจกับการบริการจาก Malindo Air เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Malindo Air

ท่าอากาศยานคินาบาลู ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์ ท่าอากาศยานโจฮอร์ ท่าอากาศยานเปงกาลันเชปา Lahore Airport India Ipoh Airport สนามบินบาทู เบเร็นดุม ท่าอากาศยานลังกาวี ท่าอากาศยานอะลอร์เซตาร์ Perth Airport สนามบินงูระห์ไร ท่าอากาศยานกูชิง Zia International Airport ท่าอากาศยานเตเรงกานู ท่าอากาศยานตรีภูวาน Kerteh Airport ท่าอากาศยานบันดาราไนเก ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี ท่าอากาศยานฉัตราปารีศิวาจี Tiruchirapalli Airport ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย ท่าอากาศยานตรีวานดรัม ท่าอากาศยานราชาแซนซี ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา ท่าอากาศยานฮังนาดิม ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานสิงคโปร์ ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย สนามบินหาดใหญ่ สนามบินภูเก็ต ท่าอากาศยานกัวลานามู ท่าอากาศยานเตาหยวน Brisbane Airport ท่าอากาศยานบังกาลอร์ ท่าอากาศยานย่างกุ้ง ท่าอากาศยานพนมเปญ Wuhan Airport Haikou Airport ท่าอากาศยานเจนไน Adelaide Airport Melbourne Airport Australia Zhengzhou Airport ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย ท่าอากาศยานเนตาจีจันดรา