ซื้อตั๋ว Citilink

จาการ์ตา - ยกยาการ์ตา
ค้นหาตั๋ว
07:25, 07:25, 11:15, 11:30, 11:40, 13:40, 13:40, 14:05, 15:00, 18:20, 19:30, 20:20, 21:30, 21:40, 21:40
ชวาตะวันออก - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
05:30, 05:45, 06:00, 06:40, 07:40, 09:45, 09:50, 10:35, 10:40, 11:35, 12:55, 12:55, 17:00, 17:30, 19:30, 19:40, 20:00, 20:30, 21:10, 21:20
ชวาตะวันออก - บาหลี
ค้นหาตั๋ว
06:00, 07:55, 11:35, 12:55, 18:10
ทังเกอรัง - บาตัม
ค้นหาตั๋ว
07:00, 13:00, 17:00, 18:05
ทังเกอรัง - บาหลี
ค้นหาตั๋ว
05:55, 08:35, 08:45, 10:35, 12:40, 14:20, 16:30, 17:40, 19:20, 20:30, 22:40
ทังเกอรัง - ยกยาการ์ตา
ค้นหาตั๋ว
13:45, 13:45, 16:20, 17:40, 17:40, 18:05, 22:00, 22:50
ทังเกอรัง - สุมาตราเหนือ
ค้นหาตั๋ว
06:00, 06:15, 06:50, 07:40, 09:45, 09:55, 13:55, 14:00, 15:45, 15:50, 18:05, 18:40
ทังเกอรัง - สุลาเวสีใต้
ค้นหาตั๋ว
05:30, 07:10, 09:45, 13:30, 15:30, 16:20, 18:20, 22:55, 23:25
บาตัม - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
08:25, 08:35, 14:15, 18:20
บาตัม - รีเยา
ค้นหาตั๋ว
13:30, 17:50, 18:20, 18:20
บาหลี - ชวาตะวันออก
ค้นหาตั๋ว
08:20, 11:15, 13:15, 16:10, 17:05, 20:10, 21:40
บาหลี - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
08:45, 10:30, 11:15, 14:15, 17:00, 17:45, 17:50, 18:50, 20:00, 21:30, 21:40, 21:45, 22:55
บาหลี - สุลาเวสีใต้
ค้นหาตั๋ว
16:45
ปาดัง - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
10:00
ยกยาการ์ตา - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
05:00, 05:00, 06:40, 14:40, 14:40, 14:45, 15:35, 15:50, 15:50, 16:10
รีเยา - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
13:30, 15:10, 19:40
รีเยา - บาตัม
ค้นหาตั๋ว
15:10, 19:40, 19:40
รีเยา - สุมาตราเหนือ
ค้นหาตั๋ว
10:05
สุมาตราเหนือ - บาตัม
ค้นหาตั๋ว
05:50, 08:00, 15:50, 19:50, 19:50
สุลาเวสีใต้ - ทังเกอรัง
ค้นหาตั๋ว
06:20, 09:00, 09:15, 11:20, 11:50, 14:35, 14:45, 17:40, 22:20

ความคิดเห็นต่อ Citilink

KL
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Citilink, 3 ม.ค. 2020
Great, short flight. Arrived on time. Only downside was that there are no English callers at the airport on domestic flights. So our gate changed and we had to find out via other people leaving. Everything else was comfortable though
4.0
1 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
0%
4
100%
3
0%
2
0%
1
0%
100.0คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 510 พอใจกับการบริการจาก Citilink เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Citilink

Sjamsudin Noor Airport ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ท่าอากาศยานจวนดา ท่าอากาศยานฮูเซนศัสตราเนการา สนามบินงูระห์ไร ท่าอากาศยานฮังนาดิม ท่าอากาศยานมาห์มุด บาดารุดดิน ลี ท่าอากาศยานกัวลานามู ท่าอากาศยานซิมปังทิก้า Padangkemiling Airport Sepinggan Airport ท่าอากาศยานอาดีซุทจิปโต ท่าอากาศยานสุลต่านฮาซานุดดิน ท่าอากาศยานทาบิง Blang Bintang Airport ท่าอากาศยานซัมณาตูลังกี ท่าอากาศยานสุลต่าน ที ซยาริฟุดน์ Dili International Airport Eltari Airport Lombok International Airport Pangkalpinang Airport ท่าอากาศยานปาลังการายา ท่าอากาศยานซูปาดิโอ ท่าอากาศยานอัคหมัดยานี Halim Perdanakusuma Airport ท่าอากาศยานเซนตานี ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์