ซื้อตั๋ว Cebu Pacific

กรุงเทพ - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
05:40, 09:35
ดูมาเกเต - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
06:00, 06:10, 07:10, 08:55, 09:30, 10:30, 16:50, 18:00, 18:10, 18:15, 18:55, 20:10
บูตูอัน - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
06:35, 08:35, 08:55, 13:45, 16:20, 20:45
ปูแอร์โตปรินเซซา - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
07:00, 07:15, 09:25, 09:55, 10:25, 11:20, 11:55, 12:15, 12:20, 15:20, 15:55, 16:05, 16:55
ปูแอร์โตปรินเซซา - เซบู
ค้นหาตั๋ว
06:20, 07:20, 08:35, 10:05, 10:50, 11:25, 11:55, 12:50, 15:50, 16:35, 16:50, 19:45, 21:30
มะนิลา - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
01:30, 05:35
มะนิลา - ดูมาเกเต
ค้นหาตั๋ว
03:50, 04:55, 05:00, 07:00, 07:40, 07:50, 07:55, 08:35, 10:00, 10:25, 11:30, 11:35, 12:45, 13:00, 13:40, 16:10, 16:15, 17:00, 20:00, 22:25, 23:30
มะนิลา - บาหลี
ค้นหาตั๋ว
03:50
มะนิลา - ปูแอร์โตปรินเซซา
ค้นหาตั๋ว
03:45, 04:00, 04:55, 05:25, 07:50, 08:05, 08:55, 09:40, 10:00, 10:25, 11:30, 12:45, 13:45, 13:55, 15:00, 16:15, 19:20, 22:25, 23:30
มะนิลา - วิซายัสตะวันตก
ค้นหาตั๋ว
03:30, 03:45, 03:50, 04:00, 04:20, 04:30, 04:50, 04:55, 05:35, 05:40, 06:45, 06:50, 07:05, 07:40, 07:55, 08:05, 08:15, 08:35, 09:10, 09:25, 09:40, 10:15, 10:30, 10:35, 11:30, 11:50, 11:55, 12:45, 13:00, 13:40, 13:45, 14:50, 15:15, 15:25, 16:00, 16:10, 16:45, 16:50, 18:00, 18:20, 18:35, 19:55, 20:05, 20:35, 20:40, 21:20, 22:05, 22:15, 22:30, 22:35, 22:40, 23:40
มะนิลา - สิงคโปร์
ค้นหาตั๋ว
05:35, 08:35, 10:35, 11:30, 13:35, 13:40, 13:45, 16:15, 19:55, 20:30
มะนิลา - อักลัน
ค้นหาตั๋ว
04:55, 06:00, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 07:40, 08:15, 09:40, 10:35, 10:40, 11:30, 12:20, 13:40, 13:45, 14:55, 22:15, 23:40
มะนิลา - ฮานอย
ค้นหาตั๋ว
22:00
มะนิลา - ฮ่องกง
ค้นหาตั๋ว
03:50, 04:55, 05:30, 05:40, 07:00, 07:50, 10:00, 10:25, 11:30, 13:45, 15:30, 15:45, 16:15, 17:10, 18:20, 22:25, 23:30
มะนิลา - เซบู
ค้นหาตั๋ว
03:50, 04:50, 04:55, 06:45, 06:50, 07:40, 08:00, 08:35, 08:50, 09:50, 10:10, 10:35, 11:30, 13:40, 13:45, 15:15, 16:15, 16:45, 18:20, 18:35, 19:55, 20:05, 21:05, 21:10, 22:15, 22:35, 23:40
มะนิลา - เลกัซปี
ค้นหาตั๋ว
03:50, 04:55, 05:25, 07:30, 07:50, 10:00, 11:30, 13:10, 13:45, 17:00, 23:40
มะนิลา - โบโฮล
ค้นหาตั๋ว
03:30, 06:00, 07:55, 08:20, 09:00, 12:55, 17:00, 22:35
มะนิลา - โฮจิมินห์
ค้นหาตั๋ว
19:25, 22:20
วิซายัสตะวันตก - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
00:15, 00:35, 02:25, 05:30, 05:35, 05:45, 06:00, 06:35, 06:45, 06:55, 07:05, 07:20, 07:35, 09:05, 09:25, 10:50, 10:55, 11:00, 11:10, 11:45, 11:50, 12:50, 13:15, 14:00, 14:05, 14:15, 14:25, 14:40, 14:50, 16:15, 16:30, 17:00, 17:20, 17:30, 17:45, 18:10, 18:30, 18:40, 18:50, 19:05, 19:50, 20:30, 20:35, 21:35, 22:00, 22:25, 22:45, 23:20
สิงคโปร์ - เซบู
ค้นหาตั๋ว
00:25, 01:00, 01:35, 01:45, 10:35, 10:40, 18:50, 21:55
อักลัน - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
07:45, 08:50, 10:05, 11:25, 11:40, 12:15, 14:10, 15:35, 16:45
อักลัน - เซบู
ค้นหาตั๋ว
06:55, 08:50, 10:05, 11:40, 12:15, 14:10, 15:15, 15:35, 16:45, 19:25, 19:55
ฮานอย - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
01:25
ฮ่องกง - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
08:35, 09:20, 09:45, 10:40, 15:40, 19:25, 19:30, 19:35, 21:20
เซบู - ปูแอร์โตปรินเซซา
ค้นหาตั๋ว
00:30, 00:45, 01:40, 02:50, 06:00, 07:05, 07:35, 08:15, 09:00, 10:35, 11:00, 13:00, 13:35, 21:05, 22:10
เซบู - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
00:00, 00:30, 01:40, 04:40, 05:10, 06:00, 07:05, 07:10, 09:00, 10:35, 10:55, 11:40, 12:25, 12:35, 12:40, 13:35, 13:40, 15:35, 15:50, 15:55, 16:30, 18:20, 19:30, 20:00, 20:35, 22:10, 23:25
เซบู - อักลัน
ค้นหาตั๋ว
00:30, 01:40, 02:50, 06:00, 06:45, 07:05, 07:55, 08:00, 09:00, 10:35, 13:35, 13:45, 13:55, 20:35, 22:10
เลกัซปี - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
06:15, 07:10, 09:15, 15:20, 19:10
โบโฮล - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
07:50, 08:00, 09:15, 10:20, 10:35, 11:05, 13:10, 15:00, 19:10
โฮจิมินห์ - มะนิลา
ค้นหาตั๋ว
01:05, 22:00

ความคิดเห็นต่อ Cebu Pacific

NS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 7 ก.พ. 2020
The flight was almost in time, pilots were very good and stuardeses were very kind.
GP
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 27 ม.ค. 2020
Great flight ..great staff Easy terminal to navigate
MC
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 25 ม.ค. 2020
I did not pre check or pre pay for check in bags bc I was unsure at time of early previous booking weeks before. Lady said we will pay overage, but instead in the end we paid flat fee to check 4 bags for more expensive but better value. She could have save time and mention that it’s better deal to pay flat fee for 4 bags instead of kg overage. But maybe communication error on both parties her and us, or bc my spouse was rushing and making me nervous to understand. Overall it went ok and satisfied with check in.
NM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 10 ธ.ค. 2019
Flight on time. Everything ok.
ML
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 9 พ.ย. 2019
Flight was delayed, but otherwise everything very smooth
EJ
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 2 ต.ค. 2019
I am 180 cm tall and there was not enough leg space for me.
TM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 30 ก.ย. 2019
Everything was smooth and on time. Very glad they accept card for food on the flight
AS
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 3 ก.ย. 2019
Was excellent
RG
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 10 ก.ค. 2019
Nice journey
SM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 17 พ.ค. 2019
on time
ML
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 2 พ.ค. 2019
Because the time printed for my flight is 15:30 but when I am at the airport as I get my boarding pass, the real time for my departure is 2130.
AD
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cebu Pacific, 14 เม.ย. 2019
Great trip!
3.6
68 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
40%
4
24%
3
13%
2
6%
1
18%
99.6คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 4,083 พอใจกับการบริการจาก Cebu Pacific เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี Cebu Pacific

ท่าอากาศยานบาโคลอดซิเลย์ ท่าอากาศยานมะนิลา สนามบินดาเวา ท่าอากาศยานคินาบาลู สนามบินสุวรรณภูมิ Brunei International Airport ท่าอากาศยานบูตวน ท่าอากาศยานมัคตานเซบู ท่าอากาศยานกวางโจวไป่หยุน Cotabato Airport ท่าอากาศยานลัมเบีย Seattle Tacoma Airport ท่าอากาศยานคาลิโบ ท่าอากาศยานโอซามิสซิตี้ สนามบินปูเวร์โตปรินเซซา สนามบินอิลโออิโล มันดูร์เรียว Buayan Airport ท่าอากาศยานนานาชาติคลาร์ก ท่าอากาศยานฮ่องกง ท่าอากาศยานอินชอน ท่าอากาศยานเตาหยวน ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ ท่าอากาศยานมาเก๊า Cauayan Airport ท่าอากาศยานดูมาแก็ต Doha Airport ท่าอากาศยานดีโปล็อก สนามบินงูระห์ไร Fukuoka Airport ท่าอากาศยานโหน่ยบ่าย สนามบินภูเก็ต ท่าอากาศยานนานนาชาติคันไซ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ท่าอากาศยานเลกาซปี Pagadian Airport ท่าอากาศยานนานาชาติปังเลา ท่าอากาศยานร็อกซัสซิตี้ สนามบินซานโคเซ่ พี เอช ท่าอากาศยานกิมแฮ ท่าอากาศยานเสียมเรียบ Xiamen Airport ท่าอากาศยานซิดนีย์ ออสเตรเลีย ท่าอากาศยานเซ็นทรัลเจแปน ท่าอากาศยานแคปปิตอล ท่าอากาศยานผู่ตง ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์ ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา ท่าอากาศยานคาติคลัน ท่าอากาศยานคากายันเดอโอโร ท่าอากาศยานนานาชาติอิลอยโล General Santos Airport ท่าอากาศยานทาโคลบัน Tuguegarao Airport Zamboanga Airport Virac Airport Guam Airport Melbourne Airport Australia ท่าอากาศยานเซินเจิ้นเป่าอัน