ซื้อตั๋ว BangkokTaxi24

กระบี่ - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง
กระบี่ - เกาะลันตา
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - กาญจนบุรี
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - ระยอง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - หัวหิน
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - เกาะช้าง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กรุงเทพ - แหลมฉบัง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
กาญจนบุรี - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - กาญจนบุรี
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - ระยอง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - หัวหิน
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะช้าง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานดอนเมือง - แหลมฉบัง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - กาญจนบุรี
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานดอนเมือง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - พัทยา
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ระยอง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ระยอง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หัวหิน
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - หัวหิน
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เกาะช้าง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - เกาะช้าง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แหลมฉบัง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
พัทยา - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
00:00
พัทยา - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ภูเก็ต - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง
ภูเก็ต - อ่าวนาง
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
ระยอง - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
หัวหิน - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
หัวหิน - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Mercedes E Class 3,
แท๊กซี่ Mercedes S Class 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ Premium Van old 5,
แท๊กซี่ Premium old 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Toyota Alphard 3,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
อ่าวนาง - กระบี่
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ รถตู้ 9 ที่นั่ง,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
อ่าวนาง - ภูเก็ต
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Economy 3,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
เกาะช้าง - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Comfort Plus 3pax 3,
แท๊กซี่ MPV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ SUV Comfort 4pax 4,
แท๊กซี่ VIP Van 8pax 8,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
แหลมฉบัง - กรุงเทพ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง
แหลมฉบัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ค้นหาตั๋ว
แท๊กซี่ Comfort 3,
แท๊กซี่ Minivan 4pax old 4,
แท๊กซี่ SUV 4pax 4,
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง

ความคิดเห็นต่อ BangkokTaxi24

PN
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 7 ต.ค. 2019
ดีมากครับ
PP
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 16 ก.ย. 2019
comfortable, worth the money
PB
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 17 เม.ย. 2019
บริการดีมาก เป็นกันเองกับผู้โดยสาร. Good service friendly with customer
KK
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 24 ก.พ. 2020
Very nice driver. Our flight arrived early and he was already waiting for us.
MC
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 24 ก.พ. 2020
driver super
MF
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 23 ก.พ. 2020
Alles bestens. Pünktlich am Abholort und schneller Transfer in unter 2 Stunden nach Bangkok. Immer wieder gerne!
PS
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 22 ก.พ. 2020
Driver is professional and drive safe.
KS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 21 ก.พ. 2020
AAA service!!we arrived at the airport much earlier than we expected,we had appointment at 08:30 and our driver was at the meeting point at 08:05
AF
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ก.พ. 2020
Driver was prompt and very pleasant .. car was immaculate. A very relaxing journey.
JM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ก.พ. 2020
Excellent ride. Clean car, courteous service, all around a pleasant journey.
NV
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ก.พ. 2020
So comfortable car and very good driver!
KS
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 19 ก.พ. 2020
Good driver
MJ
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 18 ก.พ. 2020
Great service, and pickup was right on time. Would D absolutely use this service again.
MF
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 18 ก.พ. 2020
All absolutely perfect. Driver was very friendly and i can recommend it!
SA
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 18 ก.พ. 2020
careful driver with Scorpions music ( German band for German guest). I am quite sure he prepared it. Very good.
ZJ
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 17 ก.พ. 2020
Great service
SB
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 17 ก.พ. 2020
Excellent service, easy to use, the car we got was comfortable and everything was in time.
JT
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 16 ก.พ. 2020
Driver was friendly and drove safely. Strongly recommended.
BH
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 16 ก.พ. 2020
Excellent service and carried out as ordered. Can recommend this service.
WS
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 16 ก.พ. 2020
The correspondence with the company before showed how well they plan everything. The driver was early, loaded the luggage and we were off. No issues on the route. The SUV was large, clean and very comfortable. I would definitely use them again.
JM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 16 ก.พ. 2020
Very comfortable ride. Nice clean car and professional driver. Would use this service again.
TK
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 14 ก.พ. 2020
A great service, the driver arrived 15 minutes before time. We felt very comfortable with his driving and was very friendly. We will use this service again.
MA
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 12 ก.พ. 2020
Very nice and polite driver, pick up on time, very good contact via mobile phone, water in the car. Highly reccomend.
JM
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 11 ก.พ. 2020
My driver Ron was great He played music from his phone for me . He made a lot stop and he picked me up early and dropped me off exactly where I needed to be
MH
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 11 ก.พ. 2020
Driver was waiting already when we disembarked. Smooth save and reliable journey to Bangkok
YN
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 11 ก.พ. 2020
Driver 30 minutes before scheduled time already at the right meeting point with name tag. Quickly leaving airport parking. Nice car and excellent driving to Petchaburi in 2 hours.
PD
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 10 ก.พ. 2020
Petfect
JS
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 8 ก.พ. 2020
On Time - good driver -
PS
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 7 ก.พ. 2020
Great Trip to Pattaya in 1h 30 minutes. Thank you
GB
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 7 ก.พ. 2020
Very comfortable and safe. Driver helpful in our requests.
CV
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 6 ก.พ. 2020
Taxi exact in time, Guiet driver, very nice trip, Stop half way to do some shopping!
MM
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 2 ก.พ. 2020
Everything perfect - from pichup at the airport to the dropoff at my guesthouse.
SC
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ม.ค. 2020
The driver was great. Arrived early, was helpful with the bags, and drove wonderfully.
JS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 30 ม.ค. 2020
Picked up as arranged by mail taken directly to hotel good service
MK
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 29 ม.ค. 2020
Excellent service. Professional driver, comfortable car.
KV
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 28 ม.ค. 2020
Rita was exceptional and I really could not have asked for a better experience! She was safe, friendly and warm.
PM
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 28 ม.ค. 2020
Very friendly driver
DS
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 28 ม.ค. 2020
Very comfortble car and a nice, punctual driver.
KU
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 28 ม.ค. 2020
They were there with sign with our name and delivered us where we were to go to. So far very impressed. Next up our transfer to Koh Muk .
TW
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 27 ม.ค. 2020
Good driver
RK
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 25 ม.ค. 2020
Everything was 5 star Driver picked us up on time Very good journey and very good and polite driver Highly recommended
EC
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 24 ม.ค. 2020
Everything ok
PE
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 24 ม.ค. 2020
Good
CN
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 23 ม.ค. 2020
Safe. Quick. Accurate.
KP
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 22 ม.ค. 2020
Very good trip
TK
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 22 ม.ค. 2020
It was an excellent experience! The driver was very pleasant and professional. She drove us safely and on time to our destination.
BH
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 21 ม.ค. 2020
Good driver, clean car inside and outside, good service
TV
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 20 ม.ค. 2020
Very comfortable journey! Very nice lady who drove us there. Very professional service and very easy to book online. Because it was a long journey we made a couple of stops for the toilet and to get some food and drinks and to have a cigarette and this wasn’t a problem at all. I will definitely be using your service again! Thankyou.
ML
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 18 ม.ค. 2020
Right on time, good driver
TW
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 17 ม.ค. 2020
Had to wait around at the airport until driver arrived
JC
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 17 ม.ค. 2020
The driver was on time. He drove very well so I didnt feel dizzy eventho' have motion sickness. The car was spacious and clean, and a/c worked well. Got us to our destination earlier than expected. Highly recommended
IL
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 16 ม.ค. 2020
The whole thing was super smooth; from picking up at the airport to the drive towards the island. We were driving in a very spacious toyota. Will def. Book again!
CB
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 16 ม.ค. 2020
The driver was 15-30 minutes late and was not super friendly. He wasn’t unfriendly either. He was happy to stop when we said ‘toilet please’!
CD
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 14 ม.ค. 2020
Very professional, perfect timing and riding!! 5 star driver
WS
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Comfortable, in time, good driver
CN
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Great service. On time without issues. I recommend!
MH
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Arrived on time and driver made the journey in the anticipated two hours. Have booked him for return transfer to airport
SS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 13 ม.ค. 2020
Quick and efficient.
JT
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 12 ม.ค. 2020
We had a Fantastic driver. On time, safe and friendly.
DG
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 11 ม.ค. 2020
Everything was fine, we arrived at time, tha car was confortable...
SS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 11 ม.ค. 2020
Quick and efficient.
HA
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 10 ม.ค. 2020
Kaikki toimii hienosti. Saatiin jopa parempi auto, minkä olimme alunperin tilanneet. 10 points.
MG
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 9 ม.ค. 2020
as espected from a limousine driver, Nothing special
AS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 9 ม.ค. 2020
Great vehicle driver on time. Down side he asked as we reached Hua Hin hotel l was staying at!! Details were on my sheet you supplied to me!! We had to stop so l could retrieve details from my luggage. He then had to stop to ask someone where resort was, then he had to ring my host of air B&B for more details of location. His google maps seemed not to work. All drivers should now exactly where they are going to, something l will ask next time before heading of.
KS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 7 ม.ค. 2020
Es hat alles zu 100% gepasst. Der Fahrer war pünktlich 03:00 bei unseren Hotel bereit. Das Auto war eine Klasse besser als die gebuchte Stufe. Wir buchen wieder. Kurt & Margrit aus der Schweiz
WJ
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
Perfect ride with a really professional driver! Would definitely recommend
GS
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
The entire process was amazing and very easy! We've used 12Go Asia several times while traveling around Thailand, and it has always been a perfect experience.
KL
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
Good comfortable car. Everything on time
TB
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
Top Transport
RS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
Excellent driver. Was on-time, very courteous and drove safely.
V
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 6 ม.ค. 2020
Everything was arranged perfectly, thanks!!
MP
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 5 ม.ค. 2020
Driver was exactly on-time when picking us up on island Koh Chang. Very good and friendly driver.
SA
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 5 ม.ค. 2020
An excellent service. Clear communication and a safe comfortable punctual drive. A very polite and pleasant driver. Many thanks
JJ
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 4 ม.ค. 2020
Even if the driver was some 10 minutes late, the experience was the best. Very committed driver who when he put the baby car seat in was very thorough. Safe driving.
AE
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 4 ม.ค. 2020
Perfect. The driver was on time and very nice. We reached our lodge in Kanchanaburi without any trouble. Thank you
AM
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 4 ม.ค. 2020
Car was excelent and also the driver. Everything was smooth and fast after our airport exit. Very convinient.
CB
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 3 ม.ค. 2020
We have used this company before and had a better experience. This time the van was older and hot - the aircon not working properly all the time. The driver was pleasant however even though he was lost at the end by putting in the hotel name slightly wrong - we found the route and helped him find the hotel.
HH
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 2 ม.ค. 2020
clean car
JG
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 2 ม.ค. 2020
The driver was ready and waiting for us. Gave us a smooth and comfortable ride to the airport.
AC
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 1 ม.ค. 2020
We spent a good time with the driver for the trip between Bangkok and Koh Chang
AB
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 1 ม.ค. 2020
Excellent service, on time and absolutely safe.
JC
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ธ.ค. 2019
Driver arrived 40 minutes early which may be great for some people but just stressed me out. About 20 minutes into my 3hr 15min trip the air conditioner gave out. We had to open the windows because it was too hot. Finally, he dropped me off at the wrong hotel....it was the sister property and the hotel shuttle had to come deliver me to the correct property. I can appreciate this may have been a tough day for the driver but I paid over (or just under?) $100. The vehicle was old and the engine sounded like it was struggling. Happy only the AC gave out.
JO
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ธ.ค. 2019
The driver was very nice and kind. Pick up on time from the hotel, we were offered with water in the car. Drove safely from Bangkok to Hua Hin.
MR
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 31 ธ.ค. 2019
Very good driver arrived early and was a comfortable car!
RP
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 31 ธ.ค. 2019
Please ensure driver is able to communicate.
AK
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 30 ธ.ค. 2019
Good and efficient driver was!
JA
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 30 ธ.ค. 2019
Our driver picked us up on time; the journey went quite well and quick, nothing to complain about
HH
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 30 ธ.ค. 2019
on time and good service
SM
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 29 ธ.ค. 2019
Our driver was very professional and got us to our destination in good time. He looked for shorter routes where possible and our safety was important to him...
BB
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 29 ธ.ค. 2019
The Driver was very nice and even bought back our power bank after we forgot it in his car! Booking through 12GoAsia was also very easy and if I travel in asia again I would definitely use their services.
CB
แท๊กซี่ วีไอพีแวน 9 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 28 ธ.ค. 2019
We contacted 12go Asia to ask how we book the ferry and how much it would be since it states in the company info that it wasn’t included. We were told it was included in the cost but they couldn’t confirm a ferry time. The driver arrived early for pick up which was fine for us and then we waiting for an hour and half in the van at the port on standby to board the ferry. If this was explained before it would be useful and we would have also booked an earlier time for pick up to have more chance of boarding the earlier crossing. You leave your cases on the van and walk onto the ferry (while the driver takes the van on). There are 5 of us (3 adults and 2 children) but we were given 3 tickets to scan when trying to board the ferry. The ferry staff told us to buy for the children so needed to get the driver off again to buy the extra 2 tickets. All sorted ok in the end. You need to walk off the ferry the other end and find the driver/van a short walk from the ferry. The driver was very polite and helpful and the drive a good one. We have booked this company again for another trip. Worth the extra to pay privately to make sure all our luggage fitted in.
MS
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 28 ธ.ค. 2019
Excellent service. Obviously costs more than the usual methods but I was ill and jetlagged! Driver arrived 10mins early, drove fast yet safely and stopped for a break when I asked him. Excellent service
RP
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 28 ธ.ค. 2019
Very nice. The driver couldn't speak or understand English so effectively there was no communication with him for the entire route. Thanks
LO
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 27 ธ.ค. 2019
Driver was on time, smiling and friendly.
LH
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 27 ธ.ค. 2019
Good driver, everything went smoothly.
UK
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 26 ธ.ค. 2019
Driver was very friendly, on time and driving responsibly.
VE
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 26 ธ.ค. 2019
Ехали с Пхукета в Краби. С комфортом за 3 часа. Водитель замечательный!! Очень все понравилось. Ребенок поспал в машине. Мы отдохнули в пути. Рекомендуем!
RR
แท๊กซี่ รถเอสยูวี 4 ที่นั่ง, BangkokTaxi24, 26 ธ.ค. 2019
Nice and clean car. The driver is also helpful. Recomended.
LF
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, BangkokTaxi24, 25 ธ.ค. 2019
Travelling with this company was the perfect choice. Mr. Sun, our driver, was very punctual, during the trip he was always listening to our needs whenever we needed anything. We definitely recommend this service: super comfy and valuable experience
RG
แท๊กซี่ ชั้นประหยัด, BangkokTaxi24, 23 ธ.ค. 2019
Driver was professional. He helped us to find our hotel as our first address was wrong. He called the hotel and he found out where to go. Trip transfer was to expansive though.
4.7
1305 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
84%
4
11%
3
3%
2
1%
1
2%
99.4คาดว่า % ของนักท่องเที่ยวจำนวน 5,488 พอใจกับการบริการจาก BangkokTaxi24 เนื่องจากลูกค้าให้คะแนนดี หรือไม่ได้ฝากความคิดเห็นไว้

สถานี BangkokTaxi24

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หัวหินขนส่งโรงแรม ชะอำ ปราณบุรี ท่าอากาศยานดอนเมือง บริการนำส่งโรงแรมในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา พัทยา บ้านเพ กาญจนบุรี พัทยา เมืองเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ เมืองเชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง ชุมพร รับส่งโรงแรมระยอง อยุธยา เกาะช้าง ท่าเรือ อ่าวธรรมชาติ โรงแรมเมืองสุโขทัย โรงแรมใดก็ได้ในหมู่บ้านแม่น้ำแคว ท่าเรือแหลมฉบัง อรัญประเทศ กระบี่ อ่าวนาง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา สนามบินภูเก็ต ภูเก็ต ป่าตอง หาดกมลา หาดสุรินทร์ ภูเก็ต หาดไม้ขาว ภูเก็ต หาดกะรน หาดกะตะ ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต หาดในหาน หาดราไวย์ ลากูน่า ภูเก็ต หาดบางเทา Naithon Beach พอยต์ ยามู ภูเก็ต หาดในยาง Layan Beach ท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต ท่าเรืออ่าวปอ อ่าวปอ ภูเก็ต ท่าเรือบางโรง ภูเก็ต โรงแรมเมืองกระบี่ ตัวเมืองกระบี่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สนามบินอู่ตะเภา แก่งกระจาน เมืองเพชรบุรี หาดคลองม่วง หาดทับแขก เกาะลันตา บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก ท่าเรือบ้านหัวหิน(เกาะลันตา) สนามบินสุราษฎร์ธานี สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี เขาหลัก ท่าเรือดอนสัก สุราษฏร์ธานี โรงแรมใดก็ได้ในเกาะสมุย ท่าเรือปากรา ท่าอากาศยานหาดใหญ่ หาดใหญ่ หัวหิน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ สุราษฎร์ธานี ท่าเรือคลองจิหลาด หาดนพรัตน์ธารา โรงแรมภูเก็ต พัทยานาจอมเทียน พัทยาจอมเทียน ศูนย์พัทยา Ayutthaya and back Bangkok Transfer Amphawa Floating Market and back เกาะช้าง Koh Chang Hotel Transfer Baan Phe Pier Rayong พัทยา ตัวเมืองกาญจนบุรี โอนโรงแรมอยุธยา